Willem van Hillegaersbergstraat 102 3051 RP Rotterdam

€ 911.000 k.k.

Omschrijving

Betreft
Te koop, een ruime en lichte bedrijfsruimte met bijbehorende kantoorruimte, op een schitterende locatie nabij de Bergse Voorplas in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Zuid. Het object betreft een appartementsrecht. De bedrijfsruimte is vanaf de voorzijde toegankelijk via 2 overheaddeuren. De kantoorgedeelten zijn afzonderlijk toegankelijk.

Locatie en bereikbaarheid
Het pand is prominent gelegen nabij de Straatweg: de belangrijkste doorgangsroute naar de Rotterdamse wijken het Oude Noorden en Hillegersberg-Noord. De winkelstraat de Kleiweg is nabij gelegen. Het object is met de auto zeer goed bereikbaar op enkele minuten afstand van de A20 en tevens middels openbaar vervoer met zowel bus- als tramverbinding en treinstation Rotterdam Noord op loopafstand. Het centrum van Rotterdam ligt op ca. 3 kilometer afstand.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Hillegersberg
Sectie: G
Nummer: 1872
Appartementsindex: A1
Grootte perceel: ca. 1.116 m²
Eigendomssituatie: volledig eigendom
VvE: Vereniging Van Eigenaars Willem Van Hillegaersbergstraat 102, 104 en 106 (geen periodieke bijdrage van toepassing)

Koopsom
€ 911.000,- k.k.
(zegge: negenhonderdelfduizend euro kosten koper)

Kosten
De kosten van de overdracht, bestaande uit de notariskosten, het kadastrale recht en de overdrachtsbelasting zijn voor rekening van koper, met dien verstande dat de kosten m.b.t. het doorhalen van hypotheken, beslagen e.d. voor rekening van verkoper komen.

Oppervlakten
Ca. 1.000 m² bebouwd oppervlakte.
Het object is opgebouwd uit bedrijfsruimte, meerdere inbouwkantoren, portiekkantoren, een kleine kelder alsmede buitenruimte.
Dit metrage is indicatief en is niet gemeten conform NEN2580.

Energielabel
Er is een energielabel aanwezig voor de label-plichtige kantoorgedeelten van ca. 141 m².
Het energielabel E (1,56 EI) is geldig tot en met 28-02-2027.

Publiekrechtelijke bestemming
Bestemmingsplan ‘Kleiwegkwartier’, Gemeente Rotterdam
Bestemmingsplan onherroepelijk (vastgesteld 27 september 2018)
Enkelbestemming: Bedrijf – 1 (achterzijde) / Gemengd – 3 (voorzijde)
Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 2

Het bestemmingsplan kan via geraadpleegd worden.

Bouwjaar
Omstreeks 1926.

Zakelijke lasten (over het jaar 2020):
Onroerendezaakbelasting € 1.762,84
Watersysteemheffing gebouwd € 116,11
Rioolrecht € 466,87

Garanties, verkoop en levering op “as is, where is” basis
Verkoper verkoopt op basis van het “as is, where is” principe, waarbij garanties vanuit verkoper niet of beperkt afgegeven worden, zowel qua omvang als tijd. De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper. In aanvulling op het vorenstaande geeft de verkoper geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededeelt, of waarvan mededeling achterwege blijft.

Het object wordt te zijner tijd in de staat waarin het zich dan bevindt (conform het “as is where is” principe) geleverd, vrij van huur en gebruik.

Dataroom
Aanvullende informatie met betrekking tot de onderhavige propositie is beschikbaar in de digitale dataroom van Parc Makelaars. Inloggegevens kunnen opgevraagd worden bij het kantoor van Parc Makelaars, via het e-mailadres

Bezichtiging
Het is mogelijk om het object te bezichtigen. Voor het maken van een afspraak kan contact opgenomen worden met het kantoor van Parc Makelaars.

Leveringsdatum
In overleg.

Omzetbelasting
Niet van toepassing.

Notaris
Ter keuze van koper.

Waarborgsom/bankgarantie
Bij verkoop dient koper bij ondertekening van de koopovereenkomst of zoveel later als partijen overeenkomen aan verkoper een onherroepelijke bankgarantie te stellen of een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van 10% van de koopsom.

Algemeen
Dit Investmentmemorandum is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw aan u beschikbaar gesteld. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging door de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. of andere personen, inhoudende een toezegging of andere verzekering met betrekking tot toekomstige beslissingen van de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. met betrekking tot het project en deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. heeft geen verplichtingen jegens gegadigden die voortvloeien uit dit Investmentmemorandum. De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor de verkoopprocedure terzake van het object naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zich zonder opgaaf van redenen uit de verkoopprocedure terug te trekken. Indien de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld, zal dit niet leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding, daaronder begrepen eventuele schadevergoedingen, ongeacht het tijdstip waarop de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld en ongeacht of op dat tijdstip gesprekken of onderhandelingen gaande waren. Parc Makelaars B.V. handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever. Noch Parc Makelaars B.V. noch enige andere adviseur is verantwoordelijk jegens een ander dan de directe opdrachtgever voor het geven van advies in verband met het object en er bestaat jegens geen enkele ander persoon enige zorgvuldigheidsplicht.

De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Parc Makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 911.000 kosten koper
Aangeboden sinds
6 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1926

Oppervlakten

Oppervlakte
1.000 m²
Bedrijfshal oppervlak
1.000 m²
Perceel
1.116 m²

Indeling

Voorzieningen
Overheaddeuren

Energie

Energielabel
E

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Willem van Hillegaersbergstraat 102

€ 911.000 k.k.