Keetweg 3 8181 RB Heerde

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag

Omschrijving

De online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder, ex artikel 3:268 jo. 3:254 BW, vindt plaats op dinsdag 24 november 2020, vanaf 10.00 uur, via de website van BOG Auctions.

Veilingnotaris:
Notariaat Ritsma
mr. E. (Evert) Ritsma
Achthoevenweg 12
Postbus 51
7950 AB Staphorst
Dit dossier is in behandeling bij mevrouw mr. J. (Jenny) Meijerink

Omschrijving registergoed:
De bedrijfsruimte met schuren en ondergrond, vijver, erf en verdere aanhorigheden gelegen te 8181 RB Heerde, Keetweg 3, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie P, nummer 1918 ter grootte van een hectare, drie are en vijfenzestig centiare (1 ha 3 a 65 ca), welk perceel (gedeeltelijk) belast is met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de Gemeente Heerde, kantoorhoudendete 8181 JE Heerde, Marktstraat1.

Onderhands bod:
Het uitbrengen van een onderhands bod bij de notaris is tot en met maandag 9 november 2020, 23:59 uur mogelijk via het biedformulier op de website van BOG Auctions.

Dataroom:
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de dataroom op de website van BOG Auctions.

DISCLAIMER:
BOG Auctions en BVA Auctions Real Estate (hierna te noemen ‘Makelaarskantoor’) zijn door Opdrachtgever aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande online verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Keetweg 3 te Heerde (de “Transactie”). BOG Auctions en Makelaarskantoor zijn door de Opdrachtgever geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de opdrachtgever, om namens de Opdrachtgever deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Opdrachtgever en/of Makelaarskantoor en/of BOG Auctions tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Opdrachtgever, noch Makelaarskantoor hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

BOG Auctions / Makelaarskantoor treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Opdrachtgever en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Kenmerken

Veiling

Prijs
Vanaf prijs op aanvraag
Veilingdatum
Dinsdag 24 november 2020

Overdracht

Aangeboden sinds
17 oktober 2020
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Mogelijke functie(s)
Culturele instelling
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1927

Oppervlakten

Oppervlakte
860 m² (in units vanaf 270 m²)
Bedrijfshal oppervlak
860 m²
Perceel
10.365 m² (in units vanaf 270 m²)

Indeling

Voorzieningen
Mechanische ventilatie, krachtstroom en toilet

Energie

Energielabel
A 0,95

Over deze veiling

BOG Auctions

Datum dinsdag 24 november

Omgeving

Verspreide huizen Heerde-Zuid, Heerde

Ontdek locaties in de buurt

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Keetweg 3

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag