• Verhuurd

Emoeweg 17 K 8218 PC Lelystad

€ 675 /mnd

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
15 oktober 2019
Verhuurdatum
26 april 2021
Looptijd
18 maanden

Omschrijving

Wilt u graag uw eigen PRIVE VLIEGTUIG HANGAAR huren, direct gelegen aan de taxibaan van vliegveld Lelystad Airport?
De hal is gelegen op het afgesloten terrein van het vliegveld en is geschikt voor vliegtuig of helikopter. De hangar beschikt over dubbele overheaddeur welke samen als één geheel geopend kunnen worden. Maar de hal kan ook goed dienen voor op- en overslag voor bedrijven die zaken doen op het vliegveld.

De hangaar heeft een lichtstraat in het dak, een heater een toilet en beschikt over krachtstroom. Lelystad Airport is de grootste luchthaven voor de General Aviation in Nederland.

Indeling:
Stallingsruimte voorzien van toilet en meterkast en twee elektrische bediende overheaddeuren, waarvan een met entreedeur.

Vloeroppervlak:
Totaal circa 150 m² verhuurbaar vloeroppervlak.

Voorzieningen:
- vrije hoogte circa 5,0 meter, totale hoogte ca. 6,0 meter;
- vrije overspanning 12,5 meter;
- twee elektrisch bedienbare overheaddeuren, totaal te openen, waarvan een met toegangsdeur;
- lichtstraten;
- krachtstroom.

Lelystad Airport
Op dit moment is Lelystad Airport de grootste luchthaven voor General Aviation in Nederland. Voor lesvluchten, rondvluchten, vliegtuighuur, vliegtuigonderhoud en tal van andere activiteiten kunt u uitstekend op Lelystad Airport terecht.

Ook voor recreatie speelt Lelystad Airport een belangrijke rol. Het luchtvaartthemapark Aviodrome ontvangt jaarlijks meer dan 150.000 bezoekers. Lelystad Airport heeft ook een hotel en twee restaurants.

Bereikbaarheid:
Het pand is met eigen vervoer eenvoudig bereikbaar. Er is een snelle verbinding vanaf de A6.
Goede bereikbaarheid met de auto door nabije ontsluiting naar de A6 en naar de N302 richting Harderwijk en A28.

Beschikbaar:
Per direct.

Huurprijs:
€ 675- exclusief BTW per maand.
(€ 8.100,- exclusief BTW per jaar.)

Huurtermijn:
Bespreekbaar.

Huurbetaling:
Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit.

Huurcontract:
De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken, op 30 januari 2015 vastgesteld, zoals deze door de NVM wordt gebruikt.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CPI) reeks "Alle huishoudens" (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum.

BTW:
Uitgangspunt is een met BTW belaste huur- of koopprijs. Indien een huurder of koper niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs of koopsom zodanig worden verhoogd dat het voor eigenaar ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Zekerheidsstelling:
3 maanden huur, te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Voorbehoud:
Onder voorbehoud gunning eigenaar.

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Estatum makelaardij
Havenzicht 72
1357 NR Almere
tel: 036-5490628
e-mail:
De makelaar met verstand van zaken en ruimte voor persoonlijk advies.

++++++++++++++

Would you like to rent your PRIVATE HANGAR, located directly on the taxiway of Lelystad Airport?
The hall is located on the enclosed grounds of the airport and is suitable for an airplane or helicopter. The hangar has a double overhead door which can be opened together as a whole. But the hall can also serve well as storage and transshipment for companies that do business at the airport.

The hangar has a light street in the roof, a heater, and a toilet and has power current. Lelystad Airport is the largest airport for General Aviation in the Netherlands.

Layout:
Storage room with toilet and meter cupboard and two electrically operated overhead doors, one with entrance door.

Floor area:
A total of approximately 150 m² lettable floor area.

Services:
- clear height around 5.0 meters, total height around 6.0 meters;
- free span 12.5 meters;
- two electrically operated overhead doors, which can be opened in total, one with an access door;
- light streets;
- power current.

Lelystad Airport
Lelystad Airport is currently the largest airport for General Aviation in the Netherlands. You can go to Lelystad Airport for training flights, sightseeing flights, aircraft rental, aircraft maintenance, and many other activities.

Lelystad Airport also plays an important role in recreation. Aviodrome aviation theme park receives more than 150,000 visitors annually. Lelystad Airport also has a hotel and two restaurants.

Accessibility:
The property is easily accessible by private transport. There is a fast connection from the A6.
Good accessibility by car due to close access to the A6 and the N302 towards Harderwijk and A28.

Available:
In consultation.

Rental price:
€ 875.- excluding VAT per month.
(€ 10,500 excluding VAT per year.)

Lease term:
Negotiable.

Rent payment:
Rent, service costs and VAT per month in advance.

Lease agreement:
The lease agreement is drawn up according to the model by the Council for Real Estate, established on January 30, 2015, as used by the NVM.

Rental price indexing:
Annually, based on the change in the monthly price index according to the
consumer price index (CPI) series "All households" (2006 = 100), published by the Central Bureau of Statistics (CBS), for the first time 1 year after the start of the lease and then annually on this date.

VAT:
The starting point is a rental or purchase price charged with VAT. If a tenant or buyer does not meet the criteria for taxed rental, the rent or purchase price will be increased so that the financial disadvantage that arises for the owner is fully compensated.

Security:
3 months rent, plus VAT and service costs.

Reservation:
Subject to owner award.

For more information, contact:
Estatum Makelaardij
Havenzicht 72
1357 NR Almere
tel: 036-5490628
email:
The broker with knowledge and space for personal advice.

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 675 per maand
Oorspronkelijke huurprijs
€ 795 per maand
Aangeboden sinds
15 oktober 2019
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2003

Oppervlakten

Oppervlakte
150 m²
Bedrijfshal oppervlak
150 m²

Indeling

Voorzieningen
Lichtstraten en overheaddeuren

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.