• Verhuurd

Bunsenstraat 1 - 3 3316 GC Dordrecht

€ 15.650 /mnd

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
2 juni 2021
Verhuurdatum
4 augustus 2022
Looptijd
14 maanden

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een tweetal bedrijfsruimtes die allen onderdeel uitmaken van een groter bedrijfscomplex, bestaande uit in totaal een negental units die variëren van omvang. De twee bedrijfsruimtes zijn naast elkaar gelegen en met elkaar gekoppeld. Beide units zijn voorzien van een eigen overheaddeur en een eigen kantoorruimte. In unit 1 is een kraanbaan aanwezig die is voorzien van een bovenloopkraan met een hijsvermogen van 10 ton. (deze behoort niet tot het gehuurde, de bovenloop is door en voor risicio van huurder te gebruiken).

Rondom het gehele complex is een ruim verhard buitenterrein waarop parkeren mogelijk is en waar ruimte is voor de logistieke aanrijdroutes. De glad afgewerkte betonvloeren (voorgespannen vloeren) hebben een gunstige vloerbelasting van 2.500 kg. per m². De hallen zijn geïsoleerd en verwarmd middels gasgestookte heaters, daarnaast zijn de ruimtes voorzien van brandpreventiemiddelen. Dit alles maakt de bedrijfsruimtes ook ideaal geschikt zijn voor productiedoeleinden.

Het complex is gesitueerd in het hart van bedrijventerrein Dordtse Kil I en is uitstekend bereikbaar via de rijksweg A 16 (Rotterdam – Antwerpen) en de provinciale weg de N3 die een directe verbinding vormt tussen A 16 en de A 15 (Rotterdam – Nijmegen / Ruhrgebied). Het bedrijventerrein wordt ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beveiligd met een slagboompost en surveillancedienst.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 5089, gedeeltelijk.

Indeling
Bunsenstraat 1:
Ca. 1.219 m² bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond;
Ca. 249 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping;
Ca. 360 m² buitenterrein.

Bunsenstraat 3:
Ca. 1.271 m² bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond;
Ca. 174 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping;
Ca. 325 m² buitenterrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
De units zullen vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen per unit:

- verlaagde systeemplafonds in de kantoorruimten;
- ingebouwde verlichtingsarmaturen in de kantoorruimten;
- centrale verwarming in de kantoren;
- een aantal kantoren is voorzien van systeemwanden;
- diverse data en telefonie aansluitingen;
- brandpreventiemiddelen;
- isolerende beglazing;
- toiletgroep met gescheiden dames en heren toiletten;
- pantryblok;
- bedrijfshallen verwarmd met gasgestookte heaters;
- glad afgewerkte betonvloeren (voorgespannen vloer) belastbaar tot ca. 2.500 kg per m²;
- in unit 1 is een kraanbaan aanwezig die is voorzien van een bovenloopkraan met een hijsvermogen van 10 ton*;
- buitenterrein verhard met asfaltverharding;
- gemeenschappelijke reclamemast op het voorterrein;
- vrije hoogte in de loods ca. 5,40 m¹ (t.p.v. de goot) en ca. 8 m¹ in het midden van de hal;
- nummer 1 is v.v. 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren (h x b ca. 4,40m x 4,20m);
- nummer 3 is v.v. 1 elektrisch bedienbare overheaddeur (h x b ca. 4,40m x 4,20m);
- het achter terrein is afgesloten middels een stalen schuifpoort.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
De huurprijs voor de beide units tezamen bedraagt € 15.650,-- per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water, elektra en internet.

Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 2,90 per m² per jaar. Dit omvat onder meer de navolgende leveringen en diensten:

- Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud verwarmingsinstallatie en heater(s);
- jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de overheaddeur;
- jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de brandslanghaspel(s);
- inspectie en klein onderhoud dakbedekking;
- periodiek terrein- en groenonderhoud;
- reinigen straatkolken en algemene riolering;
- periodieke gevelreiniging;
- periodieke legionella controle;
- ongediertebestrijding;
- onderhoud bewegwijzering;
- water (algemeen);
- elektra (algemeen);
- alle werkzaamheden die door verhuurder namens huurder worden verricht en die conform artikel 11 van de algemene bepalingen ten laste van huurder komen.

Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Dordtse Kil’ dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013. Op grond van artikel 4 van de plan voorschriften is de enkel bestemming van het object: 'Bedrijf'.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: Bedrijf.

a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;
voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer;
alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,
een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite per toestandsdatum 19 april 2021.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 15.650 per maand
Oorspronkelijke huurprijs
€ 7.350 per maand
Servicekosten
€ 3 per vierkante meter per jaar (21% BTW van toepassing)
Aangeboden sinds
2 juni 2021
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1980

Oppervlakten

Oppervlakte
2.879 m² (in units vanaf 1.219 m²)
Bedrijfshal oppervlak
2.533 m²
Kantoor oppervlak
346 m²
Vrije hoogte
5,4 m
Draagvermogen
2.500 kg/m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Overheaddeuren, betonvloer, heater, toilet en pantry

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 5000 m of meer en snelwegafrit op 3000 m tot 4000 m

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.