• Verhuurd

Toermalijnring 330 3316 LC Dordrecht

€ 34.000 /jr

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
22 april 2020
Verhuurdatum
10 september 2020
Looptijd
4½ maand

Omschrijving

Algemeen
Het object betreft een bedrijfsruimte die is voorzien van ingebouwde kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping, een entresol en een viertal parkeerplaatsen. Het unieke aan het object is dat het in een turn key staat verkeert en is voorzien van een volledig afsluitbaar buitenterrein ter grootte van ca. 190 m².

Het object is gelegen op bedrijventerrein Dordtse Kil III. De unit is onderdeel van een bedrijfsverzamelcomplex, bestaande uit een 9-tal zelfstandige bedrijfsunits.

Dordtse Kil 3 is een strategisch gelegen bedrijventerrein op de as van Rotterdam-Antwerpen. Het behoort tot de meest aantrekkelijke bedrijventerreinen voor middelgrote en grote bedrijven in de Drechtsteden en de ‘’Greater Rotterdam Area’’.

De regio Drechtsteden vormt de schakel tussen Rotterdam en de routes naar het zuiden en het westen met het Ruhrgebied. Auto’s, schepen, treinen en vrachtwagens doorkruisen de regio op de snelwegen, spoorwegen en vaarroutes die het gebied rijk is. Het gebied is de ideale locatie voor logistieke functies, maar ook voor zakelijke dienstverlening, maritieme industrie en aanverwante bedrijvigheid.

De unieke combinatie van fysieke en economische locatie, hoogwaardige uitstraling en uitstekend voorzieningenniveau zorgen voor een ideale vestigings- en uitvalsbasis voor werkgever en werknemer.

Het bedrijventerrein is goed bereikbaar per auto, via de rijksweg A16. Tevens is het bedrijventerrein ook goed te bereiken met het openbaar vervoer of op de fiets.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 1493, groot 29 are 35 centiare (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 225 m² Bedrijfsruimte op de begane grond;
Ca. 61 m² Kantoorruimte op de begane grond, bestaande uit de centrale hal en pantry en kantoorvertrek;
Ca. 30 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een overloop en kantoorvertrek met werkkast;
Ca. 28 m² Entresolvloer;
Ca. 190 m² Verhard buitenterrein;
4 Gemarkeerde parkeerplaatsen op het buitenterrein

De bovenstaande oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse en door opdrachtgever aangeleverde plattegrondtekeningen, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:

- Verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- Mechanische ventilatie;
- Airco*;
- Verwarming in de kantoren door middel van een gasgestookt cv-systeem;
- Verwarming bedrijfsruimte middels gasgestookte heater;
- Kabelgoten voorzien van data-* en elektra aansluitpunten;
- Elektronisch inbraakalarmsysteem*;
- Te openen ramen;
- Toilet;
- Pantry;
- Warmwatervoorziening in de pantry via close-in boiler
- Aansluitingen op riolering, telecommunicatie-, gas-, water- en elektriciteitsnet;
- Brandslanghaspels;
- Brandblusapparaten*;
- Elektrisch bedienbare overheaddeur aan de rechterzijde van het object;
- Handmatig bedienbare overheaddeur aan de voorzijde van het object;
- Vloerbelasting bedrijfsruimte ca. 1.500 kg. per m²;
- Vrije hoogte ca. 6,30 m;
- Het buitenterrein is afgesloten middels een stalen hekwerk v.v. stalen draaipoort;

De met een * gearceerde zaken zijn om niet aan een nieuwe (onder) huurder ter beschikking gesteld, oftewel een nieuwe huurder mag gebruik van maken van deze voorzieningen, doch ze behoren niet tot het gehuurde. Vervanging en onderhoud komt voor rekening van de huurder.

Huurprijs
€ 34.000,-- per jaar exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door huurder zijn ondertekend.

Bijkomende kosten
Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten zal bovenop en gelijktijdig met de maandelijkse huurverplichtingen in rekening wordt gebracht een verrekenbaar voorschot van € 120,- per maand te vermeerderen met BTW voor de volgende door Verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:

- Glasbewassing;
- Onderhoud gemeenschappelijk buitenterrein;
- Bijdrage parkmanagement Bedrijventerrein Dordtse Kil III

Alle overige leveringen en diensten worden door huurder zelf verzorgd en komen geheel en al voor rekening van huurder.
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het op naam krijgen van de contracten met de Nutsbedrijven.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie/waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in januari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013. Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf’

Daarnaast beschikt het perceel over de gebiedsaanduiding “milieuzone – bedrijf t/m categorie 4.2” en de dubbelbestemming ‘Waarde – Archelogie – 2’.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;
voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer;
alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4.

Met inachtneming van de navolgende specifieke gebruiksregels:
• ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bedrijf t/m categorie 4.2' zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;
• Bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
• Risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan;
• Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
• Detailhandel is niet toegestaan.

Voor gebouwen gelden de volgende regels:
a. bouwen is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
b. in afwijking van het bepaalde onder a. ligt de bouwgrens langs een niet in de verbeelding aangegeven weg, op een afstand van minimaal 11 m uit de langs die weg gelegen perceelsgrens;
c. voor niet aan de weg gelegen perceelsgrenzen geldt voor gebouwen een afstand van ten minste 2,5 m uit die perceelsgrens;
d. de goothoogte bedraagt ten hoogste de in de verbeelding aangegeven hoogtemaat; indien geen goothoogte is vermeld geldt geen maximum goothoogte;
e. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de in de verbeelding aangegeven hoogtemaat;
f. de oppervlakte bedraagt ten hoogste het aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel dat tot één instelling of bedrijf behoort; indien geen percentage is aangegeven mag het bouwvlak geheel worden bebouwd.

De voor 'Waarde – Archeologie-2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud van en de bescherming van de ter plaatse aanwezige archeologische waarden. Voor deze gronden gelden beperkingen op het gebied van bouwen.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via per toestandsdatum 15 januari 2020.

Datum van oplevering
Vanaf 15 juli 2020.

Wijze van oplevering
Leeg en ontruimd, vrij van huur en gebruik in de huidige staat, met uitzondering van de extra ingebouwde entresol en het alarmsysteem.

Door de huidige huurder is er een extra entresol ingebouwd in de bedrijfsruimte ter grootte van ca. … m². Daarnaast is er door huurder een hoogwaardig alarmsysteem aangebracht. Beide voorzieningen worden ter overname aangeboden door de vertrekkend huurder.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over een energielabel C.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van huurders en verhuurders de onderstaande stukken te ontvangen.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- Uittreksel KVK.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 34.000 per jaar
Servicekosten
€ 120 per maand
Aangeboden sinds
22 april 2020
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2007

Oppervlakten

Oppervlakte
344 m²
Bedrijfshal oppervlak
253 m²
Kantoor oppervlak
91 m²
Vrije hoogte
6 m
Draagvermogen
1.500 kg/m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Airconditioning, mechanische ventilatie, overheaddeuren, toilet, pantry, inbouwarmaturen en te openen ramen

Energie

Energielabel
C

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Bereikbaarheid
Bushalte op 500 m tot 1000 m, NS Intercitystation op 500 m tot 1000 m en snelwegafrit op 500 m tot 1000 m
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.