Veertweg 1722 PV Zuid-Scharwoude

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt een perceel grond van ruim 1,6 hectare aan welke gelegen is aan de Veertweg te Zuid-Scharwoude.

CULTUURGROND

Oppervlakte: circa 1ha. 67a. 26ca.

Kadastraal bekend: Langedijk, sectie F, nummer 2691 gedeeltelijk.

Grondsoort: klei (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: ca. 25%.

Organische stof: ca. 2,5%.

Teeltplan: 2014 t/m 2016 mais, 2017 en 2018 spitskool, 2019 mais, 2020 aardappelen. Datum van raadpleging 24 augustus 2020 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels een erfdienstbaarheid van weg naar een dam aan de openbare weg, te weten Veertweg.

Verkaveling: goed.

Ontwatering: drainage, jaartal aanleg circa 2005, afstand circa 12 meter (tussen gedraineerd).

Lasten: reguliere lasten HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch gebied, rioolpersleiding. Bestemmingsplan buitengebied en Koedijk, vastgesteld d.d. 20 februari 2007 door de raad van de gemeente Langedijk (bron: gemeente Langedijk). Agrarisch gebied, leiding – riool, waarde – archeologie 5. Bestemmingsplan Buitengebied Langedijk voorontwerp d.d. 20 februari 2018 (bron: Ruimtelijke Plannen). Datum van raadpleging 11 juni 2020.

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, oude zeekleilandschappen, gebiedsgerichte aanpak bereikbaarheid, gebied voor grootschalige landbouw. Datum van raadpleging 12 augustus 2019.

Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 13 september 2019; grondgebied provincie Noord-Holland, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie. Datum van raadpleging 11 juni 2020.

Erfdienstbaarheden:
- erfdienstbaarheid van weg gevestigd om te komen van en te gaan naar het te verkopen perceel (bron: akte hyp4 77783/68);
- erfdienstbaarheden over en weer ten behoeve en ten laste van het te verkopen perceel en ten behoeve en ten laste van de zuidelijk gelegen ‘kaveltjes’ (bron: akte hyp4 52702/110 en hyp4 70240/122).

Opstalrecht nutsvoorzieningen: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier t.b.v. riolering (bron: akte hyp4 9272/48).

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 12 augustus 2019 (bron: website Boer en Bunder).
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- verkoper heeft het perceel op 9 maart 2017 in eigendom verkregen. Hierbij is gebruik gemaakt van de voorwaardelijke vrijstelling overdrachtsbelasting op basis van artikel 15.1.q. Koper neemt de verplichting op zich dat het perceel tot 9 maart 2027 bedrijfsmatig als cultuurgrond wordt gebruikt welke bepaling als een kettingbeding bij de juridische levering wordt opgenomen.
- in geval van onherroepelijke bestemmingswijziging geldt een meerwaardeclausule t.b.v. verkoper met de volgende opbouw: Gedurende de eerste 5 jaar na levering wordt 2/3 deel van het verschil tussen de waarde economisch verkeer (WEV) en de waarde economisch verkeer agrarische bestemming (WEVAB) bij verkoop aan verkoper uitgekeerd. Gedurende de periode van 5 tot 10 jaar na levering wordt ½ deel van het verschil tussen de WEV en WEVAB bij verkoop aan verkoper uitgekeerd. Gedurende 10 tot 15 jaar na levering wordt het 1/3 deel van het verschil tussen WEV en WEVAB bij verkoop aan verkoper uitgekeerd. Dit beding zal als een kwalitatief beding en kettingbeding ten gunste van verkoper bij de juridische levering worden gevestigd voor de duur van 15 jaar.

Betalingsrechten: zijn niet bij de koop inbegrepen.

Vraagprijs: op aanvraag.

Aanvaarding: in overleg.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

LANGEDIJK F 2691
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 67 a 26 ca (deelperceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Veertweg

Prijs op aanvraag