• Verkocht

Herenvennenweg 6006 Weert

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
20 april 2020

Omschrijving

Gelegen aan de Herenvennenweg te Weert bieden wij u een perceel landbouwgrond aan groot 8.08.50 hectare. Het perceel bestaat uit de kadastrale percelen Weert K 2603 en Weert K 3359.

OMSCHRIJVING
Het perceel is momenteel in gebruik als bouwland en geschikt voor grasland en akkerbouwmatige teelten. De grondsoort is zandgrond, aangeduid als veldpodzolgrond bestaande uit zwaklemig fijn zand. Het perceel is gelegen in grondwatertrap V / VI. Op het perceel is één geregistreerde grondwaterput WEE297 aanwezig. Het jachtrecht is verhuurd.

Beide kadastrale percelen zijn niet belast met herinrichtingsrente of privaatrechtelijke - dan wel publiekrechtelijke beperkingen.

LIGGING
Het perceel is gelegen aan de Herenvennenweg te Weert. De Herenvennenweg is een openbare verharde weg in het buitengebied van Weert. Aansluitend zijn percelen landbouwgrond en bos van derden gelegen.

BESTEMMINGSPLAN
Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ van de gemeente Weert (IMRO2008). Conform dit bestemmingsplan is het gehele perceel bestemd als ‘Agrarisch’. Daarnaast geldt voor een gedeelte van het perceel de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie middelhoog’ en geldt de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterlopen’ nabij de beek aan de oostzijde van het perceel. Tevens geldt voor het gehele perceel de gebiedsaanduiding ‘Reconstructiewetzone – Verwevingsgebied’. Tot slot hebben de houtwallen/groensingels langs de Herenvennenweg en aan de zuidzijde van het perceel de functieaanduiding ‘Landschapswaarden’.
Voornoemde bestemmingen en aanduidingen vormen geen belemmeringen voor het huidige landbouwkundige gebruik, de aanwezige houtwallen / groensingels dienen vanwege de functieaanduiding ‘Landschapswaarden’ in stand te worden gehouden.

OVERIG
Tot de koop behoort eveneens de voornoemde beregeningsput.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
20 april 2020
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.