• Verkocht

Merwedestraat 100 3313 CS Dordrecht

€ 110.000 /jr € 1.075.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
30 april 2020
Verkoopdatum
1 november 2021
Looptijd
18 maanden

Omschrijving

Algemeen
TE KOOP/TE HUUR: Op een prachtige zichtlocatie en eigen grond gelegen kantoorruimte met bedrijfs-/productieruimte aan de Merwedestraat 100 op bedrijventerrein Staart-West te Dordrecht. Het object is voorzien van een afgesloten buitenterrein voor opslag en/of parkeren. Het pand is gelegen naast de randweg N3 met directe aansluiting op de A15 en de A16, nabij de dynamische nieuwbouwwijk ”De Stadswerven”.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie I, nummer 2182, groot 2.163 m².

Indeling
Ca. 774 m² Kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping.

Ca. 93 m² Secundaire ruimte op de begane grond waaronder entree, wachtruimte en gescheiden dames- / heren toiletten.

Ca. 756 m² Bedrijfs- / productieruimte op de begane grond waar diverse productieruimtes zijn gesitueerd.

Ca. 19 Parkeerplaatsen op eigen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Kantoor
• Koeling middels airco splitunits;*
• Opbouw-verlichtingsarmaturen;
• Traplift naar de eerste etage;
• Brandslanghaspels en brandblussers;
• Elektrische schuifdeur bij entree;
• Gescheiden dames- / heren toiletten;
• MIVA-toiletten;
• Verlaagd systeem plafond;
• Verwarming middels radiatoren.

Kantoor eerste etage
• Kantine v.v. dubbele elektrische kookplaat, vaatwasser, combimagnetron, koelkast met vriesvak;*
• Verwarming middels radiatoren;
• Verlaagd systeem plafond;
• Diverse kantoorruimtes deels v.v. LED-verlichting, deels v.v. Tl-verlichting;
• Diverse krachtstroompunten;
• Koeling middels airco splitunits;*
• Noodverlichting;
• Brandhaspels en brandblussers;
• Mechanische ventilatie;
• Gescheiden dames- / heren toiletten
• Pantry;

Bedrijfshal
• Noodverlichting;
• Dakkoepels;
• Een tweetal handmatig bedienbare overheaddeuren;
• Licht-doorlatende plafondplaten;
• Diverse krachtstroompunten;
• Verwarming middels radiatoren;
• Mechanische ventilatie;
• Gietvloer;
• Brandhaspels en brandblussers;
• Noodverlichting en nooddeuren.

Buitenterrein
• 9 parkeerplaatsen op het voorterrein
• 10 parkeerplaatsen op het achter terrein
• Externe brievenbus;
• Handmatig bedienbare openslaande poort aan de achterzijde;
• Fietsenstalling aan de achterzijde.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Koopsom
€ 1.075.000,00 kosten koper exclusief BTW

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Huurprijs
€ 110.000,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Energielabel wordt bij verkoop/verhuur bij de koop/huurovereenkomst als bijlagen opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bijzonderheden
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, vrij van huur en gebruik “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Daarnaast zal de Onroerende Zaak aan Koper worden overgedragen met alle daarop rustende en daartoe behorende (beperkte) rechten en aanspraken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 1.075.000 kosten koper
Huurprijs
€ 110.000 per jaar
Oorspronkelijke vraagprijs
€ 1.295.000 kosten koper
Oorspronkelijke huurprijs
€ 9.995 per maand
Aangeboden sinds
30 april 2020
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1981

Oppervlakten

Oppervlakte
1.530 m²
Bedrijfshal oppervlak
756 m²
Kantoor oppervlak
774 m²
Perceel
2.163 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Mechanische ventilatie, overheaddeuren, krachtstroom, toilet, pantry en airconditioning

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.