Kraagweg 3284 KK Zuid-Beijerland

€ 520.000

Omschrijving

PERCEEL AKKERBOUW

Perceel akkerbouwgrond gelegen aan de Kraagweg te Zuid-Beijerland, gemeente Korendijk.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is als volgt:
2019: aardappelen
2018: gerst
2017: zaaiuien
2016: tarwe

Kwaliteit
De grond is aangemerkt als 100% zware zavel van goede kwaliteit. In 2017 is er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de grond. De resultaten hiervan zijn in de bijlage opgenomen.
Ten behoeve van de mestwetgeving is deze aangemerkt als kleigrond.

Ontwatering
In 2016 geheel opnieuw gedraineerd en ontwaterd op twee omliggende sloten.

Staat van onderhoud
De kavel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is te bereiken via twee dammen aan de openbare weg.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Juridische aspecten van het object
Privaatrechtelijke bepalingen
Voorzover uit de verkrijgingsakte en het kadastraal bericht is gebleken rusten er geen bijzondere privaatrechtelijke beperkingen op het aangeboden perceel.

Herinrichtingsrente
Volgens het kadastraal bericht is het perceel niet belast met een jaarlijkse herinrichtingsrente.
Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke aspecten
Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst kan een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 520.000
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
6 ha 29 a 90 ca
Type land
Bouwland
Veldkavels
6 ha 29 a 90 ca
Grondsoort
Zavel

Kadastrale gegevens

ZUID-BEIJERLAND H 192
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 73 a 50 ca (geheel perceel)
ZUID-BEIJERLAND H 1094
Eigendomssituatie
4 ha 56 a 40 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Kraagweg

€ 520.000