• Verkocht

Broekseweg 5482 VG Schijndel

€ 130.335 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
31 januari 2018

Omschrijving

PERCEEL LANDBOUWGROND

1. Omschrijving object

Een perceel landbouwgrond gelegen aan Broekseweg te Schijndel met een oppervlakte van 2.19.05 ha. Het betreft een perceel op normale hoogte gelegen zandgrond met een rechthoekige kavelvorm. De teeltlaag is
ca. 30 cm¹ dik.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is als volgt:
- 2017 maïs
- 2016 maïs
- 2015 maïs

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief goede zandgrond.

2. Overige gegevens

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via sloten. De sloot aan de voorzijde betreft een gemeentelijke waterloop, de overige drie sloten zijn eigen sloten.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is aan het kopeind gelegen aan een openbare onverharde weg, Broekseweg.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten 2,19 betalingsrechten met een waarde van ca. € 299,00 per recht.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

3. Juridische aspecten van het object

3.1 Privaatrechtelijke aspecten

Kadastraal bekend
Gemeente Schijndel, sectie O, nummer 442, oppervlakte 2.19.05 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
Het perceel rusten geen privaatrechtelijke bepalingen.

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

3.2 Publiekrechtelijke aspecten

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Meierijstad en heeft daarin de enkelbestemming ”Agrarisch met waarden – Natuur en landschap”. Verder heeft het object de dubbelbestemmingen “Waarde – Attentiegebied ehs” en
“Waarde – Archeologie 6”. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2013 en nadien in werking getreden.
De regels bij de bestemming(en) zijn als bijlage aangehecht.

Tevens is het perceel gelegen in het bestemmingsplan Landelijk gebied, Herijking van de gemeente Meierijstad en heeft daarin de dubbelbestemmingen “Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle elementen” en “Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle gebieden”. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2015 en nadien in werking getreden.
De regels bij de bestemming(en) zijn als bijlage aangehecht.

Bijzondere voorwaarden bestemmingsplan
Niet van toepassing.

4. Milieuaspecten

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 130.335 k.k.
Aangeboden sinds
31 januari 2018
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland en grasland
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

SCHIJNDEL O 442
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 19 a 5 ca (geheel perceel)
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.