Daltonstraat 54 3316 GD Dordrecht

€ 11.000 /mnd

Omschrijving

Algemeen
TE HUUR: onlangs volledig gerenoveerd bedrijfspand gelegen op bedrijventerrein Dordtse Kil II. De bedrijfsruimte is voorzien van ingebouwde kantoorruimte, ingebouwde entresolvloer, een afgesloten buitenterrein en beschikt over ca. 18 parkeerplaatsen aan de voorzijde van het complex.

De bedrijfsruimte bestaat uit twee bedrijfshallen en is in totaal ca. 1.881 m² groot en beschikt over een viertal overheaddeuren, waarvan één elektrisch bedienbaar is. De vrije hoogte in de bedrijfsruimte is ca. 6 m¹ op het laagste punt en ca. 7,20 m¹ in de nok. Het object is uitermate geschikt voor opslag- en/of lichte productiedoeleinden.

Het object is gesitueerd op het laatste uitbreidingsgedeelte van bedrijventerrein Dordtse Kil II in de oksel van de provinciale weg N3 en rijks snelweg A-16. Via de Pieter Zeemanweg en Rijksstraatweg is er een directe verbinding naar voormelde snelweg (Rotterdam – Breda). Via de verbindingsweg N-3 is er vanaf de belangrijkste noord-zuid route ook een snelle aansluiting naar rijks snelweg A-15 (Rotterdam – Nijmegen), de belangrijkste oostwest route.

Bedrijventerrein Dordtse Kil II is circa 45 hectare groot en is uitgegeven tussen 1990 en 2000. Het terrein ligt ten zuiden van Dordtse Kil I tussen rijksweg A-16 en rivier de Dordtse Kil en beschikt onder andere over collectieve beveiliging.

Kadastrale aanduiding
Het object is kadastraal bekend als: Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 571, groot ca. 2.447 m2 en Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 572, groot ca. 1.410 m2. Totale oppervlakte is derhalve tezamen 3.857 m2.

Indeling
Ca. 1.017 m2 bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond in hal 1, voorzien van twee overheaddeuren op maaiveldniveau, waarvan één elektrisch bedienbaar is, ter grootte van ca. 4 x 4,5 m¹ (bxh).

Ca. 864 m2 bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond in hal 2, voorzien van twee overheaddeuren in de zijgevel van het gebouw (waarvan er thans één in gebruik is, afm. 4 x 4,5 m¹ (bxh)).

Ca. 145 m2 kantoorruimte c.q. secundaire ruimte, gelegen op de begane grond bestaande uit dubbele toiletvoorziening, nieuwe pantry, balie/ontvangstruimte en doorgang naar de bedrijfsruimte.

Ca. 191 m2 kantoorruimte c.q. secundaire ruimte, gelegen op de 1e verdieping bestaande uit diverse kantoren, dubbele toiletgroep en doucheruimte.

Ca. 154 m2 entresol aan de achterzijde van het pand gelegen.

Ca. 918 m2 afgesloten toerekenbaar buitenterrein aan de zijkant van het pand. Dit terrein zal in het geheel worden opgehoogd en geëgaliseerd.

18 parkeerplaatsen gelegen aan de voorzijde.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:
• Vrije hoogte van ca. 7,20 m¹;
• Lichtstraten in het dak ten behoeve van daglichttoetreding;
• Verlichting middels LED verlichting;
• 2 overheaddeuren aan de straatzijde gesitueerd, waarvan 1 elektrisch bedienbaar is (4 x 4,5m) b x h;
• 2 overheaddeuren aan de zijde van het buitenterrein rechts van het gebouw (4 x 4,5m) b x h;
• Voorbereiding voor verwarming middels direct gestookte heathers;
• Brandslanghaspels en poederblussers;
• Krachtstroomaansluitingen;
• De inpandige schuifdeur welke de hal 1 en 2 van elkaar scheidt is ca. 3 m¹ hoog;
• Inbraakalarmsysteem*;
• Branddeur die de 2 compartimenten in de bedrijfshal afsluit.

Kantoorruimte:
• Receptiebalie op de begane grond;
• Verwarming en koeling middels split-unit airconditioning*;
• Verwarming middels radiatoren gekoppeld aan een CV ketel;
• Warmwatervoorziening pantry middels close-in boiler;
• Verlaagd systeemplafond met ingebouwde LED verlichtingsarmaturen;
• Op de 1e verdieping separaat dames- en herentoilet met voorportaal en handwasbak;
• Douchegelegenheid op zowel de begane grond als eerste verdieping;
• Pantry begane grond v.v. koelkast, vaatwasser (los), 4 boven en 2 onderkasten;
• Een enkel toilet gelegen naast de pantry;
• Het object is grotendeels uitgerust met kunststof buiten kozijnen v.v. isolerende beglazing;
• Houten binnen kozijnen;
• Brandslanghaspels en poederblussers;
• Kabelgoten voorzien van data- * en elektra aansluitpunten;
• Inbraakalarmsysteem*.

Buitenterrein:
• Ca. 18 parkeerplaatsen voor het kantoorgebouw;
• Het buitenterrein is voorzien van stelconplaten;
• Het gehele buitenterrein zal worden opgehoogd en geëgaliseerd.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 11.000,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van de bouwgrond: Bedrijf met de nadere gebiedsaanduidingen “geluidzone - industrie” en “milieuzone – bedrijf t/m categorie 4.2’’, alsmede de dubbelbestemming ”waarde – archeologie – 3”.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven tot en met milieucategorie 4.2;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website op 4 januari 2021. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 11.000 per maand
Aangeboden sinds
2 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1991

Oppervlakten

Oppervlakte
2.217 m²
Bedrijfshal oppervlak
1.881 m²
Terrein oppervlak
918 m²
Kantoor oppervlak
336 m²
Vrije hoogte
7,2 m
Perceel
2.447 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Lichtstraten, overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer, heater, toilet en pantry

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
18 niet-overdekte parkeerplaatsen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Daltonstraat 54

€ 11.000 /mnd