• Verhuurd

Terminalweg 39 A 3821 AJ Amersfoort

€ 32.500 /jr

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
25 november 2020
Verhuurdatum
23 juni 2021
Looptijd
6½ maand

Omschrijving

OBJECT
De beschikbare bedrijfsunit maakt deel uit van 3 aanééngeschakelde units. Het gehele gebouw heeft een moderne en dynamische uitstraling. In totaal is er circa 423 m² bedrijfsruimte beschikbaar voor huur. Het pand heeft ruime parkeermogelijkheden en is gelegen aan de Terminalweg 39A op bedrijventerrein De Hoef te Amersfoort.

LOCATIE
De Hoef ligt in Amersfoort Noord in de oksel van knooppunt Hoevelaken (A1/A28) en aan NS Station Amersfoort Schothorst. De Hoef is een gemengd kantoren- en bedrijventerrein dat grotendeels in de jaren ’90 is ontwikkeld.
Op De Hoef Zuidwest, rond NS station Amersfoort Schothorst, staan vooral middelgrote en grote kantoren. Voor dit gedeelte van de Hoef is er een transitie gaande van kantoren naar wonen. Het noordwestelijk deel is vooral bedrijventerrein, met aan de noordzijde, zichtlocatie A1, een strook met kantoren.
Het station Schothorst ligt op ongeveer 1 km. Het complex heeft een perfecte aansluiting op de autosnelwegen A1 en A28.
De strategische, centrale ligging en het uitstekende voorzieningenniveau maken van Amersfoort een stad met een zeer gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. Dit heeft al vele toonaangevende bedrijven en organisaties uit binnen- en buitenland naar Amersfoort gelokt. Ook het aantal inwoners in Amersfoort is de afgelopen 15 jaar snel gegroeid, naar een inwonersaantal van meer dan 157.000.

BEREIKBAARHEID
• Auto
Zoals aangegeven ligt De Hoef in de oksel van knooppunt Hoevelaken en biedt daardoor een uitstekende bereikbaarheid.
• Parkeren
Er zijn 4 parkeerplaatsen voor de huurder beschikbaar. Deze parkeerplaatsen zijn bij de huurprijs inbegrepen. Als de huurder dat wenst bestaat de mogelijkheid om meer parkeerplaatsen te huren.
• Openbaar vervoer
Station Schothorst ligt op 1,4 km (17 minuten wandelen) van de Terminalweg 39A. Vanaf Station Schothorst ligt intercity station Amersfoort op loopafstand.

HISTORIE
Het object is in het begin van deze eeuw gebouw en werd vanaf het moment van oplevering tot 3 jaar terug gehuurd door Pasvision Telecommunicatie. Daarna is er een tweetal tijdelijke huurders geweest: Meerwarenhuis Acht+ en Finitouch Interieurbouw.

AFMETINGEN
• Oppervlakten
Totale oppervlakte 424m2 inclusief een entresol van 64m2. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten.
• Vrije hoogte
733 cm.
• Aantal overheaddeuren inclusief afmetingen
1 overheaddeur
• Vloerbelasting
1.500 kg/m2.

BESTEMMING
De ruimte aan de Terminalweg 39A is in het bestemmingsplan aangeduid als "Bedrijventerrein 4" (De Hoef). De voor "Bedrijventerrein 4" (De Hoef) aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven in de categorie 1 tot en met 3.2, ter plaatse van de aanduiding 3.2 zoals aangeduid in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. bedrijven in de categorie 1 tot en met 4.1, ter plaatse van de aanduiding 4.1 zoals aangeduid in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
c. bedrijfsgebonden, onzelfstandige kantoren zijn uitsluitend toegestaan voor zover zij behoren bij de toegelaten bedrijven en mits de vloeroppervlakte van die kantoren per bedrijf minder bedraagt dan 50% van het brutovloeroppervlak van het bedrijf, tenzij dit percentage ten tijde van de inwerkingtreding van het plan, op basis van verworven rechten al afwijkend is;
d. zelfstandige kantoren uitsluitend zijn toegestaan in een bedrijfsverzamelgebouw waarbinnen drie of meer bedrijven zijn gevestigd en per bedrijfsverzamelgebouw niet meer dan 50% van het totale bruto vloeroppervlak bestaat uit zelfstandige kantoren en parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
e. functieverruiming ten behoeve van:
vrije tijdsvoorzieningen (fitness, dansschool, leisure, sport, cultuur e.d.):
vergaderfaciliteiten/congres;
persoonlijke dienstverlening (kapper, stomerij e.d.);
maatschappelijke functies is toegestaan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. overeenstemming met de Visie Werklocaties zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag;
2. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid zoals is vastgelegd in de Nota Parkeernormen zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag:
3. uit het oogpunt van milieu geen belemmeringen zijn, indien nodig - op aangeven en ter beoordeling van de gemeentelijke milieudeskundige - onderbouwd met een milieuonderzoek;
4. er moet sprake zijn van een acceptabele verkeersafwikkeling en een acceptabele verkeersveiligheidssituatie, indien nodig - op aangeven en ter beoordeling van de gemeentelijke verkeersdeskundige - onderbouwd met een verkeersonderzoek;
5. in overeenstemming met Horecanota en Nota Detailhandel zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag;
6. op enig aangrenzend terrein de realisering van de bestemming niet wordt belemmerd;
7. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende terreinen;
met dien verstande dat toepassing van de afwijking niet mag leiden tot feitelijke wijziging van de bestemming.
1. Rijkswaterstaat zal geraadpleegd dienen te worden indien de functieverruiming plaatsvindt op een perceel nabij de rijkswegen A1 en A28 en vallend binnen de contourenkaart (*), zolang het Tracébesluit niet in werking is getreden.
* Voor het project knooppunt Hoevelaken is in samenspraak een Contourenkaart opgesteld waarbinnen het project knooppunt Hoevelaken moet kunnen worden uitgevoerd als maximale grens van het gebied. De Contourenkaart is onderdeel van de tweede bestuursovereenkomst knooppunt Hoevelaken (BOK2).
f. ter plaatse van de aanduiding (k) is een kantoor toegestaan;
g. ter plaatse van de aanduiding (sm-ho) hondenopvang toegestaan, met dien verstande dat er sprake is van dagopvang, geen uitbreiding mag plaatsvinden en voldaan moet worden aan de milieueisen;
h. ter plaatse van de aanduiding (jo) jeugdopvang;
i. bedrijven, zijnde categorieën inrichtingen die zijn aangewezen in artikel 2.1, derde lid van het Bor (geluidzoneringsplichtige inrichtingen), zijn uitgesloten;
j. bedrijfsontsluitingen, wegen, parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden, groenvoorzieningen, water, nutsvoorzieningen;

met dien verstande dat voldaan moet worden aan de gemeentelijke parkeernorm zoals vastgelegd in de Nota Parkeernormen Amersfoort zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag.

HUURVOORWAARDEN

HUURPRIJS
De huur bedraagt € 32.500,- per jaar excl. BTW. Dit is exclusief 4 parkeerplaatsen.

OMZETBELASTING
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object is voorzien van de volgende faciliteiten:
- Toilet
- Pantry
- Overheaddeur
- Lichtstraat
Bij het afsluiten van een huurovereenkomst van minimaal 5 jaar stelt Verhuurder een bedrag van € 7.500,00 beschikbaar voor de aanleg van verlichting in het pand.

VOORSCHOT SERVICEKOSTEN
De servicekosten bedragen € 5,- per m²/jaar excl. BTW op basis van nacalculatie. Huurder sluit voor eigen rekening en risico contracten af voor gas, water en elektra.

HUURPRIJS INDEXERING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI- huishoudens algemeen 2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringang.

HUURINGANGSDATUM
De bedrijfsruimte is per direct beschikbaar.

HUURTERMIJN
Vijf jaar met vijf optiejaren met een opzegtermijn van twaalf maanden. Een andere huur- en/of verlengingsperiode is bespreekbaar.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), model juli 2015 kantoor.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de BTW.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

GUNNING
Verhuur vindt plaats onder voorbehoud van gunning door verhuurder.

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 32.500 per jaar
Aangeboden sinds
25 november 2020
Status
Verhuurd
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
2001-2010

Oppervlakten

Oppervlakte
424 m²
Bedrijfshal oppervlak
424 m²
Vrije hoogte
7,3 m
Vrije overspanning
16 m
Draagvermogen
1.500 kg/m²
Perceel
4.069 m²

Indeling

Voorzieningen
Lichtstraten, overheaddeuren, toilet en pantry

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Bereikbaarheid
Bushalte op 500 m tot 1000 m, NS station op 2000 m tot 3000 m en snelwegafrit op 4000 m tot 5000 m
Lokale voorzieningen
Bank op 1500 m tot 2000 m, ontspanning op 1500 m tot 2000 m, restaurant op 3000 m tot 4000 m en winkel op 4000 m tot 5000 m

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.