IJsseldijk 24 8261 LK Kampen

€ 125.000 k.k.

Omschrijving

Bedrijfsruimte aan de rand van de binnenstad van Kampen. De bestemming is "enkelbestemming bedrijf"
De ruimte is 128 m2 groot en er zit nog een verdieping boven. Het pand dient gemoderniseerd te worden, maar als dat is gebeurd ontstaat er een ruime bedrijfsruimte met veel mogelijkheden.
Er is een toilet voorziening, een overhead deur, betonnen vloeren en krachtstroom aanwezig.

2 meter voor de gevel hoort bij het perceel wat verkocht wordt, het perceel is dus bijna volledig bebouwd, want de rest van het perceel wordt afgesplitst van het perceel.

Kijken? Laat het even weten.

-------------------------------------------------------------
Artikel 3 Bedrijf
3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

bedrijven als genoemd in de categorieën 1 en 2 van BIJLAGE 1 Staat van bedrijfsactiviteiten;

bedrijfsactiviteiten zoals genoemd in BIJLAGE 2 Aanvullende bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - aanvullende bedrijfsactiviteit';

een brandweerkazerne ter plaatse van de aanduiding 'brandweerkazerne';

opslag;

installaties;

verbindingselement ten dienste van het bedrijfsmatige vervoer van goederen ter plaatse van de aanduiding 'leidingstrook',

met daarbijbehorende bouwwerken, tuinen, erven, terreinen en parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden;

de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

de bouwhoogte mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

het vestigen van bedrijven welke niet zijn genoemd in lid 3.1 sub a en b;

detailhandel;

inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, zoals dit besluit luidt op het tijdstip van inwerkingtreden van het plan, met uitzondering van de bedrijven genoemd in BIJLAGE 2Aanvullende bedrijfsactiviteiten;

bevi-inrichtingen.

3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:

lid 3.3 sub a en toestaan dat bedrijven worden gevestigd die niet zijn genoemd in lid 3.1 sub a en b of bedrijven van een hogere categorie, indien die bedrijven naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de desbetreffende categorieen;

lid 3.3 sub b ten behoeve van productiegebonden detailhandel.

De in sub a genoemde vergunning wordt slechts verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de woonsituatie;

de sociale veiligheid;

de verkeersveiligheid;

de fysieke en externe veiligheid;

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 125.000 kosten koper
Aangeboden sinds
2 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1980

Oppervlakten

Oppervlakte
128 m²
Bedrijfshal oppervlak
128 m²
Vrije hoogte
3 m
Vrije overspanning
6 m
Perceel
144 m²

Indeling

Voorzieningen
Mechanische ventilatie, overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer, toilet en pantry

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein en in woonwijk
Bereikbaarheid
Bushalte op 500 m tot 1000 m, NS Intercitystation op 1000 m tot 1500 m en snelwegafrit op 2000 m tot 3000 m

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

IJsseldijk 24

€ 125.000 k.k.