Aa-kantstraat 6 5473 HX Heeswijk-Dinther

Prijs op aanvraag Veiling

Omschrijving

De online verkoop, in opdracht van de eigenaar, welke verkoop plaatsvindt op donderdag 9 december 2021, bij inzet en afslag vanaf 11:00 uur, via de website van BVA Auctions.

Het is mogelijk dit object te bezichtigen op woensdag 1 december tussen 13:30 en 14:30 uur. Bezichtigen kan uitsluitend op afspraak met BVA Real Estate via +31 (0) 33 - 2022905 of per e-mail.

Het uitbrengen van een onderhands bod bij BVA Real Estate is tot en met 8 december 2021 mogelijk via het biedformulier op de website van BVA Auctions.

Omschrijving registergoed:
het perceel grond met opstallen en verder toebehoren, te 5473 HX Heeswijk-Dinther, Aa-kantstraat 6, kadastraal bekend gemeente Heeswijk-Dinther, sectie E, nummer 2541, groot zevenhonderdvijfendertig vierkante meter;
welk perceel is belast met een zakelijk recht van opstal Nutsvoorzieningen ten behoeve van KPN B.V., waarvan blijkt uit de inschrijving ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers in register Hypotheken 4, deel 58492 nummer 10;

Het object betreft een voormalig nutsgebouw gelegen aan de rand van Heeswijk-Dinther, welke voorheen in gebruik is geweest bij KPN. Het gebouw is geschikt voor herontwikkeling/transformatie. Het object bestaat uit een viertal ruimtes welke in casco staat bevinden en zo opgeleverd zullen worden. Daarnaast beschikt het object over een toilet, was-/opbergruimte.

Bestemming:
Conform het bestemmingsplan ‘De Kommen van Bernheze’ vastgesteld op 1 juni 2011) heeft de onroerende zaak de Enkelbestemming: Bedrijf en de dubbelbestemming Waarde – archeologie 2 en de Functieaanduiding nutsvoorziening.

Disclaimer
BOG Auctions en BVA Auctions Real Estate (hierna te noemen ‘adviseurs’) zijn door Opdrachtgever aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande online verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Aa-Kantstraat 6 te Heeswijk-Dinther (de “Transactie”). BVA Auctions en adviseurs zijn door de Opdrachtgever geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de opdrachtgever, om namens de Opdrachtgever deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Opdrachtgever en/of adviseurs en/of BVA Auctions tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Opdrachtgever en/of BVA Auctions en/of adviseurs en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin.

Specifiek wordt er door de Opdrachtgever en/of BVA Auctions en/of adviseurs geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Opdrachtgever, noch adviseurs hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

BVA Auctions / adviseurs treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Opdrachtgever en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Kenmerken

Veiling

Prijs
Prijs op aanvraag

Overdracht

Aangeboden sinds
2 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Eigendom belast met opstal

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Mogelijke functie(s)
Garagebox
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1979

Oppervlakten

Oppervlakte
284 m² (in units vanaf 1 m²)
Bedrijfshal oppervlak
284 m²
Perceel
735 m²

Indeling

Voorzieningen
Betonvloer en toilet

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Landelijk gebied

Omgeving

St. Servatius - Schoonstr - Den Dolvert, Heeswijk-Dinther

Ontdek locaties in de buurt

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Aa-kantstraat 6

Prijs op aanvraag Veiling