Middelweg 17 6191 NC Beek (LI)

Prijs op aanvraag Veiling

Omschrijving

Online executieveiling op 4 februari 2021 vanaf 14:00 uur van:

Registergoed
Een bedrijfspand, bestaand uit bedrijfs- en kantoorruimte, erf, (onder)grond en verder toebehoren, staande en gelegen Middelweg 17-17a, 6191 NC Beek, kadastraal bekend gemeente Beek, sectie G, nummer 1946, groot 2.774 m².

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 4 februari 2021 vanaf 14:00 uur, online veiling via bog-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C’M’S’ Derks Star Busmann N.V.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of bog-auctions.com voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Er zijn geen mogelijkheden het registergoed te bezichtigen.

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar het bedrijfspand niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat het registergoed door derden wordt gebruikt.

Locatie
Het object is gelegen op het industrie- en handelsterrein De Beekerhoek te Beek, nabij de MAKADO. De gevestigde bedrijven zijn zowel plaatselijk als regionaal georiënteerd.

Bereikbaarheid
Gelegen in de directe nabijheid van de rijksweg A2. Maastricht Airport ligt op circa 8 kilometer afstand en op circa 3 minuten lopen bevindt zich NS-station Beek-Elsloo.

Indeling
De directie-makelaar heeft het registergoed niet van binnen kunnen inspecteren. Het betreft hier een vermoedelijke indeling.
Aan de voorzijde het kantoorgedeelte, entree, 2 aparte kantoorruimtes, toiletruimte. Aan de achterzijde van het gebouw bevindt zich de bedrijfsruimte, met een derde kantoorruimte met een extra verdieping.
Aan de voor- en zijzijde van het gebouw is een verhard buitenterrein met stalen hekwerk en inrijpoort.

Kantoorruimte
Circa 66 m² (bron: NVM-archief).

Bedrijfshal
Circa 224 m² (bron: NVM-archief).

Voorzieningen
In het registergoed zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 1997 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Kantoorgedeelte metselwerk, bedrijfsruimte staal en metselwerk.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Conform het bestemmingplan "Beeker Hoek" heeft het object de bestemming bedrijven.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of bog-auctions.com voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 20 januari 2021 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht C’M’S’ Derks Star Busmann N.V. t.a.v. mevrouw I. Ruiter, Parnassusweg 737 te 1077 DG Amsterdam, of per email:
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op bog-auctions.com.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op nationalevastgoedveiling.nl en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen. Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Te zake de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Veiling

Prijs
Prijs op aanvraag

Overdracht

Aangeboden sinds
13 januari 2021
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Eigendom belast met beperkte rechten

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Mogelijke functie(s)
Kantoorruimte en verhard buitenterrein
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1997

Oppervlakten

Oppervlakte
290 m² (in units vanaf 224 m²)
Bedrijfshal oppervlak
224 m²
Terrein oppervlak
2.050 m²
Kantoor oppervlak
66 m²
Perceel
2.774 m² (in units vanaf 224 m²)

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Bereikbaarheid
NS Intercitystation op 500 m tot 1000 m en snelwegafrit op 500 m tot 1000 m
Lokale voorzieningen
Winkel op 500 m tot 1000 m

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Middelweg 17

Prijs op aanvraag Veiling