Trawlerkade 24 Ged. 1976 CB IJmuiden

€ 1.250.000 k.k.

Omschrijving

TE KOOP
Direct aan de Vissershaven gelegen bedrijfspand op uitstekende locatie. Havengebonden en niet havengebonden activiteiten zijn conform bestemmingsplan mogelijk. Het totaal staat op een perceel grond van 2.257 m². Het is mogelijk om aangrenzende grond met opstal bij te kopen.

VRAAGPRIJS
€ 1.250.000,00 k.k.

OPPERVLAKTE / INDELING
Magazijn begane grond: ca. 1.660 m²
Magazijn verdieping: ca. 1.300 m²
Totaal: ca. 2.964 m².

INDELING
Magazijn.

KADASTER
IJmuiden, sectie L, nummers 4901 - 4781 - 5369, groot 524 m² - 197 m² - 1.536 m² = totaal 2.257 m²

OPLEVERINGSNIVEAU / VOORZIENINGEN
- Huidige staat.

BESTEMMING
Bedrijf - havengebonden.

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - Havengebonden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Havengebonden bedrijven met dien verstande dat enkel bedrijfsactiviteiten welke zijn opgenomen in de bij de regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, tot en met maximaal de categorie op de verbeelding aangegeven, zijn toegestaan dit met uitzondering van Bevi-inrichtingen;
b. Niet-havengebonden bedrijven voor zover aanwezig en vergund op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan tot en met maximaal de categorie op de verbeelding aangegeven, zijn toegestaan dit met uitzondering van Bevi-inrichtingen;
c. Voorzieningen en bebouwing ten behoeve van de KNRM;
d. onzelfstandige detailhandel die behoort bij een toegestane bedrijfsuitoefening, daaraan nauw aansluit en zowel bedrijfseconomisch als ruimtelijk een ondergeschikt onderdeel uitmaakt van de bedrijfsuitoefening;
e. niet zelfstandige kantoren, met dien verstande dat - per bedrijf - de oppervlakte van de kantooractiviteiten die functioneel verbonden zijn met de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten niet meer dan 50% mag bedragen van het totale bedrijfsvloeroppervlak, met een maximum van 1500 m² per vestiging;

Bij twijfel over de juiste bedrijfsvoering kunt u contact opnemen met de gemeente Velsen.

LIGGING
Zeer gunstig gelegen aan de Vissershaven in IJmuiden.

BEREIKBAARHEID
De dichtsbijzijnde uitvalsweg is de snelweg A22 zodat u in korte tijd in Alkmaar, Beverwijk, Haarlem en Amsterdam kunt zijn.

AANVAARDING
In overleg.

BOUWJAAR
1968.

OUDERDOMSCLAUSULE
Koper verklaart bekend te zijn met het bouwjaar (1968) en de bouwkundige staat van het pand, evenals met indien van toepassing die van later uitgevoerde verbouwingen, renovaties aan en/of vervangingen van onderdelen in de onroerende zaak. Koper aanvaardt alle in verband hiermee voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van de onroerende zaak, in het bijzonder wat betreft fundering, gevels, vloeren, daken, kozijnen, leidingen, lozingen en eventuele installaties, ook voorzover die een tijdelijke belemmering kunnen zijn voor het normale gebruik van de onroerende zaak.

VRIJWARING VERKOPER
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid inzake de eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van de onroerende zaak, alsmede de eventuele aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak nu in en de toekomst.

KOSTEN KOPER
De koop is kosten koper. Dat wil zeggen dat de verschuldigde overdrachtsbelasting (6% over de koopsom) en notariskosten in rekening gebracht worden bij de koper.

ZEKERHEIDSSTELLING
De borgstelling bedraagt 10 % van de koopsom. Deze borgstelling dient als zekerheid en dient door koper voor de in de koopakte genoemde datum te zijn afgegeven in de vorm van een aanbetaling/waarborgsom of een bankgarantie.

ERFDIENSTBAARHEDEN
Indien van toepassing.

KOOPOVEREENKOMST
Standaard koopovereenkomst voor Bedrijfs-onroerendgoed (model 2019) van de NVM.

VOORBEHOUD
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. Voor de inhoud van deze brochure wordt noch door de eigenaar noch door de makelaar enige aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid van de vermelde gegevens. De gegevens zoals bedragen, data, omschrijvingen, etc. zijn soms verkregen door mondelinge informatie. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Prismaat Makelaars O.G./B.V. kan u desgewenst verwijzen naar de betreffende instanties.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 1.250.000 kosten koper
Aangeboden sinds
7 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1968

Oppervlakten

Oppervlakte
2.964 m²
Bedrijfshal oppervlak
2.964 m²
Perceel
2.257 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein en havengebied

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Trawlerkade 24 Ged.

€ 1.250.000 k.k.