Lekstraat 178 2515 VZ Den Haag

€ 550.000 k.k.

Omschrijving

Het object is gelegen op een goed afsluitbaar terrein en bestaat uit een bedrijfsgedeelte verdeeld over de begane grond en twee verdiepingsvloeren en een representatief kantoor gedeelte van totaal 472m2 vrij verhuurbaar oppervlak.
Het bedrijfspand is toegankelijk via een overhead deur van 3,59 m hoog en 2,62 m breed.

Het kantoor gedeelte heeft een eigen entree en biedt via een representatieve hal, toegang tot twee kantoorkamers op de begane grond, pantry en toilet. Via de trap in de hal, treft u nog twee ruime kantoorkamers op de eerste etage.

Het voorterrein is ruim en biedt parkeerplaats aan minimaal twee auto’s of een grote bus.

Kadastrale gegevens:

Gemeente ’s-Gravenhage
Sectie R nummer 12707
Kadastrale grootte: 282 m2
Eigen grond

Bouwjaar: 1984

Vraagprijs:

€ 550.000,00 kosten koper

Levering:

In overleg, bij voorkeur begin januari 2022.

Metrage Vrij Verhuurbaar Oppervlak conform NEN 2580 (meetstaat aanwezig):

Begane grond: 182,6 m2
1e etage: 164,4 m2
2e etage: 124,8 m2

Locatie:

Het object bevindt zich aan de rand van het centrum van Den Haag in de Rivierenbuurt, op een beknopt bedrijventerrein vlak voor het entree van de Binckhorst. De binnenstad met alle winkels en restaurants is op vijf minuten afstand. De locatie is zeer gewild bij ondernemers, vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid.

Bestemming:

Het vigerende bestemmingsplan is ‘Rivierenbuurt 2013’enkelbestemming - bedrijf en omvat het volgende:

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijfsmatige activiteiten van bedrijven in de categorieën A en B van de bij dit bestemmingsplan behorende 'Staat van inrichtingen bedrijven functiemenging' als opgenomen in Bijlage 2 van de regels, met uitzondering van inrichtingen als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Wet geluidhinder, inrichtingen als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, en garagebedrijven;
b. kantoren en detailhandel zoals nader omschreven in lid 3.4;
c. een viaduct ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - viaduct" [sv-vi];
3.4 Specifieke gebruiksregels
a. De onder lid 3.1 genoemde bedrijven zijn uitsluitend toegestaan indien deze behoren tot de categorieën A en B uit de Staat van bedrijven bij functiemenging als opgenomen in bijlage 2;
b. ter plaatse van de functieaanduiding "ga" is een garagebedrijf toegestaan;
c. ter plaatse van de functieaanduiding "dv" is de functie dienstverlening toegestaan;
d. ter plaatse van de aanduiding "ri" is opslag van brand- en explosiegevaarlijke stoffen toegestaan;
e. detailhandel is toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit in ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen;
f. binnen een bestemmingsvlak zijn uitsluitend niet-zelfstandige kantoren toegestaan;
g. op eigen terrein dient voldoende parkeergelegenheid aanwezig te zijn;
h. binnen het bestemmingsvlak is geen dienstwoning toegestaan.

Bereikbaarheid:

De ligging is ideaal te noemen: De locatie is goed bereikbaar zowel met de auto als openbaar vervoer. Vanaf de rijksweg A-12 via de afslag Voorburg over industrieterrein ‘de Binckhorst’ of nog makkelijker vanaf rijksweg A-4 via de nieuwe ‘Rotterdamse Baan’ die uitkomt in industrieterrein ‘de Binckhorst’.
Het Centraal Station ligt op vijf minuten loopafstand en biedt een netwerk aan openbaar vervoer door de stad.

Opleveringsniveau.

- Het bedrijfspand wordt op de begane grond verwarmd door een ‘Reznor’ gasheater, bouwjaar niet bekend. Het kantoren gedeelte wordt verwarmd door Remeha combinatieketel, bouwjaar 2005.
- Het bedrijfspand heeft op de eerste en tweede etage een hijsinstallatie, zodat zwaardere producten (tussen 300 en 600 KG) gemakkelijk op de verdiepingen kunnen worden gebracht.

Bodemgesteldheid/milieu:

Er is geen dossier bekend bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Energielabel:

Het energielabel is opgevraagd.

BTW:

De verkoop is onbelast met BTW, behoudens de kosten die eventueel via de notaris met BTW belast zijn.

Zakelijke lasten 2021:

- OZB eigenaar: € 488,77
- Rioolrecht: € 150,85
- Waterschapsbelasting: € 130,13

Verkoopvoorwaarden:

- Het schriftelijkheidsvereiste op basis van 7:2 lid 1 van het burgerlijk wetboek wordt van toepassing verklaard. Dit houdt in, dat er pas een overeenkomst tot stand is gekomen, nadat beide partijen een koopakte hebben ondertekend. Mondelinge overeenstemming of aan de hand van andere wijze van communiceren is niet geldig.
- Alle zakelijke lasten (WOZ belasting, rioolrechten, en dergelijke) zullen op de datum van de notariële overdracht tussen koper en verkoper naar tijdsgelang worden verrekend.
- Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koper, zal koper binnen twee weken na ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom storten op één van de kwaliteitsrekeningen van de notaris of een bankgarantie stellen ter grootte van 10% van de koopsom. Bij het niet tijdig stellen van voormelde zekerheid, heeft de verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden.
- Bij niet nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst, verbeurt de nalatige partij een terstond opeisbare boete van 10% van de koopsom zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht op het vorderen van schadevergoeding.
- Het pand wordt geleverd in de huidige staat ( “as is “, “where is”-levering), hetgeen door koper geaccepteerd wordt. Koper stelt geen enkel voorbehoud betreffende de techniek, installaties, daken en goten, milieu (asbest) en bodemgesteldheid. Een eventuele verplichtging van overheidswege tot het doen van onderhoud en of verbouwingswerkzaamheden, gaat over van verkoper op koper. Verkoper wordt hiervoor geheel door koper gevrijwaard. Koper doet afstand van aanspraken uit hofde van artikel 7:15 lid 1 en 7:17 BW. Koper wordt zelf in de gelegenheid gesteld om installaties op hun functioneren te controleren.
- Koper aanvaardt de milieukundige toestand van het verkochte, daaronder begrepen de tot het verkochte behorende grond, het grondwater en de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en de eventuele gevolgen van die milieukundige toestand uitdrukkelijk.
- Verkoper heeft zelf het object nooit gebruikt op grond waarvan een clausule ‘non-gebruik eigenaar’ in de koopakte wordt opgenomen.
- Projectnotaris Dom te Voorburg.

De verkoopvoorwaarden zullen aan de hand van clausules in de koopakte worden opgenomen.

Overige:

Identificatieplicht.

Voor in Nederland gevestigde rechtspersonen geldt dat hun identiteit moet worden vastgesteld met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel of met een door een in Nederland gevestigde (kandidaat) notaris opgemaakte akte/verklaring. Elke makelaar moet de identiteit van zijn eigen cliënt én de wederpartij vaststellen en verifiëren. Bij een (ver)kooptransactie moeten wij dus zowel de koper als verkoper identificeren.

Vaststelling Uiteindelijke Belanghebbende (UBO)

Indien de koper niet een natuurlijke persoon is, zal voordat een overeenkomst tot stand komt, een verklaring gevraagd worden wie de uiteindelijke belanghebbende is.

Vaststelling herkomst eigen middelen.

In het kader van de Wet tegen Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT), zal de makelaar voordat de overeenkomst tot stand komt, onderzoek doen naar de herkomst van eigen vermogen, dat gebruikt wordt door de koper voor de aankoop. Bij twijfel over de herkomst, is de makelaar verplicht hiervan aangifte te doen bij het ‘Financial Intelligence Unit – Nederland’.

Disclaimer: Ondanks dat deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is de Online Bedrijfsmakelaar BV niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die in deze publicatie vermeld staan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

====================

Alle beschikbare informatie ontvangen?

Benieuwd naar alle beschikbare informatie over dit pand? Vraag dan nu, onder de grote contactbutton, de gratis objectbrochure van de Lekstraat 178 in 's Gravenhage aan en ontvang de objectbrochure binnen 5 minuten in uw mailbox. Uiteraard kunt u ook direct een geheel vrijblijvende bezichtiging met de beheerder van het pand inplannen.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 550.000 kosten koper
Aangeboden sinds
3 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1984

Oppervlakten

Oppervlakte
471 m²
Bedrijfshal oppervlak
361 m²
Kantoor oppervlak
110 m²
Vrije hoogte
2,6 m
Perceel
282 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
3 bouwlagen
Voorzieningen
Overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer, heater, toilet, pantry, inbouwarmaturen en te openen ramen

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Lekstraat 178

€ 550.000 k.k.