• Verhuurd

Vierlinghstraat 8 3316 EL Dordrecht

€ 6.250 /mnd

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
2 april 2021
Verhuurdatum
18 mei 2022
Looptijd
13½ maand

Omschrijving

Algemeen
In dit grootschalige bedrijfsverzamelcomplex worden twee bedrijfshallen met kantoorruimten te huur aangeboden. Het gebouw is gelegen op bedrijventerrein Amstelwijck West, dat direct aan de rijksweg A16 ligt. Het gehele complex bestaat uit een achttal units, allen bestaande uit een bedrijfsruimte in combinatie met een kantoorruimte variërend van grootte.

Dordrecht wordt door velen gezien als oudste stad van Holland. Dordrecht maakt deel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft ongeveer 119.000 inwoners (Bron: CBS). De stad ligt op de plaats waar rivier de Merwede zich splitst in de rivier de Noord en de Oude Maas. De economische kansen groeien hier, waardoor ondernemerschap en bedrijvigheid gestimuleerd blijven. Het eiland van Dordrecht heeft een oppervlakte van 79,01 km².

Bedrijventerrein Amstelwijck West vormt samen met bedrijventerrein De Dordtse Kil I en II een grootschalig bedrijventerrein. Het gehele terrein is meer dan 100 ha groot en ligt het zeer gunstig ten opzichte van de rijksweg A-16 en de N-3 en wordt vaak gezien als één bedrijventerrein. De bereikbaarheid is uitstekend van en naar rijksweg A-16 en via Randweg N3 naar rijksweg A-15. Qua openbaar vervoer zijn er mogelijkheden door middel van het streekbusvervoer.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie Q, Nummer 4861, Groot 9.755m² (gedeeltelijk).

Indeling
Vierlinghstraat 8:
Ca. 997 m² bedrijfsruimte op de begane grond;
Ca. 76 m² kantoorruimte op de begane grond;
Ca. 74 m² kantoorruimte op de eerste verdieping.

Calandstraat 31:
Ca. 567 m² bedrijfsruimte op de begane grond;
Ca. 81 m² kantoorruimte op de begane grond;
Ca. 81 m² kantoorruimte op de eerste verdieping.

Voormelde oppervlakten mogen worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:
- Overheaddeur (4 x 4,2 m1) aan de voorzijde;
- vloerbelasting circa 2.000 kg/m²;
- glad afgewerkte betonvloer;
- vrije hoogte bedrijfsruimte circa 6 m1;
- lichtstraat;
- verlichting middels TL-armaturen;
- elektrisch bedienbare overheaddeur;
- interne toegang vanuit kantoorruimte naar de bedrijfsruimte.

Kantoorruimte:
- Systeemplafonds met ingebouwde LED verlichtingsarmaturen;
- verwarming middels CV-installatie met radiatoren;
- separaat dames- en herentoilet;
- pantry;
- glad afgewerkte wanden;
- vloeren voorzien van vloerbedekking;
- verdeeld over twee bouwlagen.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
Vierlinghstraat 8: € 6.250,00 per maand.
Calandstraat 31: € 4.125,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 3,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

- Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud verwarmingsinstallatie en heater(s);
- jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de overheaddeur;
- jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de brandslanghaspel(s);
- inspectie en klein onderhoud dakbedekking;
- periodiek terrein- en groenonderhoud;
- reinigen straatkolken en algemene riolering;
- periodieke gevelreiniging;
- periodieke legionella controle;
- ongediertebestrijding;
- onderhoud bewegwijzering;
- water (algemeen);
- elektra (algemeen);
- alle werkzaamheden die door verhuurder namens huurder worden verricht en die conform artikel 11 van de algemene bepalingen ten laste van huurder komen.

Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten. Huurder dient zelf contracten aan te gaan wat betreft de nutsvoorzieningen (gas/water/elektra) en telefoon en internet.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil III" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen grond zijn bestemd voor:
a. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
b. horeca;
c. detailhandel;
d. verkooppunt motorbrandstoffen;
e. voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer; alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website op 8 maart 2022. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Energielabel
Vierlinghstraat 8: Energielabel D.
Calandstraat 31: Energielabel B.

Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 6.250 per maand
Servicekosten
€ 3 per vierkante meter per jaar
Aangeboden sinds
2 april 2021
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1978

Oppervlakten

Oppervlakte
1.876 m² (in units vanaf 567 m²)
Bedrijfshal oppervlak
1.564 m²
Kantoor oppervlak
312 m²
Vrije hoogte
6 m
Draagvermogen
2.000 kg/m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Lichtstraten, overheaddeuren, betonvloer, toilet, pantry en inbouwarmaturen

Energie

Energielabel
D 1,43

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 5000 m of meer en snelwegafrit op 1000 m tot 1500 m

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.