• Verkocht

Ketelhuis 7005 CA Doetinchem

€ 139.500 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
4 december 2021
Verkoopdatum
20 januari 2022
Looptijd
6 weken

Omschrijving

Algemeen
Op een kavel van het bedrijvenpark ‘Vredesteinterrein’ aan de zuidzijde van het centrum van Doetinchem (bij centraal station), ontstaan er voor ondernemer(s) of beleggers nieuwe kansen voor hun huisvesting of een uitbreiding naast de bestaande huisvesting.
Op het bedrijvenpark ‘Vredesteinterrein’ wordt het bedrijfsverzamelgebouw ‘Ketelhuis’ gerealiseerd,
12 bedrijfsunits in oppervlakte variërend van circa 50 m² tot circa 100 m². Deze units zijn zowel geschikt voor eigen gebruik als belegging voor verhuur. Verhuurprijs indicatief voor Unit 6 bedraag tussen de € 800-€1.000 per maand.

Unit 6 te koop
Unit 6 wordt te koop aangeboden voor een prijs van 139.500 exclusief BTW. Hiervan betaalt u rechtstreeks € 32.000 (hier zit géén BTW op) aan de verkoper (diegene die het contract aan u overdraagt) bij overdracht van het contract en € 107.500 exclusief BTW aan de projecteigenaar. De BTW is voor ondernemers alsook voor privé beleggers terug te vragen (mits het pand niet zelf in gebruik genomen gaat worden voor een privé belegger).

Start bouw
De bouw van de units start in januari 2022 met verwachte oplevering eind kwartaal 1 2022. De vergunning van de gemeente is binnen en het is wachten totdat de bouwmaterialen binnen zijn.

Kosten inclusief
De volgende posten zijn in de verkoopprijs opgenomen:
- grondkosten;
- notariskosten overdracht;
- kadastrale inschrijvings- en inmeetkosten;
- honorarium architect;
- honorarium constructeur;
- sonderingskosten;
- bouwkosten unit;
- CAR verzekering tot de oplevering.

Eventuele andere kosten zoals aansluiten op elektra en water vanuit de algemene voorziening is niet meegenomen (raming circa € 1.500).

Opties Unit 6
Unit 6 heeft de volgende extra opties die in de prijs inbegrepen zijn:
- Extra kozijnen op de begane grond aan de wegzijde en op de 2e verdieping
- Voorbereiding stalenconstructie voor een 2e verdieping
- Elektrische roldeur met afstandsbediening
- Buitenruimte aan de zij- en voorzijde van Unit 6 welke behoort tot unit 6 (kunnen circa 7 auto's parkeren)
- Eigen parkeerplaats aan voorzijde van het pand
- Extra rioolaansluiting bij eventuele 2e verdieping realisatie

Het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst
Met het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl de verkoper door medeondertekening zich verplicht tot de bouw van de unit en de levering van de daarbij behorende grond.
Nadat de overeenkomst in 2-voud door koper én verkoper is ondertekend, ontvangt u hiervan een origineel. Het andere originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die zal zorg dragen voor het opmaken van de notariële leveringsakte voor overdracht en zo nodig tevens de hypotheekakte.

Betalingsproces aan projectontwikkelaar
Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst wacht u gewoon af tot u een uitnodiging ontvangt van de notaris.
De notaris geeft aan wanneer de eigendomsoverdracht zal plaatsvinden en indien dit het geval is welke vervallen bouwtermijnen bij u in rekening worden gebracht. Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat een van de termijnen is vervallen, ontvangt u een verzoek tot betaling.

Eigendomsoverdracht
Deze geschiedt door middel van een zogenaamde "akte van levering" bij de notaris welke momenteel staat gepland op 19 januari om 14:30. In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven, eventueel inclusief de bijkomende kosten. Op de afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag
u tijdig aan de notaris moet overmaken.

Schoonmaken en oplevering
Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en tijdstip van oplevering om samen met de aannemer uw unit te inspecteren.
De hele unit wordt “bezemschoon” opgeleverd. Tijdens de inspectie worden eventueel nog geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd en indien de aard van de werkzaamheden dit toelaat, zo mogelijk direct door de verkoper verholpen.

Sleuteloverdracht
Indien u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan ontvangt u direct na de oplevering de sleutels van de unit. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent dat de unit aan u is opgeleverd.
Denk eraan dat u vanaf deze dag het pand heeft verzekerd middels een opstalverzekering naar herbouwwaarde bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij.

Fundering / grondwerk
Het grondwerk wordt naar aanleiding van een grondmechanisch advies bepaald, de afmetingen van de funderingsbalken of -stroken volgens de tekeningen en berekeningen van de
constructeur.
Ten behoeve van de funderingen worden de nodige grondwerken verricht. Een kruipruimte wordt niet toegepast.

Bedrijfsvloer
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een monolitisch afgewerkte betonvloer met een maximaal toelaatbare vloerbelasting van 1.250 kg/m².
De eventuele houten verdiepingsvloeren hebben een maximaal toelaatbare vloerbelasting van 250 kg/m² en is afgewerkt met underlaymentbeplating. De begane grondvloer bij deze units heeft
een maximaal toelaatbare vloerbelasting van 1000 kg/m².

Hoofddraagconstructie
De dragende constructie bestaat uit de benodigde hoofdspanten, hulpstaal voor gevelconstructies. De afmetingen volgens de tekeningen en berekeningen van de constructeur. De gehele
dragende constructie wordt gezandstraald en voorzien van een dekkende laag.

Gevels
De buitenwanden bestaan uit geïsoleerde metalen gevelbeplating in kleur, met een isolatiewaarde van Rc ? 3,5 m²K/W.
De gevelbekleding wordt voorzien van de benodigde lekdorpels, dakrandprofielen en hoek- en aansluitprofielen als de gevelbeplating.

Overheaddeuren
De overheaddeuren zijn handbediend. Deze deuren zijn sectiedeuren, voorzien van isolatie. De afmeting is circa 5 m hoog en circa 3,5 meter breed.

Kunststof puien en kozijnen
De kozijnen en ramen in de buitengevel worden uitgevoerd in kunststof en zijn voorzien van isolerende beglazing. De deuren en ramen zijn voorzien van het benodigde hang en sluitwerk wat
voldoet aan weerstandsklasse 2.

Reclamevoorziening
Voorzieningen ten behoeve van reclame-uitingen kunnen door koper zelf worden verzorgd, hiervoor dient koper zelf vergunning van de gemeente te verkrijgen.

Dak
Over de stalen liggers worden stalen verzinkte geprofileerde dakplaten aangebracht. Hierover een isolatielaag, welke mechanisch wordt bevestigd, waardoor de isolatiewaarde van het dak Rc ? 3,5m²K/W bedraagt.
De dakbedekking bestaat uit kunststof dakbedekking of gelijkwaardig en voorzien van 10 jarige garantie op product en verwerking, mits periodiek onderhoud wordt uitgevoerd een en ander als beschreven in het certificaat van het dakdekkersbedrijf.
Dakranden worden afgewerkt met in kleur gecoate plaatstalen afdekkappen.

Lichtstraten
Bij de units kan optioneel een lichtstraat worden aangebracht.

Hemelwaterafvoeren
In het dak worden voldoende hemelwaterafvoeren opgenomen, deze worden aangesloten conform voorschriften gemeente. De hemelwaterafvoeren gaan binnendoor in het bedrijfsverzamelgebouw, de positie zal nader worden bepaald. Er zullen voldoende noodoverlopen worden aangebracht welke door de constructeur worden bepaald.

Binnenwand
De binnenwanden tussen de bedrijfsunits worden uitgevoerd in geïsoleerd stalen sandwichpanelen.
In de bedrijfsunit wordt een meterkast aangebracht, geheel volgens de geldende eisen van de nutsbedrijven. In de meterkast worden voor het storten van de betonvloer invoerbochten
aangebracht.

Terreininrichting
Het terrein, alsmede de in-/ uitrit worden verhard (zoals op tekening aangeven) door het aanbrengen van een bestrating van betonnen klinkers (aangebracht op een laag puingranulaat).
De aanleg van de benodigde inritten is in de koopsom inbegrepen.

Installaties
Sanitair / vuilwaterafvoer
De bedrijfsunit wordt standaard voorzien van een toiletafvoer met een aansluiting op het gemeentelijk riool.

Wateraansluiting
De bedrijfsunit kan optioneel worden voorzien van een wateraansluiting.

Electra
De bedrijfsunit kan optioneel worden voorzien van een elektra-aansluiting. De aardpen wordt niet meegenomen in de meterkast, is door en voor rekening van gebruiker.

Riolering
De riolering wordt uitgevoerd in PVC. De afvoer van het vuilwater zal worden aangesloten op het gemeenteriool een en ander conform de geldende voorschriften van de gemeente.

Bij vragen bel of mail gerust. Eventueel is de locatie samen te bezichtigen (is momenteel enkel een kavel).

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 139.500 kosten koper
Aangeboden sinds
4 december 2021
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2022

Oppervlakten

Oppervlakte
100 m²
Bedrijfshal oppervlak
100 m²
Vrije hoogte
6 m
Draagvermogen
1.250 kg/m²
Perceel
100 m²

Indeling

Voorzieningen
Overheaddeuren en betonvloer

Energie

Energielabel
Niet verplicht

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.