• Verhuurd

Calandstraat 5 3316 EA Dordrecht

€ 46.000 /jr

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
14 juli 2020
Verhuurdatum
30 april 2021
Looptijd
9½ maand

Omschrijving

Algemeen
Te huur wordt aangeboden een zeer representatief bedrijfscomplex, bestaande uit een bedrijfsruimte, alsmede kantoorruimte verdeeld over twee bouwlagen en 4 eigen parkeerplaatsen.

De bereikbaarheid per auto is uitstekend, het pand is gelegen nabij de op- en afritten van Rijksweg A16 (Rotterdam- Antwerpen) en via Randweg N3 is er een directe aansluiting op rijksweg A15. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is tevens goed te noemen, mede door de aanwezigheid van een bushalte nabij het complex.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 10069, groot 4 are en 50 centiare, alsmede 1/2e onverdeeld aandeel in een perceel mandelige grond die dient als toegangsweg tot twee percelen grond. Het mandelige perceel is bij het kadaster bekend als gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 10068, groot 1 are en 75 centiare.

Indeling
Ca. 189 m² Bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond, bestaande uit een min of meer rechthoekige bedrijfshal die zich als een L-vorm om de kantoren heen heeft gevormd.

Ca. 108 m² Kantoorruimte op de begane grond, bestaande uit een entree met loketfunctie bordestrap naar de verdieping, toiletgroep, twee kantoorvertrekken en een kantine

Ca. 82 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, voorzien van een open kantoorruimte, damestoilet, doucheruimte en toegang tot de kantoorruimte in de bedrijfsruimte;

Ca. 157 m² Bedrijfs-/ opslagruimte alsmede een kantoorvertrek op een entresolvloer, ingebouwd in de bedrijfsruimte.

4 Parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:
- Elektronisch bedienbare overheaddeur, afm. 3,60 x 3,80 (hxb);
- Krachtstroom aansluiting;
- Opbouw tl-verlichting;
- Brandblussers en brandslanghaspels;
- Brandalarm;
- Inbraakalarmsysteem*;
- Watertappunt;
- Stalen bordestrap naar insteekverdieping;
- Nooduitgang aan de achterzijde;
- Diverse wandcontactdozen;
- Gecoate vloer;
- Verwarming d.m.v. gasheater (Reznor, garagemodel);
- Vloerbelasting ca. 1.000 kg/m²;
- Lichtstraat;

Kantoorruimte:
- Aangesloten op gas, water en elektra leidingnet;
- Aangesloten op gemeenteriool;
- Spuitwerk wandafwerking;
- Diverse vloerafwerkingen: plavuizen/ vloerbedekking/ linoleum*;
- Verlaagd systeemplafond met inbouw tl-verlichting;
- Basisinstallatie: gasgestookte cv-installatie met bijbehorende radiatoren;
- Kabelgoten v.v. data*- en elektra aansluitpunten;
- Airconditioning (Mitsubishi Electric)*;
- ISRA aansluitpunt;
- Aansluitingen op gas-, water- en elektriciteitsnetwerk (dag/ nacht tarief);
- Volledig betegeld herentoilet met voorportaal met wastafel, toilet en urinoir (wit sanitair);
- Luxe keukenblok in dagverblijf/ kantoor, bestaande uit een werkblad met enkele spoelbak, diverse onder- en bovenkastjes, laden, apparatuur* (Siemens): koelkast met vriesvak, vaatwasser, magnetron en 2 keramische kookpitten;
- Handbediende rolluiken*;
- Rookmelders;
- Brandslanghaspel + brandblusser;
- Lamellen*;
- Mechanisch ventilatie systeem;
- Brandmeldinstallatie;
- Vloerbelasting verdieping ca. 500 kg/m².

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 46.000,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, per 1 mei, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Het object wordt ter onderhuur aangeboden t/m 31 maart 2023.

Eigenaar staat er onder bepaalde voorwaarden voor open om een rechtstreekse huurovereenkomst aan te gaan met een nieuwe huurder. Een en ander is afhankelijk van het type bedrijf en de financiële gegoedheid van een huurder. In dat geval wordt er uitgegaan van een 5-jarige huurtermijn.

Opzegtermijn
De onderhuurovereenkomst zal van rechtswege aflopen op 31 maart 2023.

In geval er een overeenkomst wordt aangegaan rechtstreeks met eigenaar, dan zal er sprake zijn van een opzegtermijn van 12 maanden.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het onderhoud dat op grond van artikel 11 van de algemene bepalingen voor rekening van huurder komt.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Dordtse kil‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf‘ met als dubbelbestemming ‘waarde-archeologie-3‘ en de nadere gebiedsaanduiding “milieuzone – bedrijf t/m categorie 3.2”

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven (niet op onderhavig perceel);
c. horeca (niet op onderhavig perceel);
d. detailhandel (niet op onderhavig perceel);
e. verkooppunt motorbrandstoffen (niet op onderhavig perceel);
alsmede voor:
f. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels in lid 4.4. behorende bij de bestemmingsvoorschriften.

- ingevolge artikel 4.4.7 zijn bedrijfsgebonden kantoren toegestaan, doch deze mogen ten hoogste 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte beslaan met een maximum van 3.000 m².
- ingevolge artikel 4.4.8 zijn zelfstandige kantoren niet toegestaan.
- milieucategorie t/m categorie 3.2.

Het college van Burgemeester en wethouders kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.4.8 voor het toestaan van overige kantoorfuncties met dien verstande dat:

1. afwijkend kantoorgebruik uitsluitend is toegestaan voor:
a. bedrijfsgebonden kantoorfuncties ten behoeve van andere binnen het plangebied gevestigde bedrijven;
b. functie gebonden kantoren, die hun diensten uitsluitend of in overwegende mate aanbieden aan binnen het plangebied gevestigde bedrijven;

2. afwijking uitsluitend is toegestaan voor:
a. bestaande leegstaande kantoorruimte die gebouwd en gebruikt is als bedrijfsgebonden kantoor en door reorganisatie of vertrek buiten gebruik is geraakt;
b. tot een oppervlakte van ten hoogste 50% van de bij een bedrijf aanwezige bruto kantoorvloeroppervlakte, met een maximum van 3.000 m2;

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite per toestandsdatum 19 maart 2020.

Energielabel
Het object beschikt over energielabel A, dit energielabel zal als bijlage worden toegevoegd aan de (onder)huurovereenkomst.

Datum van oplevering
Per direct beschikbaar.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 46.000 per jaar
Aangeboden sinds
14 juli 2020
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2002

Oppervlakten

Oppervlakte
536 m² (in units vanaf 346 m²)
Bedrijfshal oppervlak
346 m²
Kantoor oppervlak
190 m²
Draagvermogen
1.000 kg/m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Lichtstraten, overheaddeuren, krachtstroom, heater, toilet, pantry, airconditioning en inbouwarmaturen

Energie

Energielabel
A 1,00

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 5000 m of meer en snelwegafrit op 500 m tot 1000 m
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.