Haverlandeweg 4574 NA Zuiddorpe

  • Onder bod
Prijs op aanvraag

Omschrijving

Oppervlakte:
4.69.12 ha

Locatie:
Buiten de bebouwde kom, ten noordoosten van Zuiddorpe, aan de Haverlandeweg.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Axel, sectie L, nummer 182

Bodemclassificatie:
Het onderste deel van het perceel betreft lichte zavel, Het deel daarboven zware zavel. De noordelijke 15 procent van het perceel betreft lichte klei.

Vlakligging en vorm:
Redelijk tot goed.

Ontsluiting:
Eén dam naar de Haverlandeweg.

Grondwatertrap:
VI: De gemiddeld hoogste grondwaterstand is tussen 40-80 cm onder het maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt meer dan 120 cm. beneden het maaiveld.

Ontwatering:
Aan de noord- en zuidkant ligt een watergang.

Drainage:
Geen gegevens bekend.

Bestemming:
De enkelbestemming is 'agrarisch'. De noordelijke helft van het perceel heeft de dubbelbestemming 'waarde - archeologie - 3'. Het perceel is gelegen binnen bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen, onherroepelijk vastgesteld op 25 juni 2013.

Aantekening kadaster:
Er zijn geen beperkingen bekend in het Kadaster.

Zakelijke rechten:
Er zijn geen zakelijke rechten bekend in het Kadaster.

Teelthistorie:
2020: Suikerbieten
2019: Wintergerst
2018: Wintertarwe
2017: Zaaiuien
2016: Wintertarwe
2015: Pootaardappelen
2014: Wintertarwe
2013: Wintertarwe
2012: Vezelvlas
2011: Wintertarwe
2010: Consumptieaardappelen
2009: Zomergerst

Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

Betalingsrechten / productierechten:
Niet bekend.

Jacht:
Geen gegevens bekend.

Bezichtiging:
Mocht u het perceel willen bezichtigen, kunt u per mail contact opnemen of telefonisch via 0115-691007.

Vraagprijs:
Op aanvraag en kosten koper

Aanvaarding:
In overleg

Informatie:
Verschueren Beheer doet er alles aan om u van juiste en volledige informatie te voorzien. Wij wijzen er u wel op dat u zelf een informatie- en onderzoeksplicht heeft ten aanzien van alle onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid:
Verschueren Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden
Referentienummer: 4

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
2 maanden
Status
Onder bod
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Zavel

Kadastrale gegevens

AXEL L
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
4 ha 69 a 12 ca (geheel perceel)