Dirk Dronkersweg 10 4462 GA Goes

€ 1.650 /mnd

Omschrijving

Beschikbaar vanaf circa 1 april 2021:

Bedrijfsloods met een vloeroppervlak van circa 553 m², met voor- en zijterrein. De loods is onderdeel van een dubbele loods. De ruimte is voorzien van meterkast (met aansluitingen voor elektra), tl-verlichting, stelcon vloerplaten en elektrisch bediende overheaddeur.
Het bedrijfspand is gelegen op bedrijventerrein De Poel te Goes. De rondweg en ontsluiting naar de rijksweg A58 is op korte afstand. De bereikbaarheid is goed.

Naast deze loods kunnen we ook een bedrijfsunit aanbieden die binnendoor bereikbaar is (Dirk Dronkersweg 12b). Deze is bij uitstek geschikt als kantoorfaciliteit en heeft een oppervlakte van ca. 82 m², is voorzien van een verdiepingsvloer, wanden, systeemplafonds, toilet en pantry (huurprijs € 700 per maand excl btw)

Gebruik: Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden voor bedrijfsdoeleinden.
De vestiging van detailhandelsbedrijven, horecabedrijven en zelfstandige kantoorvestigingen is niet toegestaan.
In de huurovereenkomst zal het gebruik nader worden gespecificeerd en voor partijen bindend worden vastgelegd.

Prijspeil huurprijs: 1 maart 2020.
Servicekosten: Servicekosten zijn niet van toepassing.
Energiekosten: Energiekosten zullen door de toeleverende bedrijven rechtstreeks bij huurder in rekening worden gebracht. 
De huur is exclusief kosten voor onder meer gas, water en elektra, alsmede eventuele gebruikers gerelateerde belastingen als baatbelasting, precario e.d.

Huurcontract: Alle tussen partijen overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een huurovereenkomst volgens het laatste model van de Raad Onroerende Zaken betrekking hebbende op kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW. De bijbehorende algemene bepalingen maken hiervan onlosmakelijk deel uit.

Huuringangsdatum: Circa 1 april 2021.

Duur contract: 5 jaar

Verlenging: Indien de huurovereenkomst niet of niet tijdig is opgezegd wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor een periode van 5 jaar.

Beëindiging: Beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden.

Huurprijsbetaling: De betalingsverplichting van huurder bestaat uit de huurprijs en de hierover verschuldigde omzetbelasting. De betaling dient per maand voorafgaand aan de betreffende huurperiode te worden voldaan.

Huurprijsindexering: De huurprijs zal jaarlijks per 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2021 worden geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindexcijfer (CPI) reeks Alle Huishoudens. Deze gegevens worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Omzetbelasting: Conform het gehanteerde model van huurovereenkomst, opteren partijen voor een met BTW belaste verhuur, waarbij huurder verklaart dat huurder het gehuurde voor tenminste 90% blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW.

Indien terzake van de BTW een volmacht moet worden afgegeven door huurder, zal hij deze binnen 2 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst in het bezit stellen van verhuurder/beheerder.

Indien, door een te late indiening ervan, de belastingdienst sancties oplegt, zijn de consequenties voor rekening van huurder.

Zekerheidsstelling: Door huurder dient een bankgarantie te worden verstrekt ter grootte van een kwartaalverplichting, dat wil zeggen huur inclusief servicekosten, promotiekosten en BTW als waarborg voor het nakomen van haar verplichtingen. In plaats van een bankgarantie kan ook een waarborgsom worden gestort bij verhuurder.

Opleveringsniveau: Het gehuurde wordt opgeleverd in die staat waarin het gehuurde zich per de ingangsdatum van het huurcontract bevindt.

Verhuurd wordt uitsluitend indien hier niet expliciet van is afgeweken het casco, te weten: kale bouwvloer, bouwplafond, bouwmuren, aansluitpunten voor natte groep, energiemeters en pui. Alle andere aanwezige zaken (door huurder of vorige huurders aangebracht) behoren
uitdrukkelijk niet tot het gehuurde. Huurder heeft hiervoor een zelfstandige onderhouds- en/of vervangingsplicht.

Voorbehoud: Aan schrijffouten kan Aerssens en Partners makelaars niet worden gehouden. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld. Ten aanzien van eventuele onjuistheden en/of wijzigingen kan auteur en verhuurder geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Ieder voorstel is geheel
vrijblijvend en onder voorbehoud van finale goedkeuring door de directie van verhuurder. Indien verhuurder haar goedkeuring niet geeft kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het beroepen op dit voorbehoud leidt tot het vervallen van eerdere afspraken of intenties.
In dat geval kan geen enkele aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding of anderszins.
Indien u deze informatie niet leest via onze website aenpmakelaars.nl of funda-in-business, kunnen wij niet instaan voor een onjuiste status.

Inlichtingen:
Aerssens & Partners makelaars
Boulevard Bankert 158
4382 AC Vlissingen
Telefoon: 0118-413920
Fax: 0118-411112
E-mail:
Homepage:

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 1.650 per maand
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1974

Oppervlakten

Oppervlakte
553 m²
Bedrijfshal oppervlak
553 m²
Terrein oppervlak
160 m²
Vrije hoogte
4,5 m
Vrije overspanning
18 m
Draagvermogen
1.000 kg/m²
Perceel
713 m² (in units vanaf 553 m²)

Indeling

Voorzieningen
Lichtstraten, overheaddeuren, krachtstroom en betonvloer

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
5 overdekte parkeerplaatsen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Dirk Dronkersweg 10

€ 1.650 /mnd