• Verkocht

Nautilusweg 43 3542 AT Utrecht

€ 850.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
4 november 2020
Verkoopdatum
1 april 2021
Looptijd
4½ maand

Omschrijving

Namens de eigenaar heeft Molenbeek Makelaars de opdracht gekregen om dit object gelegen aan de Nautilusweg 43 te Utrecht op bedrijventerrein Lage Weide te verkopen. Het betreft een deels verhuurd bedrijfs-kantoorcomplex van in totaal ca. 938 m² VVO, verdeeld over twee bouwlagen en een afsluitbaar buitenterrein van circa 190 m².

Alle informatie over het object en haar omgeving kunt u terugvinden in deze brochure en de digitale dataroom.

Omgeving
De Nautilusweg 43 is gelegen op het bedrijventerrein 'Lage Weide' in Utrecht. Het bedrijventerrein is gelegen tussen de rijksweg A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal aan de westzijde van Utrecht. Op het terrein is een mix van gebruikers aanwezig, variërend van kantoren, distributiecentra, industrie en (grootschalige) detailhandel. Ook beschikt Lage Weide over een eigen container terminal welke transport over het water mogelijk maakt. Op het bedrijventerrein zijn onder andere gevestigd Picnic, DHL, Theo Pouw Groep, Koninklijke Jongeneel, PepsiCo, Hema en Auto Muntstad.
Om dit moment staat er een vervallen gebouw tegenover de Nautilusweg 43, namelijk de Reactorweg 178, 180 en de Atoomweg 446. De sloopvergunning is reeds verleend en het terrein zal binnenkort worden herontwikkeld.

Object
Het object betreft een deels verhuurde bedrijfsruimte met kantoorruimte van in totaal 938 m² VVO. De indeling is als volgt;
Bedrijfsruimte begane grond: ca. 275 m² VVO
kantoorruimte begane grond: ca. 240 m² VVO
kantoorruimte 1e verdieping: ca. 423 m² VVO

Ter verduidelijking van de indeling en de hoogtes van de ruimten is er een meetrapport opgesteld conform de NEN2580-methode, deze is beschikbaar in onze dataroom.
Tevens is er een afsluitbare buitenruimte aanwezig van ca. 190 m² en zijn er parkeerplaatsen gesitueerd rondom het object, deze parkeerplaatsen zijn deels op eigen grond en deels op gemeentelijke grond
gesitueerd.

Koopsom
€ 850.000,- kosten koper.

BTW
Niet van toepassing.

Huurdersinformatie
Er zijn enkele kantoorruimten in het gebouw verhuurd middels een contract met flexibele huurtermijn. De totale huurstroom bedraagt € 24.500,- excl. BTW. De huurcontracten zijn terug te vinden in de digitale dataroom.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Catharijne
Sectie: E
Nummer: 240
Oppervlakte: 985 m²

Erfdienstbaarheden
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar na de aktes van levering.

Oplevering
Het object/perceel zal expliciet in huidige verhuurde staat ‘as is where is’, zoals partijen genoegzaam
bekend zodat ze daar geen nadere omschrijving van verlangen, worden verkocht en geleverd.
- vrije hoogte van 6,12 m1;
- vloerbelasting onbekend;
- hoogte overheaddeuren: 2,60 m1;
- airco-units in de kantoorruimten;
- toiletgroepen;
- pantry met wasruimte.

Asbest
Verkoper verklaart dat voor zover bekend in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig/verwerkt zijn. Er is geen asbestrapportage beschikbaar.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening. Van het object is een bodemrapportage beschikbaar. Deze kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Bestemming
De bestemming van het object is ‘Bedrijventerrein’ met als funtieaanduiding ‘bedrijven tot en met de categorie 5.1’, dit houdt in dat het volgende gebruik is toegestaan:
* Bedrijven uit de Lijst van Bedrijfsactiviteiten van de categorie 1 tot en met 5.1;
* Aan de bedrijfsactiviteiten ondergeschikte en daarmee samenhangende kantoorruimte onder de volgende voorwaarden;
- Voor reeds bestaande gebouwen waarin de verhouding kantoorruimte en bedrijfsruimte reeds 50-50% is, geldt dat per bedrijf een maximum van 50% van de bruto vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen voor ondergeschikte en daarmee samenhangende kantoorruimte mag worden gebruikt;
- voor reeds bestaande gebouwen mag de bestaande verhouding worden gehandhaafd en worden gewijzigd voor zover het deel bedrijfsruimte wordt vergroot.

Tevens geldt de gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone – afwijkingsgebied 1’, dit houdt in dat burgemeester en wethouders door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen afwijken van bovenstaande, ten behoeve van het vestigen van detailhandel in volumineuze goederen, al dan niet als nevenactiviteit, mits;

1. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid zoals bedoeld in artikel 22;
2. de functie niet leidt tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van verkeer;
3. de detailhandel past binnen de volgende branches:
- detailhandel in auto's, motoren, boten, caravans, tenten en kampeerartikelen;
- detailhandel in auto- en motormaterialen;
- detailhandel in keukens, badkamers, sanitair en tegels;
- detailhandel in volumineuze artikelen zoals zonwering, tuinhuisjes, buitenspeeltoestellen, zwembaden, tuinbeelden, haarden, grafzerken, paardentrailers, aanhangwagens, etc.;
- brand- en explosiegevaarlijke stoffen, grove bouwmaterialen, landbouwwerktuigen.
4. de gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte van alle -de bestaande en de met deze ontheffing toegestane- vestigingen van detailhandel in volumineuze goederen in het plangebied niet meer dan 17.000 m² bedraagt, waarbinnen de gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte van alle vestigingen van detailhandel in keukens, badkamers, sanitair en tegels niet meer dan 7.000 m² mag bedragen.

Zekerheidsinstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 10 dagen na het besluit tot gunning aan de koper is medegedeeld.

Aanvaarding
In overleg.

Onderzoeksplicht van de koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud.

Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installatis) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Dataroom en documenten
Ten behoeve van het due dilligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via ons kantoor. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

Disclaimer
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 850.000 kosten koper
Aangeboden sinds
4 november 2020
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Mogelijke functie(s)
Kantoorruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1971-1980

Oppervlakten

Oppervlakte
938 m²
Bedrijfshal oppervlak
275 m²
Terrein oppervlak
190 m²
Kantoor oppervlak
663 m²
Vrije hoogte
6,1 m
Perceel
985 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
2 bouwlagen
Voorzieningen
Lichtstraten, overheaddeuren, toilet, pantry en airconditioning

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein en kantorenpark
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 3000 m tot 4000 m en snelwegafrit op 500 m tot 1000 m
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.