Baarnsche dijk 6 B 8/9 3741 LR Baarn

€ 285.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen:
Op het bedrijventerrein De Drie Eiken in Baarn is afgelopen jaar gestart met de realisatie van het bedrijfsverzamelcomplex BusinessA1. Dit complex bestaat uit verschillende hoogwaardige bedrijfsunits geschikt voor kleinschalige bedrijven en is direct gelegen aan de rijksweg A1.

Object:
Het vloeroppervlak bedraagt totaal circa 157 m² verdeeld over circa 78,5 m² bedrijfsruimte op de
begane grond alsmede circa 78,5 m² kantoorruimte op de verdieping. De bedrijfsunit heeft een zeer hoog
afwerkingsniveau.

Opleveringsniveau:
De bedrijfsruimte wordt in de huidige staat opgeleverd
inclusief de navolgende voorzieningen:
- airco;
- twee toiletten op de verdieping, één op de begane
grond;
- te openen ramen;.
- kabelgoten;
- een pantry op de begane grond en op de
verdieping, inclusief vaatwasser en koelkast;
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen (led
verlichting);
- betegelde vloer op de verdieping;
- vloerverwarming;
- automatische lichtsensoren;
- elektrische overheaddeuren;
- boiler;
- heater op de begane grond.

Parkeergelegenheid:
Koper is gerechtigd tot het gebruik van drie (3) parkeerplaatsen gelegen op voorgelegen terrein.

Bestemming:
Kantoor-/bedrijfsdoeleinden alsmede opslag. Horeca en detailhandel zijn niet toegestaan.

Koopsom:
De koopsom bedraagt € 285.000,- kosten koper exclusief BTW.

Kadastrale gegevens:
Het gebouw is kadastraal bekend als gemeente Baarn, Sectie H, Nummer 3138.

Servicekosten/VvE kosten:
Koper is een vast bedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 150,- per maand exclusief BTW (dit bedrag is een inschatting, de definitieve bijdrage aan de VvE wordt nog vastgesteld), inzake de navolgende leveringen en diensten:

- algemeen onderhoud buitenterrein;
- glasverzekering;
- glasbewassing;
- administratiekosten ad 6%.

Aanvaarding:
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Onder- / overmaat metrage
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. Eventuele afwijkingen zullen niet van invloed zijn op de koopsom.

Waarborg
Koper dient binnen drie weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

Koopakte
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een koopakte zoals gebruikt wordt door leden van de bedrijfs onroerend goed sectie van de NVM.

Milieubepaling
Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig is. Aan verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt.

Garanties door Verkoper
Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte object (waaronder mede begrepen de technische en milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze overeenkomst "as is” tussen partijen is aangegaan. Dit houdt in dat koper het verkochte object op de transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor rekening en risico van koper en koper vrijwaart verkoper hiervan.

Bijzondere bepalingen
Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs) verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar beste weten door (of namens) eigenaar wordt verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en volledig is.

BTW bepaling:
Indien de koper niet BTW plichtig is en derhalve de koopsom niet vermeerderd kan worden met BTW, zal de schade die verkoper daardoor leidt, volledig verhaald worden op koper. Dit zal aldus in het voorkomende geval leiden tot een verhoging van de koopsom gelijk aan de schade die verkoper leidt.

Gunning
De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Transport
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

Bijlagen (op aanvraag beschikbaar)
- Eigendomsbewijs;
- Kadastrale gegevens;
- Overzicht kosten gas en elektra;
- Bestemmingsplan voorschriften.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 285.000 kosten koper
Aangeboden sinds
4 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
Per direct beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2017

Oppervlakten

Oppervlakte
157 m²
Bedrijfshal oppervlak
157 m²

Indeling

Voorzieningen
Overheaddeuren, betonvloer, toilet en pantry

Energie

Energielabel
Niet verplicht

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Baarnsche dijk 6 B 8/9

€ 285.000 k.k.