• Verkocht

Kerklaan 12 4308 AL Sirjansland

€ 950.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
26 februari 2021
Verkoopdatum
29 september 2021
Looptijd
7 maanden

Omschrijving

Algemeen
Het object betreft een grootschalig bedrijfscomplex bestaande uit vier geschakelde bedrijfshallen, twee voormalig koelcellen die aangebouwd zijn aan de bedrijfsruimte, ingebouwde kantoorruimte, buitenterrein, ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen ten noord westen van de dorpskern van Sirjansland.

Het complex is gelegen op ca. 3 km. afstand van de provinciale weg de N 59, die de verbindingsweg vormt tussen Burgh Haamstede en Willemstad. In Willemstad wordt de aansluiting gevormd met de rijksweg A 29 (Rotterdam-Dinteloord). De A 29 vormt een belangrijke verbinding tussen Rotterdam en West-Brabant.

Sirjansland is onderdeel van de gemeente Schouwen Duiveland en betreft het meest noordelijk gelegen Zeeuwse eiland. De afstand tot de diverse randsteden bedraagt 65 km. tot Rotterdam, ca. 80 km. tot Antwerpen, ca. 45 km. tot Vlissingen en ca. 125 km. tot Amsterdam.

Verder beschikt het complex over een groot stuk verhard buitenterrein, wat ideaal geschikt is voor parkeer- en opslagdoeleinden en daarmee behoort ook verdere uitbreiding van het complex tot de mogelijkheden.

Kadastrale aanduiding
Duiveland - C - 120 - 00 ha 20 are 90 ca.
Duiveland - C - 248 - 01 ha 05 are 35 ca.
Duiveland - C - 249 - 00 ha 00 are 75 ca.
Duiveland - C - 271 - 00 ha 02 are 48 ca.
Duiveland - C - 273 - 00 ha 17 are 40 ca.

Derhalve gezamenlijk groot: 14.688 m²

Indeling
Ca. 1.734 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond verdeeld over de loodsen 1, 2, 3 en 4;

Ca. 96 m² Bedrijfs- / opslagruimte in de koelcel in loods 4 (de koelcel is buiten gebruik. Het leidingwerk en de koelmotor ontbreekt.);

Ca. 650 m² Bedrijfs- / opslagruimte in de vriescel in loods 4 (de koelcel is buiten gebruik. Het leidingwerk en de koelmotor ontbreekt.);

Ca. 265 m² Kantoren en kantine, bestaande uit de hoofdentree met receptiebalie, gang, vier kantoorvertrekken, showroom annex spreekkamer, cv-ruimte, toiletgroep 1 met enkel dames- en herentoilet en toiletgroep 2 met opnieuw een dames- en herentoilet. De kantine is deels in loods 3 gebouwd en is een open ruimte met tegen de zijgevel een pantry blokje;

Ca. 110 m² Secundaire ruimten en verdieping, bestaande uit een aantal archiefruimten en bergingen boven de kantoren, waar thans geen direct daglicht meer binnen komt;

Ca. 2.500 m² Toerekenbaar verhard buitenterrein dat wordt gebruikt voor het stallen van voertuigen en als opslagterrein;

Ca. 8.000 m² Ongebonden grond, thans in gebruik als een weiland voor kleinvee.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
• Verwarming in de kantoren door middel van een gasgestookt cv-systeem met radiatoren en een gaswandketel;
• Verwarming in loods 1 via indirect gestookte heaters, gekoppeld aan een gasgestookte cv-ketel;
• Verwarming in loods 2 via indirect gestookte heaters, gekoppeld aan een gasgestookte cv-ketel;
• Verwarming in loods 3 via indirect gestookte heaters, gekoppeld aan een individueel cv-systeem, een Nefit Ecomline HR CV-ketel;
• Verwarming in loods 4 via direct gestookte gasheaters merk Universum;
• Negen elektrisch bedienbare overheaddeuren in loods 4, afmeting 4,00 x 4,00;
• Verlaagde systeemplafonds met opgebouwde verlichting in de verkoopruimten in loodsen 1 – 3;
• Verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichting in de kantoorruimten;
• Brandslanghaspels en poederblussers;
• Kabelgoten in de kantoorruimten;
• Omroep- en geluidinstallatie;
• Elektrisch bedienbare schuifdeur tussen koelcel en vriescel;
• Vloerverwarming ter plaatse van de vriescel;
• Warmwatervoorziening in de kantine d.m.v. een 10-liter boiler merk Daalderop;
• Warmwatervoorziening bij toiletgroep d.m.v. boiler merk Daalderop;
• Buitenverlichting;
• Rookmelders;
• Deels omheind buitenterrein;
• Airconditioning in de kantoorruimten via casette airco merk Toshiba;
• Inbraakalarmsysteem;
• Aansluitingen op riolering, gas-, water- en elektriciteitsleidingen (met krachtstroom).

Koopsom
€ 950.000,-- kosten koper exclusief BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW geleverd worden.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
In overleg.

Staat van overdracht
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, vrij van huur en gebruik “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Daarnaast zal de Onroerende Zaak aan Koper worden overgedragen met alle daarop rustende en daartoe behorende (beperkte) rechten en aanspraken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten.

Energielabel
Het object beschikt over energielabel A +.

Bijzonderheden I
Op het kadastraal bericht van de percelen met de nummers 248 en 271 komen aanduidingen voor in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht met als rechthebbende Delta Netwerkbedrijf B.V., gevestigd te 4462 DZ Goes en kantoorhoudende aan het Stationspark 28 Het betreft een recht van opstal voor leidingen.

Bijzonderheden II
De daken van de loodsen 1 t/m 3 bestaan uit cementvezel dakplaten (vermoedelijk asbesthoudend).

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 950.000 kosten koper
Aangeboden sinds
26 februari 2021
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1996

Oppervlakten

Oppervlakte
2.855 m² (in units vanaf 2.480 m²)
Bedrijfshal oppervlak
2.480 m²
Kantoor oppervlak
375 m²
Perceel
2.090 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Airconditioning, overheaddeuren, krachtstroom, heater, toilet en pantry

Energie

Energielabel
A+ 1,15

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.