• Verkocht

Nijverheidstraat 1-9 3316 AP Dordrecht

€ 140.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
30 januari 2023
Verkoopdatum
13 maart 2023
Looptijd
6 weken

Omschrijving

Algemeen
TE KOOP: Vrijstaand bedrijfspand gelegen op eigen grond met buitenterrein en berging die is gelegen op het buitenterrein achter de werkplaats. Het object is gelegen op bedrijventerrein Louterbloemen.

Ligging
De bereikbaarheid ten opzichte van de snelwegen is erg goed, de A16 ligt op 2 autominuten afstand en ook is de A15 via de N3 in de nabijheid. Parkeren is mogelijk direct voor het pand en ook in de straat is voldoende openbare parkeergelegenheid.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie L, Nummer 2215, Groot twee are en vijfenvijftig centiare.

Indeling
Ca. 110 m2 werkplaats op de begane grond alsmede een achtergelegen buitenterrein met berging.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer .nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder danwel overmaat van metrage zal nimmer leiden tot enige verrekening.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- Vloer voorzien van betontegels;
- Casettedak;
- Twee houten openslaande deuren;
- Gemetselde gevel (niet geïsoleerd);
- Stalen binten dakconstructie;
- Loodskantoortje;
- Toilet;
- Vrije hoogte werkplaats ca. 4,20 m1;
- Opslagruimte boven kantoor;
- Verwarming middels gaskachel;
- Krachtstroom;
- Brandblusmiddelen;
- Oude groepenkast (wordt vernieuwd);
- Houten schuur afm. ca 5,75 x 6,31m.

Koopsom
€ 140.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden verkocht.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Niet van toepassing, aangezien het verkochte niet label plichtig is.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Zeehavens Dordrecht‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 26 november 2014.

Op grond van artikel 5 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie ‘’Bedrijf – 3’’ met gebiedsaanduidingen ‘’milieuzone – bedrijf t/m categorie 4.1’’, ‘’gezoneerd industrieterrein’’ en zone geluidverkaveling’’.

Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:
• bedrijven tot milieucategorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
• de bruto vloeroppervlakte van bedrijfskantoren mag per bedrijfskavel niet meer bedragen dan 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte van het desbetreffende bedrijf met een maximum van 3.000 m²;
• het maximale bebouwingspercentage bedraagt 80 % van het bouwvlak;
• de maximale bouwhoogte bedraagt 12 m;
• het perceel is gelegen in een zone geluidsverkaveling;
• ondergeschikte detailhandel is toegestaan mits het aandeel detailhandel niet meer bedraagt dan 5% van de totale omzet of mits het ter plaatse vervaardigde of geproduceerde goederen betreft.
• zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
• bedrijfswoningen zijn niet toegestaan
• Het huidige gebruik lijkt wel in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Bovenstaande gegevens zijn gedownload via op peildatum 2 januari 2023.

Lasten en beperkingen
Er is op de eigendomsinformatie van het kadaster melding gemaakt van een publiekrechtelijke beperking in de vorm van een melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming. Deze publiekrechtelijke beperking heeft te maken met het feit dat de locatie ligt binnen de contouren van het geval van ernstige bodemverontreiniging van grond en grondwater dat bekend staat als “Penn en Bauduin / Gips Houtbewerking / Kop Nijverheidsstraat”.

Meer informatie hierover treft u in de te downloaden brochure.

Milieugegevens
Er is sprake van een publiekrechtelijke beperking in de vorm van een melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming. Deze publiekrechtelijke beperking heeft te maken met het feit dat de locatie ligt binnen de contouren van het geval van ernstige bodemverontreiniging van grond en grondwater dat bekend staat als “Penn en Bauduin / Gips Houtbewerking / Kop Nijverheidsstraat”.

Meer informatie hierover treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen. Indien na ondertekening van de koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Koper de Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Koper.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 140.000 kosten koper
Aangeboden sinds
30 januari 2023
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1945-1959

Oppervlakten

Oppervlakte
110 m²
Bedrijfshal oppervlak
110 m²
Terrein oppervlak
115 m²
Vrije hoogte
4,2 m
Perceel
255 m²

Indeling

Voorzieningen
Krachtstroom, heater en toilet

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.