Dr. Lelykade 60 a 2583 CM Den Haag

€ 1.250.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop een multifunctioneel bedrijfsobject in het hart van de Scheveningse Haven, omvattende de bedrijfsruimte gelegen op de begane grond (split level) en de bedrijfsruimte gelegen op de eerste verdieping, voorzien van voordeur en achterdeur, alsmede 4 parkeerplaatsen gelegen op het mandelig achtergelegen buitenterrein.

De bedrijfsruimte is thans verhuurd maar wordt leeg opgeleverd, vrij van huur.

Adres
Dr Lelykade 60A (2583 CM) te Den Haag.

Locatie
De 2e binnenhaven is tegenwoordig ook een aantrekkelijk woongebied voor een bredere doelgroep. De haven is getransformeerd naar een woon/werkgebied gecombineerd met horeca wat een uitstekende mix van wonen, werken en leisure genereert. Veel (water)sport gerelateerde bedrijven vestigen zich op deze unieke locatie.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van het pand is goed. Het is gelegen in de haven op Scheveningen. In de directe omgeving van een van de belangrijkste doorgaande wegen van Scheveningen. Middels deze wegen zijn de verbindingen met de op- en afritten voor knooppunt 'Prins Clausplein' voor rijkswegen A4, A44, A12 en A13 en de landscheidingsweg te bereiken. Tevens is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed. Het spoorwegstation Den Haag Centraal is via tram 16 of buslijn 22 in korte tijd te bereiken.

Vloeroppervlakte
De bedrijfsruimte totaal groot circa 356,6 m² v.v.o. als volgt verdeeld:

Begane grond : circa 287,0 m² v.v.o.
1ste verdieping : circa 69,6 m² v.v.o.

Genoemde oppervlakte is conform de NEN-2580 meetstaat.

Koopprijs
€ 1.250.000,-- kosten koper.

Kadastrale gegevens
Adres : Dr Lelykade 60A Den Haag
Gemeente : ’s Gravenhage
Sectie : AK
Nummer : 11331 A55
Soort : Erfpacht, eeuwigdurend afgekocht.

Omzetbelasting
Koper en verkoper zullen niet opteren voor een BTW belaste levering.

Instrumenterend notaris
Buren N.V. gevestigd aan de Johan de Wittlaan 15 (2517 JR) te Den Haag.

Betaling
Betaling zal gelijktijdig met de eigendomsoverdracht plaatsvinden ten kantore van instrumenterend notaris.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en transportakte en eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting zijn voor rekening van de koper.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Den Haag, 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

bedrijven behorend tot de categorieën A, B en C, voorzover de percelen zijn gelegen langs de Westduinweg, en voor de overige percelen de categorieën A en B uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging als opgenomen in bijlage 4 van dit plan;
detailhandel;
dienstverlening;
horeca op de begane grond in de categorie licht;
kantoren met een maximum brutovloeroppervlakte van 250 m2 per vestiging;
sportvoorzieningen;
wonen;
en ter plaatse van de aanduiding:

'detailhandel' uitsluitend niet dagelijkse-detailhandel;
'detailhandel perifeer' tevens voor perifere detailhandelsbedrijven;
'horeca tot en met categorie 2' tevens voor horeca in de categorie middelzwaar;
'kantoor' tevens voor een kantoor met een groter brutovloeroppervlakte dan 250 m2;
'parkeergarage' tevens voor gebouwde parkeervoorzieningen in maximaal één laag beneden peil;
'supermarkt' tevens voor een supermarkt;
één en ander met inachtneming van het bepaalde in het derde lid en met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen, parkeervoorzieningen, groen, water en overige voorzieningen.

Milieustatus
Het is verkoper niet bekend of het object enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het huidige gebruik of die heeft geleid of naar de huidige normen ingevolge de wet of jurisprudentie zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de grond en/of grondwater van het verkochte, dan wel tot het nemen van andere maatregelen.

Het is verkoper verder niet bekend of er milieubelastende of voor de volksgezondheid schadelijke materialen zoals asbest, in het verkochte zijn verwerkt die ten nadele strekken van het huidige gebruik of die heeft geleid of naar de huidige normen ingevolge de wet of jurisprudentie zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de opstallen, dan wel tot het nemen van andere maatregelen.

Opleveringsniveau
Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het object. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek.

Onder andere de volgende installaties en voorzieningen zijn aanwezig:

Zekerheidsstelling
Koper zal een bedrag gelijk aan 10% van de koopprijs storten op een door de instrumenterend notaris op te geven bankrekeningnummer van zijn kantoor, uiterlijk 14 dagen na definitieve overeenstemming. In plaats van storting van een waarborgsom kan koper ook een aan de instrumenterend notaris gerichte bankgarantie tot eenzelfde bedrag doen stellen, een en ander zoals te doen gebruikelijk.

Overige condities bij verkoop
Conform laatste model NVM koopovereenkomst BOG.

Aanvaarding
In overleg.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 1.250.000 kosten koper
Aangeboden sinds
20 juli 2021
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Mogelijke functie(s)
Kantoorruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1941

Oppervlakten

Oppervlakte
357 m²
Bedrijfshal oppervlak
357 m²

Indeling

Voorzieningen
Mechanische ventilatie, toilet en pantry

Energie

Energielabel
A

Omgeving

Ligging
Winkelcentrum, in woonwijk en havengebied
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m en Tramhalte op minder dan 500 m

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
4 niet-overdekte parkeerplaatsen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Dr. Lelykade 60 a

€ 1.250.000 k.k.