Goudsmid 2461 LZ Ter Aar

€ 125.000 v.o.n.

Omschrijving

Fase 2 nieuwbouw The Box in Ter Aar

De start bouw zal naar alle waarschijnlijkheid in week 16 of 17 plaats gaan vinden en de oplevering staat gepland voor einde dit jaar.

BLOK 1
Unit 1 113,4 m² type A € 130.000,-- verkocht
Unit 2 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 3 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 4 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 5 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 6 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 7 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 7 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 9 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 10 113,4 m² type C € 139.000,-- verkocht

BLOK 2
Unit 11 144 m² type D € 165.000,-- verkocht
Unit 12 124 m² type E € 135.000,-- verkocht
Unit 13 124 m² type E € 135.000,-- verkocht
Unit 14 124 m² type E € 135.000,-- verkocht
Unit 15 124 m² type E € 135.000,-- verkocht onder voorbehoud
Unit 16 124 m² type E € 135.000,-- verkocht onder voorbehoud
Unit 17 124 m² type E € 135.000,-- verkocht
Unit 18 124 m² type E € 135.000,-- verkocht
Unit 19 144 m² type D € 165.000,-- verkocht
Unit 20 144 m² type D € 165.000,-- verkocht
Unit 21 124 m² type E € 135.000,-- verkocht
Unit 22 124 m² type E € 135.000,-- verkocht
Unit 23 124 m² type E € 135.000,-- verkocht
Unit 24 124 m² type E € 135.000,-- verkocht
Unit 25 124 m² type E € 135.000,-- verkocht
Unit 26 124 m² type E € 135.000,-- verkocht
Unit 27 124 m² type E € 135.000,-- verkocht
Unit 28 144 m² type D € 165.000,-- verkocht

BLOK 3
Unit 29 113,4 m² type C € 139.000,-- verkocht
Unit 30 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 31 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 32 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 33 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 34 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 35 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 36 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 37 113,4 m² type B € 125.000,-- verkocht
Unit 38 113,4 m² type A € 130.000,-- verkocht

BLOK 4
Unit 39 113,4 m² type F € 130.000,-- optie
Unit 40 113,4 m² type G € 125.000,-- optie
Unit 41 113,4 m² type G € 125.000,-- optie
Unit 42 113,4 m² type G € 125.000,-- optie
Unit 43 113,4 m² type G € 125.000,-- optie
Unit 44 113,4 m² type G € 125.000,-- optie
Unit 45 113,4 m² type G € 125.000,--
Unit 46 113,4 m² type G € 125.000,--
Unit 47 113,4 m² type G € 125.000,-- verkocht
Unit 48 113,4 m² type H € 139.000,-- verkocht

Koopsommen zijn v.o.n. en exclusief B.T.W.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 48 BEDRIJFSUNITS

De bedrijfsunits maken onderdeel uit van een bedrijfsgebouw waarin meerdere bedrijfsunits zijn gesitueerd. Voor elke bedrijfsunit is er rekening gehouden met 2 parkeervakken op eigen terrein.

Van toepassing zijnde voorschriften:
- Het Bouwbesluit;
- De van toepassing zijnde normbladen uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut;
- Bepalingen van de Nutsbedrijven en de Brandweer;
- De uniforme administratieve voorwaarden UAV.

Alle hierna te noemen werkzaamheden, met inbegrip van de daarvoor benodigde leveranties zodanig uitgevoerd, dat een kwalitatief goed en functionerend gebouw ontstaat, geheel van vorm en afmetingen, zoals aangegeven op bijgaande tekeningen.

Indeling en hoofdafmetingen
De indelingen en hoofdafmetingen zijn op de tekening(en) aangegeven. Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De hoogte hiervan t.o.v. de straat evenals de rooilijnen worden in overleg met de gemeente bepaald.

Grondwerk
De benodigde grondwerken worden verricht ten behoeve van de aanleg van funderingen, hoofdleidingen en bestratingen. Onder de bestratingen wordt een bed van zand en/of gebroken puin aangebracht van voldoende dikte.

Riolering
Ten behoeve van de units wordt een gescheiden pvc buitenrioleringssysteem (hemelwaterafvoeren en vuilwater riool) aangelegd. De vuilwater riolering en de hemelwaterafvoer wordt aangesloten op het riool. Tevens zal er een afgedopte vuilwater aansluiting nabij de trap boven de begane grondvloer wordt aangebracht, welke wordt aangesloten op het gemeenteriool. Het buitenterrein wordt voorzien van de benodigde straatkolken.

Bestrating
Buiten de gebouwen wordt het terrein verhard, met uitzondering van het deel bestemd voor groenvoorziening, met betonklinkers en de nodige opsluitingen. Patroon, indeling en kleur wordennader vastgesteld. De parkeervakken worden gemarkeerd. In de bestrating worden waar nodig straatkolken opgenomen. De niet te bestraten delen van het terrein worden opgeleverd met teelaarde.

Fundering
De funderingsbalken, vloeren en heipalen worden uitgevoerd overeenkomstig de opgave van de constructeur en volgens goedkeuring van Bouw- en woningtoezicht.

Kalkzandsteen wanden
Het gebouw wordt in hoofdzaak uitgevoerd met hal scheidende bouwmuren opgebouwd in kalkzandsteen 214/150mm overeenkomstig door de constructeur bepaalde berekeningen en tekeningen.
De kalkzandsteen wanden zullen verder niet worden afgewerkt.

Staalconstructie
In de voorgevel een staalconstructie aanbrengen welke is opgebouwd uit stalen kolommen en liggers. De plaats en afmetingen volgens de tekeningen en berekeningen van de constructeur. Alle in het werk te maken verbindingen worden gemaakt met verzinkte stalen bouten. De gehele staalconstructie wordt voorzien van een grijze coating.

Vloeren
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een betonvloer met een nuttige belasting van 1.000 kg/m2 (10 kN/m2). De vloer wordt monolithisch afgewerkt. De totale isolatiewaarde van de begane grondvloer bedraagt Rc> 3,50 m2 K/W. De eerste verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een kanaalplaatvloer met een nuttige belasting van 500 kg/m2 (5 kN/m2) zonder afwerking. De dakvloer wordt tevens uitgevoerd als een kanaalplaatvloer.

Kantplank onder gevelbeplating
Onder de gevelbeplating wordt ter plaatsen van het maaiveld een geïsoleerde kantplank aangebracht.

Gevelbeplating
De gevel wordt voorzien van blind bevestigde sandwich wandpanelen (Rc-waarde 4,5 m² K/W) in RAL 7016. De gevelbekleding wordt gemonteerd op stalen profielen welke op de kalkzandsteen wanden worden bevestigd en voorzien van de benodigde lekdorpels, dakrandprofielen, hoek- en aansluitprofielen in een bijpassende kleur bij de gevelbeplating.

Houten gevelbekleding
De houten gevelbetimmering conform gevelaanzichten aanbrengen op een geïsoleerde achter constructie en voorzien van voldoende achterhout.De houten gevelbekleding zijn verduurzaamde houten onbehandelde delen en zullen vergrijzen in de loop van de tijd.

Buitenkozijnen, ramen en deuren
Alle buitenkozijnen worden uitgevoerd in aluminium profielen, gepoedercoat in de RAL 7016 . Alle loopdeuren worden voorzien van het benodigde inbraakwerende hang- en sluitwerk (SKG**). De buitenkozijnen worden verder voorzien van isolatieglas en colorbel. Naast de voordeur wordt er een RVS postkast aan de gevel bevestigd.

Overheaddeuren
De bedrijfsruimten worden voorzien van een geïsoleerde en elektrische bedienbare overheaddeur met de afmetingen 3000 × 3500 mm (b × h) in de kleur RAL 7035. De overheaddeuren worden in een railsysteem aangebracht en zijn voorzien van 2 glassecties.

Gevelreclame
Het is toegestaan om in de glasopening boven de entreedeur reclame aan te brengen in de vorm van bestikkering.

Luifel constructie (ALLEEN UNIT type H).
Aan de voor- en zijgevel een metalen luifel monteren in nader te bepalen kleur e.e.a. conform de gevelaanzichten.

Dak
Het betonnen dak van het bedrijfsverzamelgebouw wordt voorzien van dakisolatieplaten (Rc waarde 6,0 m² K/W) met afschot richting de hemelwaterafvoeren. De dakbedekking is voorzien van alle benodigde plakstukken t.b.v. dakranden, afvoeren en dak doorvoeren. In het dak worden hemelwaterafvoeren opgenomen en worden aangesloten op de buitenriolering. De hemelwaterafvoeren zullen inpandig aangebracht worden. In de gevel worden voldoende noodoverlopen aangebracht waarbij de plaats, afmetingen en het aantal worden bepaald door de constructeur.

Houten trap
De verdiepingsvloer is per houten trap met tussenbordes te bereiken. De trap zal worden uitgevoerd als open vuren trap, wit gegrond. De trap voorzien de bijhorende hekwerken op de trap en verdiepingsvloer. De trapgat sparing afwerken met een trapgataftimmering. De bovenste traptrede zal circa 50mm boven de ruwe verdiepingsvloer uitsteken.

Prefab meterkast
Ter plaatse van de voordeur conform tekening wordt er een standaard witte prefab meterkast aangebracht.

Installatie / Nutsvoorzieningen:
Per bedrijfsunit wordt een meterkast geplaatst conform tekening, voorzien van:
• Een wateraansluiting met een standaard capaciteit van QN1,5m3/h
• Een elektra aansluiting met een standaard vermogen van 3 x 25 Ampère op basis van 230 Volt, hiermee behoort krachtstroom tot de mogelijkheden;
• 1x rioolaansluiting ter plaatse van trap, zie tekening
• Een wandcontactdoos nabij de overheaddeur voor de elektrische aandrijving.

De eenmalige aansluitkosten van genoemde standaard vermogens zijn bij de koopsom inbegrepen.
Er is geen cai-, internet-, telefoonaansluiting opgenomen.

Opleveringsniveau
De units worden CASCO opgeleverd.

Niet opgenomen:
- Brandbestrijdingsinstallatie;
- Verwarmingsinstallatie;
- Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie;
- Elektronische installatie;
- Communicatie- en beveiligingsinstallatie;
- Daklichten/lichtstraten;
- Kantoorindeling;
- Toiletgroep;
- Pantry;
- Afwerkvloer 1e verdieping;
- Stuc-en spuitwerk;
- Wand- en vloer tegelwerk;
- Systeemplafonds;
- Gas aansluiting.

Vergunningen
De aanvraag en het verkrijgen van overheidsvergunningen voor de vestiging van het bedrijf alsmede de aanvraag en het verkrijgen van een afbouwvergunning zijn voor rekening en risico van de koper. Hiervoor gelden geen ontbindende voorwaarden.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 125.000 vrij op naam
Aangeboden sinds
5 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Nieuwbouw
Bouwjaar
2021

Oppervlakten

Oppervlakte
113 m²
Bedrijfshal oppervlak
113 m²
Draagvermogen
1.000 kg/m²
Perceel
2.070 m² (in units vanaf 113 m²)

Indeling

Voorzieningen
Overheaddeuren en betonvloer

Energie

Energielabel
Niet verplicht

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
2 niet-overdekte parkeerplaatsen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Goudsmid

€ 125.000 v.o.n.