• Verkocht

Calandweg 2 4341 RA Arnemuiden

€ 589.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
25 februari 2021
Verkoopdatum
18 mei 2022
Looptijd
14½ maand

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij op een zeer unieke zichtlocatie, direct gelegen aan het vliegveld Midden-Zeeland, een vrijstaande bedrijfswoning met vliegtuighangar te koop aan.

Vliegveld Midden-Zeeland is het enige vliegveld in Zeeland. Het luchtvaartterrein beslaat een oppervlakte van 23 hectare en wordt gebruikt voor zowel zakelijke als recreatieve vluchten, alsmede vluchten ten behoeve van overheidstaken. Het vliegveld heeft een eigen luchthavengebouw en de omgeving wordt gekenmerkt door de naastgelegen hangars, luchthaven gerelateerde bedrijvigheid en horeca. Aan de voorzijde van de hangar bevindt zich de start- en landingsbaan.
De bedrijfswoning betreft een vrij gelegen bungalow met ondergrond en omliggend terrein. De hangar wordt gebruikt voor de stalling en onderhoud van vliegtuigen, gyrocopters en helicopter(s).

Bereikbaarheid
De opstallen zijn gelegen in het buitengebied en per auto goed bereikbaar via het uitgebreide wegennetwerk, waaronder de rijksweg A-58.

Opleveringsniveau
De onroerende zaken wordt opgeleverd in de huidige staat; “as is where is”.

De bedrijfswoning is in 1972 gebouwd en heeft een fundering op staal (zonder heipalen). De begane grondvloer bestaat uit een ongeïsoleerde betonvloer met daarop een ongeïsoleerde traditionele gemetselde spouwmuur en een houten dakconstructie voorzien van dakbedekking bestaande uit gesmolten mastiek met als afwerking een ballastlaag van
grind en houten boeiboorden. De begane grondvloer is een massieve betonvloer zonder kruipruimte. De kozijnen zijn van hout en voorzien van isolatieglas. De bedrijfswoning is voorzien van verschillende vormen van vloerafwerking o.a. vinyl, tapijt en vloertegels en verschillende vormen van muurafwerking o.a. spack spuitwerk. Verwarming vindt plaats via een CV ketel (bouwjaar 2017) met radiatoren.

Overige voorzieningen o.a.:
- houtkachel;
- hoofdmeterkast met gas/water en elektra (ook dienende voor de hangar)
- keuken is voorzien van o.a. een dubbele spoelbak, afzuigkap, kookplaat en inbouwkast;
- badkamer voorzien van douche en wastafel;
- separaat toilet met fonteintje;
- inbraakalarm / camerabeveiliging uit 2018;
- stalen container naast de kleine hangar.

De hanger is in 1998 gebouwd en is opgebouwd uit een staalskelet met metalen profielplaten op zowel wand als zadeldak. Het dak is voorzien van zogenaamde kunststof lichtstraten. De hangar is voorzien van een loopdeur en 3 handmatig bedienbare overheaddeuren. De vloeren zijn voorzien van betontegels op zandbed. De hangar is voorzien van onder meer verlichtingsarmaturen, wandcontactdozen en brandblusvoorzieningen.
De naastgelegen hangar (die niet in de verkoop is inbegrepen) is qua nutsvoorzieningen direct verbonden aan de te verkopen hangar en bedrijfswoning. Door en voor rekening van verkoper zullen de elektra- en wateraansluitingen van de grote hangar voor eigendomsoverdracht worden losgekoppeld van het verkochte.

De bouwkundige keuring is uitgevoerd op 3 december 2020 door Wooninspectie Zeeland en de bouwkundige rapportage is opgenomen in de dataroom.

Samenstelling object
Bedrijfswoning geheel begane grond ca. 112 m² BVO
Hangar begane grond ca. 400 m² BVO.

Voornoemde m² zijn indicatief opgemeten ter plaatse en vanaf tekening. Verkoper noch verkopend makelaar aanvaarden hiervoor enige aansprakelijkheid. Indien koper de exacte m² wilt weten dan wordt de koper in de gelegenheid gesteld om zelf ter plaatse of vanaf tekening in te meten.

Bouwjaar
De bedrijfswoning is in 1972 gebouwd en de hangar is in 1998 gebouwd.

Kadastraal bekend:
Gemeente: Arnemuiden
Sectie: I
Nummers: 273 en 400 ged.
Grootte: 450 m² respectievelijk 400/425 m² (voorlopig) .

Door en voor rekening van verkoper zal perceel I 400 kadastraal worden gesplitst en worden ingemeten. De beoogde eigendomsgrens tussen de te verkopen hangar en de naastgelegen niet te verkopen hangar ligt op de helft van de scheidingswand.

De kadastrale informatie is opgenomen in de dataroom.

Grondstatus
Eigen grond.

Energielabel
Labelklasse G. De registratiedatum is 30 januari 2021 en het label is geldig tot 23 januari 2031.

Bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘’Buitengebied’ vastgesteld door de Gemeenteraad op 28 september 2009, heeft het onderhavige de enkelbestemming ‘Verkeer-Luchthaven’. Verder zijn aanduidingen bouwvlak, maximum bouwhoogte 10m, maximum goothoogte 7m, maximum aantal wooneenheden: 2, luchtvaartverkeerzone-1 en vrijwaringszone – luchtvaartverkeer – 3 van toepassing.

De voor Verkeer - Luchthaven aangewezen gronden zijn bestemd voor:
1. luchtvaartverkeer en -vervoer;
2. luchtvaartgerelateerde bedrijven, waaronder horeca tot maximaal categorie 1b van de staat van horeca-activiteiten, zoals opgenomen in bijlage 6 van het bestemmingsplan;
3. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

Ten behoeve van Luchtvaartverkeer, -vervoer en luchtvaart gerelateerde bedrijven mogen binnen het bestemmingsvlak Verkeer-Luchthaven 2 bedrijfswoningen aanwezig zijn (artikel 22.2.1 b). Een bedrijfswoning is in het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ als volgt gedefinieerd:
1.15 bedrijfs- of dienstwoning een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein.

Deze bestemmingsplaninformatie is opgenomen in de dataroom.

Bezichtigen
Bezichtigen is mogelijk op afspraak.

Dataroom
Voor belangstellenden zijn relevante documenten beschikbaar via een dataroom. De inloggegevens kunt u opvragen via het kantoor van Synchro Bedrijfshuisvesting BV.

Vraagprijs
€ 589.000,- k.k.

Waarborgsom / bankgarantie
De bieder dient een waarborgsom / bankgarantie aan de notaris te storten/af te geven gelijk aan 10% van het door hem uitgebrachte bod.

Oplevering
3e kwartaal 2022, mede afhankelijk van oplevering nieuwbouwappartement van de verkoper.

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de akte van eigendom welke als bijlage is opgenomen in de dataroom.

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat de opstallen tot de datum van eigendomsoverdracht worden verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting/btw
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Bodem
Ten plaatse van de woning is een olietank aanwezig welke vroeger werd gebruikt om de verwarmingsinstallatie van brandstof te voorzien. Deze olietank zal voor rekening van de verkoper door een KIWA-erkend bedrijf worden verwijderd. Het gat wordt opgevuld met schoon zand en er zal voor eigendomsoverdracht een KIWA-saneringscertificaat worden afgegeven.

Ten behoeve van de bouw van de hangar is in 1998 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, kenmerk rapport 802184. Uit de resultaten van dat rapport bleek dat er geen verontreinigingen zijn waargenomen. Meer informatie is op aanvraag beschikbaar bij de gemeente Middelburg (de heer Diederik van Bergeijk, tel. 0118-675208).
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de onroerende zaken, schadevergoeding of verrekening.

Asbest
Er zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Gezien het bouwjaar van de woning is het mogelijk dat er nog wel asbesthoudende of asbestverdachte materialen aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld in beplatingen of leidingwerk.
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de onroerende zaken met asbest komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de onroerende zaken, schadevergoeding of verrekening.

As is where is
De eigendomsoverdracht vindt plaats in huidige staat, as is where is”, op grond waarvan verkoper geen aansprakelijkheid aanvaardt en geen enkele garantie verstrekt voor wat betreft de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke staat van het verkochte. Koper is door de verkoper voldoende in de gelegenheid gesteld om zelfstandig onderzoek te doen naar/in/op het gekochte. In de leveringsakte zal een kettingbeding met boeteclausule ter grootte van € 100.000,- worden opgenomen waarbij koper of haar rechtsopvolger(s) verklaren nimmer verkoper aansprakelijk te doen stellen omtrent de feitelijke, milieukundige, bouwkundige en technische staat van het gekochte.

Bijzonderheden
Vliegveld Midden-Zeeland heft voor de opstaleigenaren een jaarlijkse bijdrage van € 500,- voor het onderhoud van o.a. wegen t.p.v. het terrein van Vliegveld Midden-Zeeland. De jaarlijkse factuur is opgenomen in de dataroom.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “Calandweg 2” te Arnemuiden. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 589.000 kosten koper
Aangeboden sinds
25 februari 2021
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1998

Oppervlakten

Oppervlakte
400 m²
Bedrijfshal oppervlak
400 m²
Perceel
875 m²

Indeling

Voorzieningen
Lichtstraten en overheaddeuren
Woonruimte
Aanwezig (vrijstaand, 112 m²)

Energie

Energielabel
G

Omgeving

Ligging
Landelijk gebied

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.