Fokkerweg 300 1438 AN Oude Meer

€ 85 /m²/jaar

Omschrijving

Algemeen
Het Fokker Logistics Park is een herontwikkeling van het Fokker fabrieksterrein naar een hoogwaardig logistiek park. Het park is zwaar beveiligd door gebruik te maken van 24/7 bemande periferiebeveiliging.

Gebouw Fokker 7 en 8 zijn van hoge kwaliteit, hebben een vrije hoogte van circa 10 meter en zijn gesprinklerd.

Bekende bedrijven als DSV, Agility, Schenker, KLM, Panalina, WWT, XPO en Aramex zijn reeds gevestigd op dit park.

Vloeroppervlakte
Gebouw Fokker 7+8 is in totaal circa 38.000 m² verdeeld over 6 units. Voor verhuur beschikbaar:

Unit 7C
6.157 m² bedrijfsruimte
695 m² mezzanine vloer
703 m² kantoorruimte

Unit 8D
5.350 m² bedrijfsruimte
614 m² mezzanine vloer
622 m² kantoorruimte

Unit 7C en 8D liggen rug aan rug en kunnen met elkaar gekoppeld worden.

Locatie
Fokker Logistics Park is gelegen op het voormalige Fokker fabrieksterrein in Oude Meer, aan de oostkant van de luchthaven en ligt op korte afstand van het vracht-areaal. Het park is zeer goed bereikbaar via Rijksweg A4 (Amsterdam-Den Haag), A5 (Haarlem-Hoofddorp) en de A9 (Alkmaar-Amsterdam)

Buslijn 187 heeft een directe verbinding met het treinstation. De halte ligt op loopafstand van het gebouw. Uitbreiding van R-net/ Zuidtangent is in voorbereiding.

Beschikbaar
per direct

Huurprijs
€ 85 per m² per jaar voor bedrijfsruimte
€ 35 per m² per jaar voor mezzanine vloer
€ 145 per m² per jaar voor kantoorruimte
€ 650 per parkeerplaats per jaar
huurprijzen te vermeerderen met BTW

Parkeren
20 parkeerplaatsen voor unit 7C
25 parkeerplaatsen voor unit 8D

Servicekosten
€ 5,16 per m² per jaar (meer info in bijlage) voor parkkosten
€ 1,15 per m² per jaar (meer info in bijlage) voor servicekosten
service- en parkkosten te vermeerderen met BTW

Huurbetaling
per kwartaal vooruit

Zekerheidsstelling
bankgarantie van kwartaal huursom plus servicekosten en BTW

Indexering
jaarlijks volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Huurovereenkomst
standaard huurovereenkomst kantoor-/ bedrijfsruimte volgens model ROZ 2015. met aanvullingen

BTW
huurder verklaart dat haar activiteiten blijvend voor 90% of meer uit met BTW belaste prestaties bestaat

Voorzieningen
Voorzieningen bedrijfsruimten
• vloerbelasting warehouse maximaal 40kN/m²
• vloerbelasting mezzanine max. 5kN/m²
• vrije hoogte 10 meter
• truck court 36 meter
• kolommen afstand 26 x 18 meter
• loading docks met shelters en levellers
• overheaddeuren op maaiveld niveau via hellingbaan
• sprinklerinstallatie ESFR K25
• krachtstroom
• gasheaters
• LED verlichting

Voorzieningen kantoren
• systeemplafonds met LED verlichtingsarmaturen
• kabelgoten
• centrale verwarming HR
• sanitaire voorzieningen
• mechanische ventilatie voor verwarming en koeling
• vloerbelasting maximaal 3 kN/m²
• sprinklerinstallatie NFPA 13

Duurzaamheid (Cradle to Cradle)
• brownfield herontwikkeling (oud fabrieksterrein)
• alle gebruikte materialen zijn herbruikbaar
• hergebruik slooppuin
• eigen buffer capaciteit regenwater
• 3-voudig gescheiden rioolstelsel
• toepassing van zonne-energie
• laadpalen voor elektrische auto’s
• CO2 zuiverende verharding door toepassing Olivijn

ENGLISH

General
Fokker Logistics Park is a re-development of the former Fokker airplane production site. The site is transformed to a high-end distribution park which is heavily secured by using 24/7 manned security.

Building Fokker 7 and 8 are of high quality, have a clear height of approx. 10 meters and are sprinklered.

Well-known companies as DSV, Agility, Schenker, KLM, Panalpina, WWT, XPO and Aramex have already found their way to the Fokker Logistics Park.

Floor area
Building Fokker 7+8 in total 38,000 sqm divided over 6 units. Available for lease:

Unit 7C
6.157 m² warehouse space
695 m² mezzanine space
703 m² office space

Unit 8D
5.350 m² warehouse space
614 m² mezzanine space
622 m² office space

Unit 7C en 8D are situated back to back and can be connected with each other.

Location
Fokker Logistics Park is situated at the former Fokker production plant in Oude Meer, the east side of the airport at short distance of the airport cargo hub. The park is well accessible via highway A4 (Amsterdam-Den Haag), A5 (Haarlem-Hoofddorp) and A9 (Alkmaar-Amsterdam)

Bus line 187 with direct connections to the train station. The bus stop is on walking distance. Extension of R-net/Southline is in progress.

Acceptance
direct

Rent
€ 85 per sq m per year for warehouse space
€ 35 per sq m per year for mezzanine space
€ 135 per sq m per year for office space
€ 650 per parking place per year
rental prices subject to VAT

Parking
20 parking places for unit 7C
25 parking places for unit 8D

Service charges
€ 5,16 per sqm per year (more info attached) for site costs
€ 1,15 per sqm per year (more info attached) for service costs
service and site costs to be increased with VAT

Payment
quarterly in advance

Guarantee
bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT

Indexation
annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)

Lease Agreement
standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements

VAT
tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances

Facilities
Facilities warehouse space
• max. floor load warehouse 40 kN/sqm
• max. floor load mezzanine floor 5 kN/sqm
• clear height 10 meters
• truck court 36 meter
• column spacing 26 x 18
• loading docks with shelters and levellers
• overhead doors at ground level via ramp
• sprinkler system ESFR K25
• 3 phase power
• gas heaters
• LED lighting

Facilities office space
• suspended ceiling system with LED light fittings
• cable ducts
• central heating HR
• sanitary facilities
• mechanic ventilation system for heating and cooling
• max floor load 3 kN/m²
• sprinkler system according to NFPA 13

Sustainability (Cradle to Cradle)
• brownfield redevelopment (former production site)
• all materials are easy re-usable
• re-use of demolition rubble
• local buffering of rain water
• 3-fold separated sewer system
• generation of solar energy
• charging stations of electric cars
• paving with Olivine removes CO2 from the air

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 85 per vierkante meter per jaar
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
Per direct beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Mogelijke functie(s)
Kantoorruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2016

Oppervlakten

Oppervlakte
38.000 m² (in units vanaf 5.000 m²)
Bedrijfshal oppervlak
38.000 m²
Draagvermogen
4.000 kg/m²

Indeling

Voorzieningen
Lichtstraten, loading docks, overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer, sprinkler, heater, toilet en pantry

Energie

Energielabel
Niet verplicht

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Fokkerweg 300

€ 85 /m²/jaar