• Verkocht

Kerkeplaat 9 G 3313 LC Dordrecht

€ 185.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
31 mei 2022
Verkoopdatum
12 juli 2022
Looptijd
6 weken

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is deze multifunctionele bedrijfsunit die deel uitmaakt van een, in 2019, opgeleverd bedrijfscomplex. Het complex, dat in totaal uit 20 bedrijfsunits bestaat is direct langs de provinciale weg N-3 gelegen en voorzien van een volledig afsluitbaar buitenterrein.

Vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de uitvalswegen, zijn de units ideaal geschikt voor klein bedrijven, zzp’ers en particulieren uit de hele omgeving en met name uit Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht en uit de Alblasserwaard.

De bedrijfsunit is in totaal circa 84 m2 en beschikt over een bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond en een secundaire ruimte op de verdieping. De unit is uitgevoerd met een elektrisch bedienbare overheaddeur, een separate loopdeur en een onderheide betonvloer met een vloerbelasting van 1.000 kg. per m² op de begane grond.

De locatie, ook wel bekend onder de naam ‘’Oostpoort’’, is gelegen op een strategische locatie binnen de Drechtsteden op bedrijventerrein ‘’De Staart’’, aan de noordzijde van de gemeente Dordrecht. De gehele locatie omvat ca. 14 hectare bedrijfsgrond en kan worden omschreven als een multimodaal bereikbare bedrijfslocatie, aangezien het terrein zowel bereikbaar is over het water als over de weg.

De bereikbaarheid van de locatie is uitstekend te noemen. Het terrein is gelegen direct naast de Provinciale weg N3 die de snelwegen A15 en A16 met elkaar verbindt. De A15 vormt een oost-westverbinding door het midden van het land, vanaf de havens van Rotterdam tot aan Bemmel tussen Arnhem en Nijmegen. De A16 vormt een belangrijke noord-zuidroute in het zuidwesten van het land, vanaf de grens met België bij Breda tot aan Rotterdam.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie I, Nummer 3134, Appartementsindex A-8.

Indeling
Ca. 43 m² Bedrijfsruimte op de begane grond;

Ca. 41 m² Secundaire ruimte op de eerste verdieping;

2 Gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein gelegen voor de bedrijfsunit;

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Algemeen:
• warmtepomp;
• mechanische ventilatie;
• 13 zonnepanelen op het dak;
• verlichting middels TL armaturen;

Begane grond:
• onderheide betonvloer, maximale vloerbelasting 1.000 kg/m²;
• vrije hoogte ca. 3,75 m;
• elektrisch bedienbare overheaddeur van ca. 3 meter breed en ca. 3,45 meter hoog;
• enkel toilet in de bedrijfsruimte voorzien van betegeling en fonteintje;
• uitstortgootsteen, gelegen naast de meterkast;
• brandslanghaspel;
• meterkast v.v. watermeter en elektrameter;
• Scheidingswand tussen bedrijfsruimte en opgang kantoorruimte.

Eerste verdieping:
• houten steektrap naar de verdieping;
• pantry v.v. 2 onderkastjes, close-in boiler en wasbak;
• te openen ramen.

Buitenterrein:
• verharding middels betonklinkers;
• buitenverlichting;
• 2 parkeerplaatsen, gelegen voor de bedrijfsunit;
• Het terrein is afsluitbaar middels een elektrisch bedienbare schuifpoort.

Koopsom
€ 185.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Datum van oplevering
In overleg, kan spoedig.

Lasten en beperkingen / milieugegevens
Meer informatie m.b.t. de lasten en beperkingen / milieugegevens treft u in de te downloaden brochure.

Vereniging van Eigenaars
De unit maakt deel uit van Vereniging van Eigenaars Kerkeplaat 9, 9A tot en met 9H, 9K, 9M, 9N en 9P tot en met 9W te Dordrecht. De VvE kosten bedragen € 103,66 per maand.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Staart", vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013. Op grond van artikel 3 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijf”

Daarnaast beschikt het perceel over de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2”, de gebiedsaanduiding “Milieuzone – zones wet milieubeheer cat. 1 t/m 4.2”, de gebiedsaanduiding “Gezoneerd industrieterrein”, de gebiedsaanduiding “Veiligheidszone – vervoer van gevaarlijke stoffen”, de gebiedsaanduiding “Veiligheidszone – I” (op perceel 4 A) en de gebiedsaanduiding “Veiligheidszone – II” (op perceel 4 B).

De voor ‘Bedrijf‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a) Bedrijven;
b) bunkerstation, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bunkerstation';
c) servicepunt en verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder LPG, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG';
d) servicepunt en verkoopunt voor motorbrandstoffen met LPG, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met LPG';
e) bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
f) religieuze voorziening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'religie';
g) detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
h) detailhandel in volumineuze goederen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel - grootschalig';
i) autowegverkeer, ter plaatse van de aanduiding 'brug';
j) bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, ontsluitingen, parkeer- en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van lid 3.5.
Voor de gronden die beschikken over de bestemming “Waarde Archeologie - 2” geld dat die gronden behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd zijn voor het behoud van en de bescherming van de ter plaatse aanwezige archeologische waarden. Voor deze gronden gelden beperkingen op het gebied van bouwen.

Bovenstaande gegevens, zijn gedownload op peildatum 29 april 2022 via de website
Koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Koper de Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Koper.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 185.000 kosten koper
Aangeboden sinds
31 mei 2022
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2020

Oppervlakten

Oppervlakte
84 m² (in units vanaf 43 m²)
Bedrijfshal oppervlak
43 m²
Kantoor oppervlak
41 m²
Vrije hoogte
3,8 m
Draagvermogen
1.000 kg/m²
Perceel
84 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Mechanische ventilatie, overheaddeuren, betonvloer, toilet, pantry en te openen ramen

Energie

Energielabel
Niet verplicht

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.