Hooiweg 5165 NL Waspik

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: EEN PERCEEL LANDBOUWGROND

Een perceel landbouwgrond met een grootte van 2.43.10 ha gelegen Hooiweg te Waspik. Het perceel is voorzien van drainage en beregening geschiedt via oppervlaktewater. Het betreft een langwerpige kavelvorm met op normale hoogte gelegen kleigrond, afslibbaarheid van ca. 49 %.

De verkoop geschiedt bij inschrijving.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is gras en maïs.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief goede grond.

Ontwatering
De ontwatering geschiedt via sloten.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Hooiweg. De belendingen betreffen landbouwgrond. Het object is gelegen nabij bedrijventerrein Maasoever-Scharlo.

Bijzonderheden
Het perceel is op hele korte afstand gelegen van een industrieterrein.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Waspik sectie N nummer 364 oppervlakte 2.43.10 ha

Herinrichtingsrente
Volgens het kadastraal bericht is het perceel belast met een jaarlijkse herinrichtingsrente ten bedrage van € 1.091,90, eindjaar 2024.

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied" van de gemeente Waalwijk en heeft daarin de enkelbestemming Agrarisch met waarden - Openheid en gedeeltelijk de dubbelbestemming Waarde - Archeologie.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 9 december 2010 en nadien in werking getreden.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 21 december 2021 tot 12:00 uur.

Het inschrijfformulier (in de daartoe bestemde bijgevoegde antwoordenvelop) vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs, Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best, telefoonnummer: 0499 - 37 55 65, e-mail:

of

DGF Notarissen, Brugske 19, 5171 VR Kaatsheuvel (of postbus 120, 5170 AC Kaatsheuvel), telefoon: 0416 - 27 49 62, e-mail:

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
6 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
2 ha 43 a 10 ca
Type land
Bouwland en grasland
Veldkavels
2 ha 43 a 10 ca
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

WASPIK N 364
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 43 a 10 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Hooiweg

Verkoop bij inschrijving