Nijverheidsweg 2 3762 ER Soest

€ 1.150.000 k.k.

Omschrijving

Aan de rand van het bedrijventerrein Soestdijk is een grootschalig bedrijfspand beschikbaar gekomen voor de verkoop. Het bedrijfspand is gemakkelijk op te splitsen in diverse gebruiksdelen bedoeld voor verschillende activiteiten als productie-, opslag-, magazijn- en kantoorruimte. Er is ook een bedrijfswoning aanwezig. Het bedrijfsgebouw (totaliteit) is op dit moment volledig verhuurd aan Massop Autohandel.

Ligging en bereikbaarheid:
Het object heeft een uitstekende bereikbaarheid en is gelegen nabij de provinciale weg N234 en de rijkswegen A1 (Amersfoort-Amsterdam), A27 (Almere-Utrecht) en de A28 (Amersfoort-Utrecht).

Indeling:
Het bedrijfspand is in grote lijnen als volgt verdeeld:

Productieruimte ter grootte van circa 985 m²;
Opslag-/magazijnruimte ter grootte van circa 700 m²;
Kantoor-/kantineruimte ter grootte van circa 744 m²;
Bedrijfswoning (deels vrijstaand) ter grootte van circa 105 m².

De vrije hoogte van de productiehal en opslag-/magazijnruimte varieert van 4,50 tot 7 meter. Het pand biedt goede laad- en losmogelijkheden voor grote trailers en kan hierdoor voor meerdere doeleinden aangewend worden.

Opleveringsniveau:
Het bedrijfspand zal in de huidige staat op basis van ‘as is where is’ overgedragen worden (zie kopje Garanties door Verkoper)..

Koopsom:
De vraagprijs bedraagt € 1.150.000,- kosten koper.

Parkeergelegenheid:
Op het eigen terrein kan er ruimschoots geparkeerd worden.

Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan ‘Soestdijkse Grachten’ mogen bedrijven die binnen categorie Bedrijf 2 tot en met categorie 3.2 zich hier vestigen.

Huursituatie:
De lopende huurovereenkomst is gesloten met Massop Autohandel en loopt tot 31 augustus 2022 en zal telkens verlengd worden met 5 jaar. De huidige huuropbrengst bedraagt € 70.590,- per jaar exclusief BTW.

Kadaster:
Het object heeft de volgende kadastrale aanduidingen:
Gemeente Soest, sectie G, nummer 10544, groot circa 1.681 m²;
Gemeente Soest, sectie G, nummer 10545, groot circa 321 m²;
Gemeente Soest, sectie G, nummer 11884, groot circa 355 m²;
Gemeente Soest, sectie G, nummer 8174, groot circa 341 m².

Totaal groot circa 2.698 m².

Gunning:
De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Energielabel:
Het energielabel zal tijdens het transport worden overhandigd door verkoper.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Waarborg:
Koper dient binnen drie weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

Koopakte:
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een koopakte zoals gebruikt wordt door leden van de bedrijfs onroerend goed sectie van de NVM.

Milieubepaling:
Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig is. Aan verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt. De oplevering van verkochte geschiedt met inachtneming van hetgeen wat opgenomen staat onder het kopje ''Garanties door Verkoper''.

Garanties door Verkoper:
Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte object (waaronder mede begrepen de technische en milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze overeenkomst "as is” tussen partijen is aangegaan. Dit houdt in dat koper het verkochte object op de transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud, asbest, verontreiniging en/of gebreken zijn voor rekening en risico van koper en koper vrijwaart verkoper hiervan.

Transport:
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

Bijzondere bepalingen:
Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs) verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar beste weten door (of namens) eigenaar wordt verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en volledig is.

Gebruik grondstrook naastgelegen perceel:
De eigenaar van het naastgelegen perceel mag van de verkoper gebruik maken van de grondstrook gelegen tussen nummer 2 en nummer 4. Deze afspraak is schriftelijk vastgelegd tussen partijen. Deze brief en een tekening van de betreffende grondstrook zijn op aanvraag beschikbaar.

Bijlagen (op aanvraag beschikbaar):
- Eigendomsbewijs;
- Kadastrale gegevens;
- Bestemmingsplan voorschriften;
- Brief toestemming gebruik grondstrook;
- Tekening gebruik grondstrook;
- Factuur WOZ waarde;
- Bouwtekeningen in hoge resolutie.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 1.150.000 kosten koper
Aangeboden sinds
3 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1971-1980

Oppervlakten

Oppervlakte
2.534 m²
Bedrijfshal oppervlak
2.534 m²
Perceel
2.698 m² (in units vanaf 2.534 m²)

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Nijverheidsweg 2

€ 1.150.000 k.k.