• Verkocht

Biemeren/Scherpenering 5513 NJ Wintelre

Verkoop bij inschrijving

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
8 juni 2021

Omschrijving

TE KOOP OP INSCHRIJVING: DRIE PERCELEN LANDBOUWGROND

Drie percelen landbouwgrond gelegen Biemeren/Scherpenering te Wintelre. Het geheel heeft een grootte van 10.36.50 ha. De percelen zijn niet voorzien van drainage. Er is een beregeningsput met vergunning aanwezig, capaciteit
60 m³ per uur. Op normale hoogte gelegen zandgrond, teeltaarde variërend tussen 40 en 60 cm.

De verkoop geschiedt bij inschrijving.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is cichorei, conserven, aardappelen en maïs.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen zandgrond. Teeltaarde variërend tussen 40 en 60 centimeter.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via sloten.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Biemeren en Scherpenering. De belendingen betreffen landbouwgrond, burgerwoningen en een vliegveld.

Bijzonderheden
- perceelgrens oosten is schouwpad langs waterloop van waterschap
- perceelgrens zuiden, zie perceelsgrens buren (kunststof palen)
- perceelgrens westen, tot aan waterloop waterschap

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel is verpacht tot 1 januari 2022.

Kadastraal bekend
Gemeente Eersel sectie O nummer 520 oppervlakte 7.60.10 ha
Gemeente Eersel sectie O nummer 521 oppervlakte 1.74.15 ha
Gemeente Eersel sectie O nummer 670 oppervlakte 1.02.25 ha
Totaal 10.36.50 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
- Het perceel Eersel O 520 is belast belast met zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van Gemeente Eersel en De Staat (Rijksvastgoedbedrijf).
- Het perceel Eersel O 521 is belast belast met zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V. en De Staat (Rijksvastgoedbedrijf).
- Het perceel Eersel O 670 is belast belast met zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van De Staat (Rijksvastgoedbedrijf).

Jachtrecht
De jacht is verhuurd tot 2032.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied 2017" en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Landschappelijke waarden” met daarin gedeeltelijk de dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie 6", "Waarde - Archeologie 4.2", "Waarde - Archeologie 5.2", "Waterstaat - Waterbergingsgebied", "Leiding - Brandstof". Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente Eersel op 3 juli 2018.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 21 juli 2021 tot 12:00 uur.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
8 juni 2021
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
10 ha 36 a 50 ca
Type land
Bouwland
Veldkavels
10 ha 36 a 50 ca
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

EERSEL O 520
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
7 ha 60 a 10 ca (geheel perceel)
EERSEL O 521
Eigendomssituatie
1 ha 74 a 15 ca (geheel perceel)
EERSEL O 670
Eigendomssituatie
1 ha 2 a 25 ca (geheel perceel)
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.