Binnenhaven 7547 BH Enschede

€ 67.500 v.o.n.

Omschrijving

Algemene informatie
Door herontwikkeling van diverse kavel op het bedrijventerrein Havengebied aan de Westzijde van Enschede, ontstaan er voor ondernemer(s) nieuwe kansen voor hun huisvesting of een uitbreiding naast de bestaande huisvesting.
Op het bedrijventerrein Havengebied realiseert De Marne Vastgoed twee bedrijfsverzamelgebouwen ‘De Binnenhaven’, 56 bedrijfsunits in oppervlakte variërend van circa 50 m² tot circa 100 m². Deze units worden te koop aangeboden., De units zijn uitermate geschikt voor de stalling van een (hoge)camper, als opslagruimte of als beleggingsobject.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd op basis van een industriegebouw met de volgende kenmerken:
Licht industriefunctie (hier vinden activiteiten plaats, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt).

De bedrijfsverzamelgebouwen zullen gerealiseerd worden in een gesloten vorm waarbij de units ruggelings aan elkaar worden gebouwd. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid de units te schakelen. De units hebben een stramienmaat van 5,00 meter en hebben een vrije hoogte van ca. 6,00 meter, voorzien van een eigen entree, met een ketting bedienbare roldeur, meterkast en een betonvloer.

De bedrijfsverzamelgebouwen ‘De Binnenhaven’ wordt gebouwd op minder dan 48% van de kavelgrootte. Hierdoor beschikt u over genoeg rangeerruimte. Het perceel is goed bereikbaar.
De Marne Vastgoed is uw partner voor kleinschalige bedrijfsruimten. De Marne Vastgoed biedt u een uitgebreid en optimaal dienstenpakket gebaseerd op gedegen kennis van en jarenlange ervaring met alle aspecten van de onroerend goed markt. De Marne Vastgoed is een geheel onafhankelijke, zelfstandige projectontwikkelaar. Slagvaardig en betrokken.

UNIT NUMMERS - OPPERVLAKTE - KOOPPRIJS

Gebouw A:
Unit 1 begane grond: 100 m² - VERKOCHT
Unit 2 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 3 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 4 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 5 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 6 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 7 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 8 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 9 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 10 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 11 begane grond: 50 m² - € 67.500,-
Unit 12 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 13 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 14 begane grond: 100 m² - OPTIE
Unit 15 begane grond: 100 m² - OPTIE
Unit 16 begane grond: 50 m² VERKOCHT
Unit 17 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 18 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 19 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 20 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 21 begane grond: 50 m² - € 67.500,-
Unit 22 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 23 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 24 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 25 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 26 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 27 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 28 begane grond: 100 m² - OPTIE
Unit 29 begane grond: 100 m² - € 142.500,-
Unit 30 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 31 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 32 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 33 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 34 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 35 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 36 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 37 begane grond: 50 m² - € 67.500,-
Unit 38 begane grond: 50 m² - € 67.500,-
Unit 39 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 40 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 41 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 42 begane grond: 100 m² - OPTIE
Unit 43 begane grond: 100 m² - OPTIE
Unit 44 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 45 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 46 begane grond: 50 m² - € 67.500,-
Unit 47 begane grond: 50 m² - € 67.500,-
Unit 48 begane grond: 50 m² - € 67.500,-
Unit 49 begane grond: 50 m² - € 67.500,-
Unit 50 begane grond: 50 m² - € 67.500,-
Unit 51 begane grond: 50 m² - € 67.500,-
Unit 52 begane grond: 50 m² - € 67.500,-
Unit 53 begane grond: 50 m² - € 67.500,-
Unit 54 begane grond: 50 m² - € 67.500,-
Unit 55 begane grond: 50 m² - OPTIE
Unit 56 begane grond: 100 m² - VERKOCHT

Koperinformatie
Koperinformatie
De koop/ aannemingsovereenkomst wordt tezamen met de algemene voorwaarden op uw verzoek door de makelaar en/of ontwikkelaar ter beschikking gesteld.
De voorwaarden voor de betaling van de zekerheidsstelling en de bouwtermijnen zullen bij aankoop door makelaar en/of ontwikkelaar overhandigd worden.

Gemeenschappelijk eigendom
Voor het gemeenschappelijke beheer en onderhoud van het gemeenschappelijke terrein, ook wel gemeenschappelijk eigendom geheten, wordt bij iedere koopakte een splitsingsakte opgesteld, waardoor iedereen naar evenredigheid van het aantal bebouwde m² grondoppervlak verantwoordelijk is.

Bouwaanvraag
De koper is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen, zoals bijvoorbeeld vestiging-, milieu- en gebruiksvergunning.

Vereniging van Eigenaars (VVE)
Door de koop van een unit wordt u automatisch lid van de VVE. De VVE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de verzekering van de opstal en aansprakelijkheid.
Hoewel deze informatiebrochure met grote zorg is samengesteld aanvaarden de aanbieders ervan geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheden, afwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen. Ook moeten zij een voorbehoud maken voor wijzigingen voortvloeiend uit eisen van de brandweer, overheid en nutsbedrijven.
Deze wijzigingen zullen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde en bruikbaarheid van de unit en geven geen recht tot enige verrekening met de koper.

Aan de informatie in deze verkoopbrochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Koop-/ aannemingsovereenkomst
Met het ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl wij ons door medeondertekening verplichten tot de bouw van de bedrijfsverzamelgebouwen ‘De Binnenhaven’. Nadat de overeenkomst door de koper en verkoper is ondertekend ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht zal opmaken. Eventuele meer- en minderwerk wordt verrekend met de laatste termijn en dient voor oplevering op de bouwrekening van de aannemer overgemaakt te zijn.

Eigendomsoverdracht en Betaling
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van transport” bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. De grond component alsmede de bijkomende kosten zullen bij deze aktepassering voldaan moeten worden aan de ontwikkelaar. De betalingstermijnen voor het restant “bouwkosten” zullen in de aannemingsovereenkomst worden bepaald en aan de aannemer worden voldaan. De kosten van dit notarieel transport zijn voor rekening van de verkoper.

Oplevering
De bedrijfsunits worden bezemschoon opgeleverd. Zodra de definitieve opleveringsdatum bekend is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Tevens ontvangt u daarbij een verzoek tot betaling van de laatste termijnen en een eventuele factuur van de meer- en minderwerk opties inclusief de nutsvoorzieningen. Oplevering vindt alleen plaats indien deze aannemer en ontwikkelaar wordt de unit opgeleverd. Eventuele tekortkomingen of bemerkingen worden op een opleverstaat geplaatst. Deze opleverstaat dient door beide partijen te worden ondertekend. Geconstateerde klachten, bemerkingen, gebreken of tekortkomingen worden binnen een week m.u.v. besteltermijnen opgelost. Op de dag van oplevering moet er voor het totale bedrijfsgebouw een opstalverzekering zijn afgesloten naar herbouwaarde. Hiervoor worden uw personalia en bedrijfsactiviteit kenbaar gemaakt aan de VVE.
Niet tot de oplevering behoren maatafwijkingen c.q. maattoleranties en vlakheidtoleranties welke vallen binnen de tolerantienormen die voor het desbetreffende product zijn vastgelegd. Indien u aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt na de oplevering de sleutel van de desbetreffende unit aan u overhandigd.

TECHNISCHE INFORMATIE

Zie brochure.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 67.500 vrij op naam
Aangeboden sinds
6 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2022

Oppervlakten

Oppervlakte
3.200 m² (in units vanaf 50 m²)
Bedrijfshal oppervlak
3.200 m²
Vrije hoogte
6 m
Draagvermogen
1.250 kg/m²
Perceel
7.165 m²

Indeling

Voorzieningen
Overheaddeuren en betonvloer

Energie

Energielabel
Niet verplicht

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein en havengebied

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Binnenhaven

€ 67.500 v.o.n.