• Verhuurd

Robijn 740 3316 KE Dordrecht

€ 4.000 /mnd

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
7 april 2021
Verhuurdatum
19 augustus 2021
Looptijd
4 maanden

Omschrijving

Algemeen
Voor verhuur is beschikbaar een moderne bedrijfsunit aan de Robijn op Dordtse Kil III. Deze unit maakt onderdeel uit van een bedrijfscomplex van in totaal 7 bedrijfsunits. Het object bestaat uit een over twee bouwlagen verdeelde kantoorruimte in combinatie met een bedrijfsruimte. Aan de voorzijde liggen 8 parkeerplaatsen op eigen terrein. De unit is voor vele type bedrijfsdoeleinden geschikt door de hoge vloerbelasting en een gunstige vrije hoogte. De constructie van de unit is zo gemaakt dat er ruimte is voor een kraanbaan.

Het complex is gesitueerd aan de Robijn op het bedrijventerrein ‘Dordtse Kil III’ te Dordrecht. Dit bedrijventerrein is zeer goed bereikbaar van en naar de Rijksweg A16, via de Kiltunnel naar de Hoeksewaard, via de Randweg N3 en naar de Rijksweg A15 (Rotterdam – Nijmegen). Dit knooppunt is één van de belangrijkste verbindingen van en naar de genoemde rijkswegen van Nederland. De A16 is de verbinding tussen Rotterdam, Dordrecht, Breda, bij één van de drukste grensovergangen van Nederland en Antwerpen.

De regio Drechtsteden vormt de schakel tussen Rotterdam en routes naar het zuiden en het westen met het Ruhrgebied. Auto’s, schepen, treinen en vrachtwagens doorkruisen de regio op de snelwegen, spoorwegen en vaarroutes die het gebied rijk is. Het gebied is de ideale locatie voor logistieke functies, maar ook voor de zakelijke dienstverlening, maritieme industrie en aanverwante bedrijvigheid. Met deze karakteristieken tonen de Drechtsteden zich als een regio in opkomst.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie V, Nummer 3336, groot 718 m².

Indeling
Ca. 442 m² BVO Bedrijfsruimte op de begane grond;

Ca. 121 m² BVO Kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping;

8 Gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte
- Betonnen onderheide vloeren met een nuttige vloerbelasting van ca. 2.500 kg/m²;
- Vrije hoogte in de bedrijfsruimte van ca. 8 meter vanaf de bovenkant vloer en onderkant dakconstructie;
- Verlichting door middel van LED armaturen, 200 lux;
- Wandcontactdozen;
- Elektrisch bedienbare aluminimum overheaddeur met een afmeting van ca. 4m x 4,5m;
- Toilet met voorportaal en handwasbak;
- Krachtstroom 3x63 ampère;
- Brandslanghaspel;
- De bedrijfshal wordt voorzien van een elektrische heater 15 kW aan de wand om de ruimte vorstvrij te houden. Deze is te bedienen met een thermostaat.

Kantoorruimte
- Betonnen onderheide begane grond vloer;
- Alle binnenwanden behang klaar opgeleverd;
- Systeemplafond in wit, ca. 60cm x 60cm;
- Verlichting door middel van LED inbouw;
- Hardhouten trap met traphekken;
- Pantry met onder en bovenkasten in wit met antraciet kunststof blad;
- Toiletgroep bestaande uit twee toiletten, voorportaal met wasbak;
- Klimaat (koelen/verwarmen) door middel van plafondcassettes VRF systeem;
- Mechanische ventilatie;
- Voorzieningen voor aansluiten glasvezel in de meterkast.

Huurprijs
€ 4.000,-- per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de Gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Dordtse Kil‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf‘. De toegestane milieucategorie betreft categorie 3.2.

De voor ‘Bedrijf‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;
voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer;
alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website op 24 maart 2021. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 4.000 per maand
Aangeboden sinds
7 april 2021
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2020

Oppervlakten

Oppervlakte
563 m²
Bedrijfshal oppervlak
442 m²
Kantoor oppervlak
121 m²
Vrije hoogte
8 m
Draagvermogen
2.500 kg/m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Mechanische ventilatie, overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer, heater, toilet en pantry

Energie

Energielabel
Niet verplicht

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 5000 m of meer en snelwegafrit op 1000 m tot 1500 m

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.