• Verkocht

Pieter Zeemanweg 121 3316 GZ Dordrecht

€ 675.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
7 september 2021
Verkoopdatum
11 oktober 2021
Looptijd
4 weken

Omschrijving

Algemeen
Het object omvat de volle eigendom van een perceel grond met het zich op deze grond bevindende opstal, bestaande uit een bedrijfsruimte met ingebouwde kantoorruimte en verdere aanhorigheden. De bedrijfsruimte beschikt over een vrije hoogte van ca. 5,5 m¹ en een elektrisch bedienbare overheaddeur.

Het object is gesitueerd op bedrijventerrein Dordtse Kil II nabij de provinciale weg N3 en rijks snelweg A-16. Via de Pieter Zeemanweg en Rijksstraatweg is er een directe verbinding naar voormelde snelweg (Rotterdam – Breda). Via de verbindingsweg N-3 is er vanaf de belangrijkste noord-zuid route ook een snelle aansluiting naar rijks snelweg A-15 (Rotterdam – Nijmegen), de belangrijkste oostwest route.

Bedrijventerrein Dordtse Kil II is circa 45 hectare groot en is uitgegeven tussen 1990 en 2000. Het terrein ligt ten zuiden van Dordtse Kil I tussen rijksweg A-16 en rivier de Dordtse Kil en beschikt onder andere over collectieve beveiliging

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie V, Nummer 564, Groot 10 are en 5 centiare.

Indeling
Ca. 354 m² Bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond voorzien van een entresol;

Ca. 171 m² Magazijn / werkplaats met beperkte hoogte;

Ca. 100 m² Bedrijfs-/ opslagruimte op de entresol;

Ca. 171 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit twee kantoorvertrekken, kantineruimte en dames- en herentoilet.

5 Parkeerplaatsen op eigen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Kantoorruimte:
• verwarming via gasgestookte cv-ketel met radiatoren;
• verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
• separaat dames- en herentoilet , beiden voorzien van voorportaal;
• handbrandblussers;
• rookmeldinstallatie;
• kantoren en kantineruimte voorzien van split unit airconditioning;
• aluminium kozijnen met isolerende beglazing;
• complete pantry, voorzien van onder meer een 4 pits kookplaat, twee koelkasten en een vaatwasser;
• warmwatervoorziening via een Daalderop boiler;
• alarmsysteem;
• kabelgoten voorzien van databekabeling.

Werkplaats:
• afzuigsysteem;
• brandblus voorzieningen;
• krachtstroom;
• vloerbelasting van 1.000 kg per m²;
• LED verlichting;

Bedrijfsruimte:
• onderheide betonvloer met een vloerbelasting van ca. 2.000 kg. per m²;
• vrije hoogte bedrijfsruimte ca. 5,5 m;
• aansluiting waterstof en zuurstof (lopen naar laspunten werkplaats);
• verwarming bedrijfsruimte middels gasheaters;
• magazijn/loodskantoor met waterpunt en toiletvoorziening;
• brandblus voorzieningen;
• lichtstraat;
• LED verlichting;
• 1 elektrisch bedienbare overheaddeur van ca. 4 x 3,5 m;
• was- en kleedruimte, voorzien een toilet, urinoir en wastrog;
• krachtstroom aanwezig ( 3 x 35A);

Buitenterrein:
• terreinverharding middels betonklinkers;
• het buitenterrein is afgesloten middels een stalen hekwerk voorzien van een schuifpoort, die in gezamenlijk gebruik is met het naastgelegen pand (het linkerdeel van de toerit behoort bij buurpand, recht van overpad) en te openen middels telefoon app.
• 5 parkeerplaatsen aan de voorzijde, waarvan 1 voorzien van laadpaal.

Koopsom
€ 675.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden verkocht.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Koper de Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Koper.

Lasten beperkingen
Op de eigendomsinfomatie is wel een bijzondere aantekening gemaakt. Er wordt melding gemaakt dat er een kwalitatieve verplichting is ingeschreven, waarbij wordt verwezen naar de akte die in het kadaster bekend is als Hyp4 deel 40286 deel 136 te Rotterdam. Deze kwalitatieve verplichting is een zakelijk recht / gedoogplicht als bedoeld in de Belemmeringswet Privaatrecht. Wij adviseren u een Klic- melding op te vragen (dit kan via het kadaster middels DigID). Op deze klic-melding is te zien hoe het leidingen netwerk op het perceel loopt.

We hebben de laatste akte gerechercheerd en in ons advies betrokken. Dit betreft een akte van levering, verleden op 10 december 2003 voor notaris mr. J. van der Veen, notaris te Dordrecht. Blijkende uit art. 5 van het eigendomsbewijs betreffen dit kwalitatieve verplichtingen die bij de gronduitgifte zijn opgelegd door de gemeente.
In deze akte van levering is tevens een erfdienstbaarheid opgenomen, welke woordelijk luidt als volgt:

‘De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden nog ten behoeve van het aan de gemeente verblijvende gedeelte van voormeld kadastraal perceel gemeente Dordrecht, sectie V nummer 507, als heersend erf en ten laste van het bij deze akte in erfpacht uitgegeven perceel, als lijdend erf, te vestigen de erfdienstbaarheid van weg, strekkende om met motorvoertuigen en dergelijke komen van de openbare weg (Daltonstraat) en te gaan naar het heersend erf (op meergemelde situatietekening aangeduid met de letter B) en omgekeerd, uit te oefenen over een van het lijdend erf of deel uitmakende strook grond, ter breedte van ongeveer vijf (5) meter (op meergemelde situatietekening met schuine arcering aangeduid. Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander door koper aanvaard’.

Bodemgesteldheid
Op basis van informatie verkregen via de website blijkt de locatie ‘voldoende onderzocht / gesaneerd’ is.

In het eigendomsbewijs wordt over de bodemgesteldheid vermeld dat ten tijde van de uitgifte in erfpacht destijds, voor het in beeld brengen van de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen, een verkennend onderzoek is uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in het rapport van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid met kenmerk DSO 88.1601.032 UT 36212 MH/PZ. Uit dit rapport blijkt dat er destijds geen reden is geweest om beperkingen te stellen aan het gebruik van het onderzochte terrein.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 675.000 kosten koper
Aangeboden sinds
7 september 2021
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1991

Oppervlakten

Oppervlakte
796 m² (in units vanaf 625 m²)
Bedrijfshal oppervlak
625 m²
Kantoor oppervlak
171 m²
Vrije hoogte
5,5 m
Draagvermogen
2.000 kg/m²
Perceel
1.005 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Lichtstraten, overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer, heater, toilet, pantry en airconditioning

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein
Bereikbaarheid
Bushalte op 500 m tot 1000 m, NS Intercitystation op 5000 m of meer en snelwegafrit op 1000 m tot 1500 m

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.