Maxwellstraat 59 3316 GP Dordrecht

€ 50.000 /jr € 550.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur/verkoop is dit goed onderhouden en duurzame vrijstaande bedrijfscomplex dat is gelegen op bedrijventerrein Dordtse Kil I te Dordrecht.

Het bedrijfspand bestaat aan de voorzijde uit kantoor- en secundaire ruimte die is voorzien van een bedrijfskantine, met daarachter de bedrijfs- / opslagruimte die bestaat uit twee compartimenten. Boven de kantoor- en secundaire ruimte is een entresolvloer gesitueerd met een beperkte vrije hoogte voor opslagdoeleinden. Het complex is rondom volledig afgesloten middels een stalen hekwerk, die aan de voorzijde is voorzien van een stalen draaipoort en toegangspoort. Het buitenterrein rondom is volledig verhard.

Het complex is oorspronkelijk gebouwd in 1982 en is in 1997 uitgebreid. In de loop der tijd is het complex gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het object is geschikt voor verschillende doeleinden. Bij de huidige gebruiker is het in gebruik als machinefabriek en voor lichte constructiewerkzaamheden, waarvoor het zich uitermate goed leent. Zo is de bedrijfsruimte voorzien van een drietal kranen (één met een hijsvermogen van 3,2 ton in het achterste gebouwdeel, en twee met een hijsvermogen van respectievelijk 250 kg. en 500 kg. in het voorste bouwdeel) en is de bedrijfsruimte voorzien van een persluchtleidingnet en krachtstroom.

Aan duurzaamheid is door eigenaar ook aandacht besteed. In juli 2019 is het complex voorzien van zonnepanelen. Er zijn in zijn totaliteit 176 panelen aangebracht met een vermogen van 325 Wp. Volgens opgave van eigenaar kan op jaarbasis ca. 60.000 kWh aan duurzame stroom worden opgewekt. Zie voor meer informatie over de zonnepanelen het kopje bijzonderheden in deze verkoopdocumentatie.

Het complex is grotendeels gelegen op erfpachtgrond en deels op eigen grond. Het erfpachtrecht loopt nog t/m 15 augustus 2031 en eigenaar is al in gesprek met grondeigenaar de gemeente Dordrecht over verlenging van het erfpachtrecht. De gemeente heeft de mondelinge toezegging al gedaan dat ze openstaan voor verlenging van het erfpachtrecht.

Het complex is gesitueerd op het gerevitaliseerde bedrijventerrein Dordtse Kil I en is uitstekend bereikbaar via de rijksweg A 16 (Rotterdam – Antwerpen) en de provinciale weg de N3, die een directe verbinding vormt tussen de A 16 en de A 15 (Rotterdam – Nijmegen / Ruhrgebied). Het bedrijventerrein wordt ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beveiligd met een slagboompost en surveillancedienst.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummers 5087 (perceel erfpachtgrond) en 10186 (perceel eigen grond), groot respectievelijk 1.091 m² en 83 m² (tezamen groot 1.174 m²).

Indeling
Ca. 108 m² Kantoorruimte op de begane grond bestaande uit een entreehal met meterkast, een dames- en herentoilet, opslagruimte, een drietal kantoorvertrekken en een kantine v.v. pantry;

Ca. 557 m² Bedrijfs- / opslagruimte gelegen op de begane grond, bestaande uit twee compartimenten. Het achterste bouwdeel is hoger uitgevoerd dan het voorste bouwdeel en beide bouwdelen zijn uitgerust met een overheaddeur;

Ca. 108 m² Entresol boven de kantoor- / secundaire ruimte;

5 Parkeerplaatsen

De voormelde oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk opgemeten aan de hand van aangeleverde plattegrondtekeningen, doch met nadruk wordt gemeld dat de vermelde metrages, niet mogen worden aangemerkt als Verhuurbare Vloer Oppervlakte conform de nieuwste NEN 2580 uitgangspunten.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met diverse voorzieningen.

Meer informatie m.b.t. de voorzieningen treft u in de te downloaden brochure.

Huurprijs
€ 50.000,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van een nader te bepalen bedrag voor onder andere diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Uitgangspunten erfpacht
Meer informatie m.b.t. de erfpacht treft u in de te downloaden brochure.

Lasten en beperkingen
Meer informatie m.b.t. de lasten en beperkingen treft u in de te downloaden brochure.

Bodemgesteldheid en asbest
Op basis van informatie, verkregen via de website blijkt dat er een onderzoek is uitgevoerd, te weten:

• Verkennend onderzoek door Milieudienst ZHZ d.d. 17 februari 1997 met nummer JB 97.5202;

Volgens de verbeelding op de kaart is de bodem ter plaatse van de onderhavig object voldoende is onderzocht, dan wel gesaneerd.

Koopsom
€ 550.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huur-/ koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bijzonderheden I
Zoals vermeld is het complex sinds 1 juli 2019 voorzien van zonnepanelen. Volgens opgave van eigenaar zijn er op het dak 176 zonnepanelen aangebracht met een vermogen van 325 Wp.

De geplaatste panelen zijn van het type TIER-1, merk JA solar en de installatie beschikt over 2 omvormers van 25 kW van het merk Goodwe. Het montage systeem is flat-fix fusion van Esdec. Volgens opgave van eigenaar kan met het systeem ca. 60.000 kWh aan duurzame stroom worden opgewekt.

De huidige eigenaar staat bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geregistreerd als producent van duurzame stroom en ontvangt ca. € 4.000,-- per jaar aan subsidie voor een periode van 15 jaar (ingegaan vanaf 1 juli 2019).

Bijzonderheden II
Het achter terrein is verhard en bij eigenaar in gebruik, echter dit deel van het terrein behoort niet tot het verkochte/verhuurde. Met nadruk wordt vermeld dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 550.000 kosten koper
Huurprijs
€ 50.000 per jaar
Aangeboden sinds
4 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Erfpacht (á € 5.208,00 per jaar)

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1982

Oppervlakten

Oppervlakte
773 m² (in units vanaf 665 m²)
Bedrijfshal oppervlak
665 m²
Kantoor oppervlak
108 m²
Perceel
1.091 m² (in units vanaf 665 m²)

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Airconditioning, mechanische ventilatie, krachtstroom, toilet en pantry

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 5000 m of meer en snelwegafrit op 2000 m tot 3000 m

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
5 niet-overdekte parkeerplaatsen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Maxwellstraat 59

€ 50.000 /jr € 550.000 k.k.