Spanjestraat 4-22 5171 PE Kaatsheuvel

€ 8.500 /jr € 125.000 v.o.n.

Omschrijving

Een nog te bouwen bedrijfsverzamelgebouw, bestaande uit 10 units vanaf 105 m² groot. De units worden casco opgeleverd met toilet en pantry.

Algemeen
De gemeente Loon op Zand ligt in het groene hart van Brabant, tussen de steden Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Kaatsheuvel ligt in een attractief gebied met vele mogelijkheden. Het dorpshart van Kaatsheuvel heeft daarmee de potentie om op verschillende momenten en voor verschillende doelgroepen veel te kunnen betekenen.

Bouwjaar
2021

Vloeroppervlakte:
Unit Oppervlakte (begane grond) Oppervlakte (verdieping) Parkeerplaatsen Koopsom*
Huursom / per jaar**
1 143 m² 45 m² 3 € 155.000,- Optie
2 140 m² 2 € 152.500,- Optie
3 140 m² 2 € 152.500,- Optie
4 140 m² 2 € 152.500,- Optie
5 143 m² 2 € 155.000,- Optie
6 173 m² 55 m² 2 € 190.000,- Optie
7 152 m² 2 € 165.000,- Optie
8 136 m² 2 € 150.000,- Optie
9 119 m² 2 € 132.500,- Optie
10 105 m² 3 € 125.000,- Optie

*Kooprijzen: Prijzen zijn vrij op naam, te vermeerderen met BTW.
**Huurprijzen: zijn te vermeerderen met BTW.

De volgende posten zijn in de verkoopprijs opgenomen:
- grondkosten;
- notariskosten overdracht;
- kadastrale inschrijvings- en inmeetkosten;
- honorarium architect;
- honorarium constructeur;
- sonderingskosten;
- bouwkosten unit;
- CAR-verzekering tot de oplevering.

De volgende kosten zijn niet meegenomen in de koopsom:
- kosten hypotheekakte, taxatiekosten en hypotheekrente tijdens de bouw van het object;
- binnen schilderwerk;
- BTW;
- eventueel meer- en minderwerk;
- aansluitkosten nutsvoorzieningen.

De volgende posten zijn in de huurprijzen en koopprijzen opgenomen:
- Toilet met fontein en betegelt;
- pantry (wasbak, keukenkastjes);
- Aansluitingen nutsvoorzieningen;

Bestemming:
Het object valt binnen het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Kaatsheuvel Gebied 2”, vastgesteld op 19-05-2016, waarin het de bestemming “Bedrijventerrein” heeft gekregen met de aanduiding “Milieucategorie t/m 3.2”. Voor een afschrift van dit bestemmingsplan kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Max. vloerbelasting:
Ca. 1.500 kg/m²

Vrije hoogte:
Ca. 750 cm (unit 1 & 6 afwijkend wegens verdiepingsvloer)

Vrije overspanning
Ca. 11 meter

Indeling
Open bedrijfsruimte met pantry en toilet.

Voorzieningen
Casco uitgevoerd met Prefab-meterkast met groepenkast.
Kosten Vereniging van Eigenaars
Iedere koper is verplicht deel te nemen aan de Vereniging van Eigenaars. De exacte bijdrage aan de VVE is nog niet bekend. Dit zal onder andere bestaan uit de kosten van een opstalverzekering, onderhoud en reserveringen voor groot onderhoud.

Verhuurvoorwaarden
Wij bieden het object aan op basis van onder meer de volgende voorwaarden:
- huurtermijn in overleg.
- wederzijdse opzegtermijn van twaalf (12) maanden voorafgaand aan expiratiedatum;
- jaarlijkse indexering op basis van het CPI indexcijfer alle huishoudens (2006=100), voor het eerst één jaar na huuringangsdatum;
- betaling per één maand vooruit;
- uitgangspunt is een met BTW belaste verhuur;
- doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie (3) maanden huur vermeerderd met voorschot servicekosten en de verschuldigde BTW;
- model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met bijbehorende algemene bepalingen, zoals vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015.

Kijk voor meer informatie op

Kopersinformatie

Het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst
Met het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl de verkoper door medeondertekening zich verplicht tot de bouw van de unit en de levering van de daarbij behorende grond.

Nadat de overeenkomst door koper én verkoper is ondertekend, ontvangt u hiervan digitaal exemplaar. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die zal zorgdragen voor het opmaken van de notariële leveringsakte voor overdracht en zo nodig tevens de hypotheekakte.

Wanneer u moet gaan betalen
Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst wacht u gewoon af tot u een uitnodiging ontvangt van de notaris. De notaris geeft aan wanneer de eigendomsoverdracht zal plaatsvinden en indien dit het geval is welke vervallen bouwtermijnen bij u in rekening worden gebracht. Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat een van de termijnen is vervallen, ontvangt u een verzoek tot betaling.

Eigendomsoverdracht
Deze geschiedt door middel van een zogenaamde "akte van levering" bij de notaris. In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven, eventueel inclusief de bijkomende kosten. Op de afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag u tijdig aan de notaris moet overmaken.

Schoonmaken en oplevering
Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en tijdstip van oplevering om samen met de aannemer uw unit te inspecteren.
De hele unit wordt “bezemschoon” opgeleverd. Tijdens de inspectie worden eventueel nog geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd en indien de aard van de werkzaamheden dit toelaat, zo mogelijk direct door de verkoper verholpen.

Sleuteloverdracht
Indien u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan ontvangt u direct na de oplevering de sleutels van de unit. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent dat de unit aan u is opgeleverd.

Wijzigingen
De verkoopstukken zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en overige adviseurs van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit bijvoorbeeld eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, een gewijzigde constructie, stedenbouwkundige verkaveling, etc. De op tekening ingeschreven maten zijn "circa"-maten. De weergegeven 'artist-impressions' geven slechts een impressie van de te bouwen units, waaraan dan ook geen rechten kunnen worden ontleend. Indien de unit gekocht wordt terwijl deze al gereed is en er een verschil mocht zijn tussen de technische omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering van de unit. Afwijkingen in perceelgrootte ten opzichte van het vermelde in de koop-/aannemingsovereenkomst zullen eveneens geen recht geven op verrekening.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 125.000 vrij op naam
Huurprijs
€ 8.500 per jaar
Oorspronkelijke vraagprijs
€ 150.000 vrij op naam
Oorspronkelijke huurprijs
€ 10.500 per jaar
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2021

Oppervlakten

Oppervlakte
1.391 m² (in units vanaf 105 m²)
Bedrijfshal oppervlak
1.391 m²
Vrije hoogte
7,5 m
Vrije overspanning
11 m
Draagvermogen
1.500 kg/m²
Perceel
2.826 m² (in units vanaf 105 m²)

Indeling

Voorzieningen
Overheaddeuren, betonvloer, toilet en pantry

Energie

Energielabel
Niet verplicht

Omgeving

De Kets (industrieterrein), Kaatsheuvel

Ontdek locaties in de buurt

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Spanjestraat 4-22

€ 8.500 /jr € 125.000 v.o.n.