van Liedekerkestraat 15 d 4758 AG Standdaarbuiten

€ 275.000 k.k.

Omschrijving

Bedrijfshal van 350m2 met heater, parkeren op eigen erf voor de hal, overheaddeur en betonnen vloer. In de hal is een kantoor, toilet en wasruimte aanwezig. Evenals een entresol met ruime extra opslagmogelijkheden. De kopgevels zijn in spouw opgetrokken. de zijgevels zijn uitgevoerd in geïsoleerde elementen. Het dak is bitumineus. De hal is voorzien van een zeer goede daglichttoetreding.

Bestemmingsplan:

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.2 Bouwregels
4.3 Specifieke gebruiksregels
4.4 Afwijken van de gebruiksregels

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

bedrijven behorende tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 3.1': bedrijven tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat uitsluitend bedrijven uit categorie 3.1 zijn toegestaan voorzover aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - molen': een molen;
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, voorzieningen van openbaar nut, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

4.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

op deze gronden mag worden gebouwd;
gebouwen worden uitsluitend gebouwd in het bouwvlak;
de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven;
het totale oppervlak van gebouwen en overkappingen bedraagt niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is aangegeven. Indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt voor het bouwvlak een bebouwingspercentage van 100%;
de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 5 meter;
in afwijking van het bepaalde onder b is de bouw van erkers, luifels, balkons en andere ondergeschikte bouwdelen van gebouwen buiten het bouwvlak toegestaan, waarbij geldt dat:
de diepte ten hoogste 1,25 meter bedraagt;
het oppervlak ten hoogste 6 m² bedraagt;
de afstand tot de begrenzing met de bestemming Verkeer of Verkeer-Verblijfsgebied ten minste 1 meter bedraagt;
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' kan een bedrijfswoning worden gebouwd, waarbij geldt dat:
niet meer bedrijfswoningen mogen worden gebouwd dan ter plaatse van de aanduiding 'aantal wooneenheden' is aangegeven;
de inhoud ten hoogste 750 m³ bedraagt;
de bouwhoogte niet meer mag bedragen 11 meter;
de oppervlakte van de bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen ten hoogste 90 m² mag bedragen, de goothoogte 3 meter en de bouwhoogte 5 meter;
de afstand van de bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen tot aan de bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 15 meter. Indien de bestaande afstand minder bedraagt, geldt deze afstand;
de bouwhoogte van erfafscheidingen op minder dan 1 meter afstand van het openbaar gebied bedraagt ten hoogste 1 meter;
de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 meter;
de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 6 meter;
de bouwhoogte van antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie, niet zijnde schotelantenne-installaties, bedraagt gemeten vanaf de voet van de antenne-installatie ten hoogste 5 meter;
de bouwhoogte van schotelantenne-installaties bedraagt gemeten vanaf de voet van de schotelantenne-installatie ten hoogste 3 meter;
de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 4 meter.

4.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik en het laten gebruiken van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 meter is op onbebouwde gronden niet toegestaan;
opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
geluidhinderlijke inrichtingen en risicovolle inrichtingen (Bevi-inrichtingen) zijn niet toegestaan;
per bedrijf is kantoorvloeroppervlak die meer bedraagt dan 50% van het bedrijfsvloeroppervlak niet toegestaan; kantoorvloeroppervlak van meer dan 400 m² per bedrijf is in geen geval toegestaan.

4.4 Afwijken van de gebruiksregels
4.4.1 Afwijken van de Staat van Bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 sub a:

om bedrijven toe te laten uit ten hoogste 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 4.1 sub b genoemd;
om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 4.1 sub a en b genoemd.

4.4.2 Voorwaarde

Alvorens aan deze bevoegdheid toepassing wordt gegeven, dient advies in te worden gewonnen bij een milieudeskundige omtrent deze criteria en de toets aan de maatgevende milieuaspecten.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 275.000 kosten koper
Aangeboden sinds
8 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1978

Oppervlakten

Oppervlakte
420 m² (in units vanaf 350 m²)
Bedrijfshal oppervlak
350 m²
Kantoor oppervlak
70 m²
Vrije hoogte
6,1 m
Perceel
506 m² (in units vanaf 350 m²)

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Overheaddeuren, heater en toilet

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
In woonwijk

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
4 niet-overdekte parkeerplaatsen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

van Liedekerkestraat 15 d

€ 275.000 k.k.