Dolfijnweg 2 -58 3199 MD Maasvlakte Rotterdam

€ 55 /m²/jaar

Omschrijving

Algemeen
Dit complex omvat totaal ca. 71.000 m² hoogwaardige bedrijfsruimte, gecompartimenteerd in 28 units vanaf 2.150 m². De robuuste betonbouw (kolommen, liggers, vloeren en gevels) maakt het project onderscheidend in de Rotterdamse haven en maakt het geschikt voor de opslag van een breed scala aan producten.
Het complex is ontwikkeld door de gerenommeerde logistieke belegger ProDelta en is zodanig ontworpen dat, naast reguliere goederen, opslag van commodities en ADR-goederen mogelijk is. Dit uit zich in de compartimentering, de hoge maximale vloerbelasting en de mogelijkheid om diverse ADR-voorzieningen aan te brengen.

Momenteel zijn 6 units voor de verhuur beschikbaar. Verhuur per unit is mogelijk.

Locatie
Het complex is gelegen langs rijksweg A15/N15 (Maasvlakte-Nijmegen). De A15 is de centrale verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied.
Het Maasvlakte gebied, waar de meest moderne terminalfaciliteiten van de Rotterdamse haven zich bevinden, is in de directe nabijheid. Dit verzekert optimale verbindingen voor goederentransport, door middel van naar keuze deepsea, shortsea, barge en trein.

Direct naast het complex is het Transferium Maasvlakte gelegen. De Fast Ferry meert hier dagelijks drie keer in de ochtend en drie keer in de middag aan. Woon je op de noordoever van de Nieuwe Waterweg en werk je op de Maasvlakte, dan heb je nu een snelle verbinding over het water.

Voorzieningen
Technische specificaties
o kolomvrije units vanaf 2.148 m²;
o betonnen kolommenstructuur van 36 meter breed en 12 meter diep;
o betonnen gevels en stalen daken;
o vloeistofkerende betonvloer met een maximale vloerbelasting van ca. 6.000 kg/m²;
o 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren op maaiveldniveau (afm. 5 x 5 meter) per unit;
o vrije hoogte van 11,6 meter;
o Rook- en warmte-afvoer installatie;
o automatische branddetectie inclusief doormelding naar de brandweer;
o brandwerende scheidingen tussen de diverse units;
o RC waarde dak en gevelconstructie minimaal 2,5 m²K/W.

Terrein
o Bestrating geschikt voor verkeersklasse 5;
o Het terrein is volledig omheind met draadhekwerk en heeft een centrale entree met toegangscontrolesysteem en elektrische schuifpoorten;
o In- en uitkomend verkeer worden gescheiden en hebben eigen opstelplaatsen.

Aanvullende voorzieningen:
In overleg is het mogelijk om aanvullende voorzieningen aan te brengen, zoals een laadkuil, mezzanine en kantoorruimte.

Aanvaarding
In overleg, maar kan op korte termijn.

Huurprijs
€ 55,- per m² per jaar.

BTW
Huurprijzen en servicekosten zijn te vermeerderen met BTW. Huurder verklaart dat haar activiteiten blijvend voor 90% of meer uit met BTW belaste prestaties bestaan.

Huurbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
Nader te bepalen (flexbibele huutermijn is bespreekbaar)

Opzegtermijn
Nader te bepalen.

Zekerheidsstelling
Nader te bepalen.

Indexering
Jaarlijks volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten
Het verrekenbaar voorschot servicekosten zal € 1,25 per m² per jaar bedragen, excl. BTW. In de servicekosten zullen onder meer de navolgende leveringen en diensten worden opgenomen:
o periodieke keuring, inspectie, certificering en onderhoud van:
o overheaddeuren;
o schuifpoort;
o rioolpompinstallatie;
o brandslanghaspels en draagbare blustoestellen;
o rook- en warmte afvoer installatie;
o brandmeld-/ontruimingsinstallatie installatie.
o schoonmaak algemeen terrein;
o groen onderhoud/onkruidbestrijding;
o gladheidsbestrijding;
o 5% administratiekosten over bovengenoemde

ENGLISH

General
This complex comprises a total of ap. 71,000 m² high-quality warehouse, split up into 28 units from 2,150 m². The robust concrete construction (columns, beams, floors and facades) distinguishes the project in the port of Rotterdam and makes it suitable for warehousing of a wide array of products.
The complex is developed by renowned logistics investor ProDelta and is designed in such a way as to facilitate – besides regular goods - storage of commodities and hazardous goods. This is expressed in the compartmentalization, the high maximum floor load and the possibility to install hazmat facilities.

Currently, 6 units are available. Leasing is possible from 1 unit.

Location
The complex is situated close to highway A15/N15 (Maasvlakte-Nijmegen). The A15 is the central connection of the Rotterdam port- and industrial complex.
The Maasvlakte area, where the most state-of-the-art terminal facilities of the Rotterdam port are available, is in the direct vicinity. This ensures optimal connections for transport of goods, with a choice of deepsea, shortsea, barge and train.

Transferium Maasvlakte is located directly next to the the complex. The Fast Ferry lands here three times each morning and three times in the afternoon. If you live on the north bank of the Nieuwe Waterweg and work on Maasvlakte, you now have a quick connection by water.

Facilities
Technical specifications
o column-free units from 2,148 sq m;
o concrete column structure of 36 meters wide by 12 meters deep;
o concrete facades and steel roofs;
o liquid repellent concrete floor with a maximum floor load of ap. 6,000 kg/sq m;
o 2 electrically operated level overhead doors (size 5 x 5 meters) per unit;
o clear height 11.6 meters;
o optional: heating by means of directly fired heaters (12 ºC);
o smoke- and heat extraction system
o automatic fire detections with signalling system to the fire department
o fire proof separation between units
o RC value of roof and façade construction at least 2.5 m²K/W

Yard
o paving suitable for traffic class 5;
o the yard is completely fenced with wire mesh fences and gated via a central entrance with access control system and electrical sliding gates;
o incoming and outgoing traffic are separated and have their own waiting area.

Additional facilities:
In consultation it is possible to add constructional facilities to, such as a loading pit, mezzanine and office space.

Availability
To be determined, on short notice.

Rent
€ 55.- per m² per year.

BTW (Dutch VAT)
Lease prices and service expenses shall be increased with BTW (Dutch VAT). Tenant declares that at least 90% of its activities permanently consist of VAT-charged performances.

Payment
Quarterly in advance.

Lease term
To be determined (flexible lease terms possible).

Notice period
To be determined.

Security
To be determined.

Price adjustment
Annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau of Statistics (CBS).

Service charges
The advance payment shall be € 1.25 per m² per year, plus BTW. The service expenses will include the following deliveries and services:
o periodical examination, inspection and maintenance of:
o overhead doors
o sliding gate
o sewage pumps
o fire hose reels and mobile fire extinguishing equipment
o smoke- and heat extraction system
o fire alarm and evacuation system
o cleaning of shared yard
o garden maintenance/weed control
o ice-control
o 5% administration expenses over these deliveries and services

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 55 per vierkante meter per jaar
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2010

Oppervlakten

Oppervlakte
12.900 m² (in units vanaf 2.150 m²)
Bedrijfshal oppervlak
12.900 m²
Vrije overspanning
12 m
Draagvermogen
6.000 kg/m²

Indeling

Voorzieningen
Overheaddeuren en betonvloer

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein en havengebied

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Dolfijnweg 2 -58

€ 55 /m²/jaar