• Verkocht

Leechlân 40 9003 XX Warten

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
16 november 2020

Omschrijving

Percelen cultuurgrond, totaal groot circa 31 hectare in Leechlan te Warten.

Algemeen:
De graslandpercelen zijn gelegen in het Leechlan te Warten. De totale oppervlakte bedraagt circa 31.00.00 hectare. Het betreft een kavel, welke ook in twee kavels verkocht kan worden. Het aantal percelen bedraagt acht. Deze informatie wordt u vrijblijvend aangeboden.

Vraagprijs:
Op aanvraag. Koopprijs kosten koper.

Betalingsrechten
Circa 30 stuks (ter grootte van gemeten maat van het verkochte), met nominale waarde ter grootte van afgerond € 270,- per stuk (basisjaar 2020).

De herinrichtingsrente bedraagt jaarlijks ca. € 1.290,82, eindjaar 2023.

Omschrijving cultuurgrond:
De kavel kan in haar geheel of in twee kavels verkocht worden.
De grondaard betreft klei op veen met voldoende teelaarde. De percelen zijn op 1 perceel na gedraineerd. Daarnaast zijn de percelen gelegen op goed onderhouden, brede en goed bewerkbare akkers met einddammen en -eindbuizen.
Op de percelen met nummers 313 en 308 is een kavelpad gelegen in de vorm van beton en beton (rij)platen.
De ontsluiting is goed; via dammen aan de openbare weg, alsmede interne dammen gelegen in de kavel.
Er zijn analyses beschikbaar van de bemonsterde percelen.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd

Bestemming

Blijkens het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied 2008" van de gemeente Leeuwarden (oud Boarnsterhim), onherroepelijk vastgesteld op 22 december 2010, hebben de percelen de bestemming "Agrarisch Gebied".

Juridische levering en betaling cultuurgrond
In overleg.

Feitelijke oplevering cultuurgrond
Datum juridische levering

Kosten
Alle kosten ter zake van de koop komen ten laste van koper, waaronder kadastrale kosten, notariële- en hypotheekkosten, alsmede eventuele verschuldigde overdrachtsbelasting.

Aanbetaling/bankgarantie
Koper dient binnen een week na het tekenen van de koopovereenkomst een aanbetaling van 10% van de koopsom te verrichten op de kwaliteitsrekening van het notariskantoor dan wel een bankgarantie te stellen geldig tot en met een week na juridische levering van het gekochte/verkochte.

Nadere informatie:

- Deze onderhavige brochure met bijlagen is en zal onlosmakelijk verbonden zijn aan de op te stellen
koopovereenkomst en leveringsakte.
- Van enkele percelen is de oppervlakte nog niet geheel duidelijk; de toegangsweg met bermen naar Leechlan 40
te Warten verblijven namelijk bij verkoper. Hiertoe zal Kadaster voor datum levering een uitmeting verrichten
k.k.
Daarnaast zal de grens van erf, tuin en ondergrond Leechlan 40 door Kadaster gereconstrueerd worden, kosten
koper (een en ander in nader overleg met koper). Hiertoe zal over- of ondermaat worden verrekend tegen de
overeenkomen ha prijs met koper.
- Verkoper verzorgt vergunning voor de plaatsen dam aan de weg t.g.v. perceel met nummer 302 alsmede voor
een dam tussen de percelen met nummers 302 en 306.

Bezichtiging
Uitsluitend op afspraak kunt u de percelen bezichtigen. Voor het maken van een afspraak of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

De Mars Agrarische Makelaardij en Rentmeesters
de heer Theunis Jensma
telefoon 06-51836888
e-mail adres:

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
16 november 2020
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
31 ha 0 a 0 ca
Type land
Grasland
Veldkavels
31 ha 0 a 0 ca
Grondsoort
Klei en veen

Kadastrale gegevens

WARREGA E 298
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
3 ha 94 a 35 ca (geheel perceel)
WARREGA E 299
Eigendomssituatie
0 ha 48 a 60 ca (geheel perceel)
WARREGA E 300
Eigendomssituatie
0 ha 76 a 80 ca (geheel perceel)
WARREGA E 301
Eigendomssituatie
0 ha 45 a 55 ca (geheel perceel)
WARREGA E 302
Eigendomssituatie
3 ha 0 a 0 ca (deelperceel)
WARREGA E 306
Eigendomssituatie
2 ha 50 a 0 ca (deelperceel)
WARREGA E 307
Eigendomssituatie
3 ha 90 a 0 ca (deelperceel)
WARREGA E 308
Eigendomssituatie
4 ha 5 a 28 ca (geheel perceel)
WARREGA E 313
Eigendomssituatie
2 ha 50 a 0 ca (deelperceel)
WARREGA E 316
Eigendomssituatie
4 ha 10 a 0 ca (deelperceel)
WARREGA E 317
Eigendomssituatie
2 ha 62 a 75 ca (geheel perceel)
WARREGA E 390
Eigendomssituatie
2 ha 87 a 70 ca (geheel perceel)

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.