Bavelsweg 1 nabij 7587 NP de Lutte

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag

Omschrijving

De online executieveilingen en de combinatieveiling van percelen agrarische grond (met opstallen) te De Lutte vinden plaats op 16 december vanaf 10:30 uur via de website van BOG Auctions.

Veilende notaris:
Het Notarieel Zwolle
Mr. D. Timmerman
Eekwal 8
8011 LD Zwolle
E-mail:
Dossierbehandelaar: de heer A.J. Everts.

Omschrijving registergoederen:
1. een perceel agrarische grond nabij de Farwickweg te De Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G nummer 2637, groot drieduizend honderd en vijf vierkante meter (3.105 m2), welk perceel is belast met een zakelijk recht zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Waterschap Vechtstromen;
hierna te noemen: “het registergoed 1”;
2. een perceel agrarische grond nabij de Farwickweg te De Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G nummer 3358, groot achtduizend driehonderd twintig vierkante meter (8.320 m2), welk perceel is belast met een zakelijk recht van opstal ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Losser;
hierna te noemen: “het registergoed 2”;
3. een perceel agrarische grond nabij Lutterkerpad te De Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G nummer 2256, groot vierduizend vijf vierkante meter (4.005 m2);
hierna te noemen: “het registergoed 3”;
4. een perceel agrarische grond nabij de Fleerderhoekpad te De Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G nummer 1561, groot vierduizend vijfhonderd tien vierkante meter (4.510 m2);
hierna te noemen: “het registergoed 4”;
5. percelen agrarische grond met opstallen nabij de Bavelsweg 1-3 te De Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G nummers:
- 2476, groot drieduizend vijfhonderd vijfenzeventig vierkante meter (3.575 m2), welk perceel is belast met een zakelijk recht van opstal nutsvoorzieningen en behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch;
- 2616 groot tweehonderd vierduizend driehonderd vierentachtig vierkante meter (204.384 m2), welk perceel is belast met een zakelijk recht van opstal nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Enexis Netbeheer B.V., voornoemd;
hierna tezamen te noemen: “het registergoed 5”;
6. percelen agrarische grond nabij de Hanhofweg te De Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie D, nummers:
- 1084, groot driehonderd zeventig vierkante meter (370 m2);
- 1085, groot tweeduizend tachtig vierkante meter (2.080 m2);
- 1087, groot achtduizend negentig vierkante meter (8.090 m2);
- 1088, groot achtduizend honderd veertig vierkante meter (8.140 m2);
- 2494, groot vierduizend tachtig vierkante meter (4.080 m2);
- 2495, groot vijfhonderd tachtig vierkante meter (580 m2);
- 2496, groot tweeduizend drieduizend honderd zestig vierkante meter (3.160 m2);
- 4765, groot dertienduizend zeshonderd twintig vierkante meter (13.620 m2);
hierna tezamen te noemen: “het registergoed 6”.

Locatie:
Gelegen in het buitengebied van het dorp De Lutte.

Bestemmingsinformatie:
Voor de bestemmingsplaninformatie wordt verwezen naar de datarooms bij de desbetreffende veilingen.

Bodeminformatie:
Voor de bodeminformatie wordt verwezen naar de dataroom bij de desbetreffende veilingen.

Disclaimer:
DISCLAIMER veiling 51965, 51966, 51967, 51968, 51969, 51970 en combinatieveiling 51971
BOG Auctions en BVA Auctions Real Estate (hierna te noemen ‘Makelaarskantoor’) zijn door Opdrachtgever aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande online verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan respectievelijk de Farwickweg ong, Farwickweg ong, het Lutterkerkpad ong, het Fleerderhoekpad ong, nabij Bavelsweg 1-3 en Hanhofweg (nabij Peulkespad-Laobultpad) ong te De Lutte (de “Transactie”). BOG Auctions en Makelaarskantoor zijn door de Opdrachtgever geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de opdrachtgever, om namens de Opdrachtgever deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Opdrachtgever en/of Makelaarskantoor en/of BOG Auctions tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Opdrachtgever, noch Makelaarskantoor hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Kenmerken

Veiling

Prijs
Vanaf prijs op aanvraag
Veilingdatum
Woensdag 16 december 2020

Overdracht

Aangeboden sinds
3 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Mogelijke functie(s)
Belegging en bouwgrond
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1996

Oppervlakten

Oppervlakte
1.044 m²
Bedrijfshal oppervlak
1.044 m²
Terrein oppervlak
268.019 m²
Perceel
268.019 m² (in units vanaf 1.044 m²)

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Landelijk gebied

Beleggingsobject

Bruto huuropbrengst
€ 1 per jaar
Huurders
1 huurder

Over deze veiling

BOG Auctions

Datum woensdag 16 december

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Bavelsweg 1 nabij

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag