• Verhuurd

Bunsenstraat 19 3316 GC Dordrecht

€ 3.825 /mnd

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
7 mei 2019
Verhuurdatum
22 juli 2021
Looptijd
26 maanden

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur zijn twee bedrijfsruimte die onderdeel uitmaken van een groter bedrijfscomplex, bestaande uit een negental units die variëren van omvang. De bedrijfsruimte van unit 17 grenst aan de bedrijfsruimte van unit 19 en zijn met elkaar gekoppeld. Beide units zijn voorzien van een overheaddeur. Tevens zijn beide units voorzien van kantoorruimte.

Rondom het gehele complex is een ruim verhard buitenterrein waarop parkeren mogelijk is en waar ruimte is voor de logistieke aanrijdroutes. De glad afgewerkte betonvloeren (voorgespannen vloeren) hebben een gunstige vloerbelasting van 2.500 kg. per m², de hallen zijn geïsoleerd en verwarmd middels gasgestookte heaters en de ruimten zijn voorzien van brandpreventiemiddelen. Dit alles maakt de bedrijfsruimtes ook ideaal geschikt zijn voor productiedoeleinden.
Het complex is gesitueerd in het hart van bedrijventerrein Dordtse Kil I en is uitstekend bereikbaar via de rijksweg A 16 (Rotterdam – Antwerpen) en de provinciale weg de N3 die een directe verbinding vormt tussen A 16 en de A 15 (Rotterdam – Nijmegen / Ruhrgebied). Het bedrijventerrein wordt ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beveiligd met een slagboompost en surveillancedienst.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 5089, gedeeltelijk.

Indeling
Bunsenstraat 17:
Ca. 598 m² Bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond;
Ca. 248 m² Kantoorruimte op de begane grond, verdeeld over de voor- en achterzijde van het complex;

Bunsenstraat 19:
Ca. 449 m² Bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond;
Ca. 248 m² Kantoorruimte op de begane grond, verdeeld over de voor- en achterzijde van het complex.

Het is mogelijk om beide units als geheel te huren of om de units separaat te huren.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- verlaagde systeemplafonds in de kantoorruimten;
- ingebouwde verlichtingsarmaturen in de kantoorruimten;
- centrale verwarming in de kantoren;
- bedrijfshallen verwarmd met gasgestookte heaters;
- glad afgewerkte betonvloeren (voorgespannen vloer) belastbaar tot ca. 2.500 kg per m²;
- brandpreventiemiddelen;
- isolerende beglazing;
- pantryblok;
- buitenterrein verhard met asfaltverharding;
- gemeenschappelijke reclamemast op het voorterrein;
- vrije hoogte in de loods ca. 6,50 m¹;
- het achter terrein is afgesloten middels een stalen schuifpoort.

Huurprijs
Unit 17: € 4.500,00 per maand.
Unit 19: € 3.825,00 per maand.

Het is mogelijk om unit 17 en 19 tezamen te huren. De totale huurprijs bedraagt dan € 8.325,00 per maand.

Huurprijs is exclusief BTW en servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nuts bedrijven voor de levering van gas, water en elektra.

Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 2,90 per m² per jaar.

- Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud verwarmingsinstallatie en heater(s);
- jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de overheaddeur;
- jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de brandslanghaspel(s);
- inspectie en klein onderhoud dakbedekking;
- periodiek terrein- en groenonderhoud;
- reinigen straatkolken en algemene riolering;
- periodieke gevelreiniging;
- periodieke legionella controle;
- ongediertebestrijding;
- onderhoud bewegwijzering;
- water (algemeen);
- elektra (algemeen);
- alle werkzaamheden die door verhuurder namens huurder worden verricht en die conform artikel 11 van de algemene bepalingen ten laste van huurder komen.

Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Dordtse Kil’ dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013. Op grond van artikel 4 van de plan voorschriften is de enkel bestemming van het object: 'Bedrijf'.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: Bedrijf.

a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;
voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer;
alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,
een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite per toestandsdatum 10 februari 2021.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Energielabel
Energielabel wordt bij verhuur bij de huurovereenkomst als bijlagen opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 3.825 per maand
Oorspronkelijke huurprijs
€ 49.500 per jaar
Servicekosten
€ 3 per vierkante meter per jaar (21% BTW van toepassing)
Aangeboden sinds
7 mei 2019
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1980

Oppervlakten

Oppervlakte
697 m² (in units vanaf 449 m²)
Bedrijfshal oppervlak
449 m²
Kantoor oppervlak
248 m²
Draagvermogen
2.500 kg/m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Overheaddeuren, betonvloer, heater, toilet en pantry

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 5000 m of meer en snelwegafrit op 3000 m tot 4000 m

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.