Jade 204 3316 LJ Dordrecht

€ 1.500 /mnd

Omschrijving

Algemeen
Unieke kans voor bedrijven om zich representatief te presenteren. Beschikbaar voor onderverhuur is deze turn-key bedrijfsunit, bestaande uit een bedrijfsruimte met kantoorruimte op de verdieping. Het object is onderdeel van een bedrijfsverzamelcomplex en is gelegen op bedrijventerrein Dordtse Kil III, aan de westzijde van Dordrecht. Het bedrijventerrein is direct bereikbaar vanaf de Randweg N3, die de A16 en de A15 met elkaar verbindt.

Het unieke aan dit object is, dat het uiterst duurzaam is. Het object beschikt over een energielabel A. Het dak van de unit is voorzien van 19 zonnepanelen. De opbrengst van de zonnepanelen komt ten goede van huurder, wat een absoluut voordeel is. De unit is voorzien van een gezamenlijke glasvezel aansluiting. Het is mogelijk om tegen betaling van een vergoeding gebruik te maken van de aansluiting.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 973 en 84 m² groot.

Indeling
Ca. 32 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond;

Ca. 50 m² Bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond, v.v. een dubbele openslaande deur;

Ca. 82 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping bestaande uit een tweetal afgescheiden vertrekken, een bergkast, een pantry en een gescheiden dames- en herentoilet;

2 Parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Systeemplafond v.v. verlichtingsarmaturen;
• Verlichting in de bedrijfsruimte v.v. opbouwverlichting;
• Verwarming middels radiatoren, gekoppeld aan de CV-installatie;
• Warm water voorziening middels de CV combiketel.
• Vluchtrouteaanduiding;
• Gescheiden dames- en heren toilet;
• Pantry v.v. onder- en bovenkasten;
• Koeling middels split-units airconditioning op de eerste verdieping*;
• Uitstortgootsteen;
• Houten kozijnen v.v. dubbele beglazing;
• Divers kantoormeubilair (bureaus, bureaustoelen, ladeblokken, dossierkasten en verlichting)*;
• Vloerbelasting van de begane grond ca. 250 kg/m²;
• Vloerbelasting van de verdieping ca. 250 kg/m²;
• Vrije hoogte ca. 2,86 m¹;
• Zonnepanelen op het dak*;
• Meterkast v.v. gas-, water- elektra aansluiting;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 1.500,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, per 15 mei, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Het object wordt ter onderhuur aangeboden t/m 14 april 2025.

Eigenaar staat er onder bepaalde voorwaarden voor open om een rechtstreekse huurovereenkomst aan te gaan met een nieuwe huurder. Een en ander is afhankelijk van het type bedrijf en de financiële gegoedheid van een huurder. In dat geval wordt er uitgegaan van een 5-jarige huurtermijn.

Opzegtermijn
De onderhuurovereenkomst zal van rechtswege aflopen op 14 april 2025.

In geval er een overeenkomst wordt aangegaan rechtstreeks met eigenaar, dan zal er sprake zijn van een opzegtermijn van 12 maanden.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 100,-- per maand voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

• Onderhoud buitenterrein;
• Gebruik zonnepanelen;
• Glasbewassing buitenzijde;
• Glasverzekering voor de ruiten welke dienen tot lichtdoorlating;
• Onderhoud en inspectie van het dak;
• Bijdrage parkmanagement;
• 5% administratiekosten excl. BTW over bovenstaande leveringen en diensten.

Huurder is zelfstandig verantwoordelijk voor het sluiten van onder andere leveringsovereenkomsten met nutsbedrijven voor gas, water en elektra.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Dordtse Kil", vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijf” met als dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-3”. De voor “Bedrijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;

voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:

f. verkeer

alsmede voor:

g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

Op basis van de specifieke gebruiksregels van lid 4.4 valt op te maken dat de functies genoemd onder b, c, d en e niet zijn toegestaan.

- het maximaal toelaatbare bebouwingspercentage bedraagt 65%, echter als we rekening houden met de diverse beperkingen uit het bestemmingsplan, is het maximale realiseerbare bouwingspercentage kleiner;
- aan de westelijke grens van de kavel ligt een bebouwingsvrije zone van circa 11 meter;
- aan de overige perceelgrenzen dient ook tenminste een zone van 2,5 meter vrij te blijven van bebouwing;
- de maximale bouwhoogte bedraagt 16 meter;
- het perceel mag worden bebouwd met gebouwen voor bedrijven tot en met de milieucategorie 4.2

De gemeente heeft geen voorbereidingsbesluit genomen betreffende het getaxeerde perceel. De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de internetsite per toestandsdatum 22 juli 2020.

Energielabel
Het object beschikt over een energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 1.500 per maand
Servicekosten
€ 100 per maand (21% BTW van toepassing)
Aangeboden sinds
2 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2005

Oppervlakten

Oppervlakte
164 m²
Bedrijfshal oppervlak
50 m²
Kantoor oppervlak
114 m²
Vrije hoogte
2,9 m
Draagvermogen
250 kg/m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Overheaddeuren, toilet, pantry en airconditioning

Energie

Energielabel
A

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 5000 m of meer en snelwegafrit op 1000 m tot 1500 m

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
2 niet-overdekte parkeerplaatsen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Jade 204

€ 1.500 /mnd