Daltonstraat 31 3335 LR Zwijndrecht

€ 775 /mnd

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze functionele en representatieve bedrijfsruimte op bedrijventerrein Bakestein te Zwijndrecht.

De bedrijfsruimte maakt deel uit van een modern bedrijfsverzamelgebouw en is voorzien van een entresolvloer en een hand bedienbare overheaddeur. Het unieke aan de bedrijfsruimte is, dat die beschikt over een vrije hoogte van ca. 9,77 m en een vloerbelasting van 1.000 kg. per m²

Bakestein betreft een droog bedrijventerrein met een directe aansluiting op de rijksweg A16 (Rotterdam-Breda), daardoor is het terrein optimaal bereikbaar voor zowel personenauto’s als voor vrachtvervoer.

Het terrein heeft een hoogwaardig karakter, vooral geschikt voor de vestiging van kleinschalige bedrijven in de productie- en/of handelssfeer die behoefte hebben aan een goede bereikbaarheid en hoogwaardige uitstraling. Op het terrein mogen bedrijven zich vestigen binnen milieucategorie 1 t/m 3.2, waarbij zelfstandige kantoren en detailhandel niet zijn toegestaan. Op het terrein bevinden zich bedrijven in verschillende branches, zoals de logistiek, bouw en metaalproductie en automobielhandel. Bij de inrichting van Bakestein is uitgegaan van een hoger kwaliteitsniveau, hetgeen geborgd wordt door de Parkmanagement organisatie.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, sectie E, complexaanduiding 4317-A, appartementsindex 3.

Indeling
Ca. 60 m² Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond;
Ca. 38 m² Entresolvloer;
1 Gemarkeerde parkeerplaats op eigen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- Vrije hoogte van de bedrijfsruimte ca. 9,77 m¹;
- Vrije hoogte onder de entresol ca. 3,27 m¹;
- Vrije hoogte op de entresol ca. 6,40 m¹;
- Hand bedienbare overheaddeur t.g.v. ca. 3,57m x 4,51m (b x h);
- Onderheide betonvloer met een vloerbelasting van ca. 1.000 kg/m²;
- Ingebouwde entresolvloer met een vloerbelasting van ca. 500 kg/m²;
- Direct gestookte heater;
- Apart toilet op de begane grond (v.v. mechanische afzuiging);
- Brandslanghaspel en een handbrandblusser;
- Meterkast met aansluitpunten voor gas, water en elektra;
- Buitenverlichting;
- TL-opbouwverlichting;
- ‘’Ram-beveiliging’’*;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 775,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de huur brengt verhuurder een voorschot servicekosten in rekening van € 100,00 per maand te vermeerderen met B.T.W voor de navolgende leveringen en diensten:

• Gas- en elektraverbruik incl. vastrecht;
• Jaarlijks dak onderhoud (schoonmaak);
• Onderhoud gezamenlijke groenvoorziening;
• Overig klein onderhoud complex;
• Schoonmaakkosten algemeen buitenterrein;
• Administratiekosten ad. 5 % over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Alle overige leveringen en diensten welke op grond van art. 11. van de bij deze huurovereenkomst behorende algemene bepalingen voor rekening van Huurder komen, doch die niet in bovengenoemde opsomming zijn opgenomen, dienen door huurder zelf te worden verzorgd (of in overleg met de andere gebruiker(s) in het complex).

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om voor rekening van Huurder zelf onderhoudscontracten af te sluiten, indien Huurder naar het oordeel van Verhuurder de verplichtingen voortvloeiend uit het zelf beheren van servicecontracten niet nakomt en/of verzuimt het dagelijks onderhoud adequaat en zorgvuldig uit te (laten) voeren.

Het gas- en elektraverbruik wordt bemeten middels in het gehuurde aanwezige tussenmeters. Het complex waar het gehuurde onderdeel vanuit maakt, beschikt over één collectieve gas- en elektra aansluiting.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor het op naam krijgen van de wateraansluiting.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Datum van oplevering
Per direct.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 775 per maand
Servicekosten
€ 65 per maand (21% BTW van toepassing)
Aangeboden sinds
2 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
Per direct beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2008

Oppervlakten

Oppervlakte
98 m²
Bedrijfshal oppervlak
98 m²
Vrije hoogte
9,8 m
Draagvermogen
1.000 kg/m²

Indeling

Voorzieningen
Lichtstraten, overheaddeuren, betonvloer, heater, toilet en pantry

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
1 niet-overdekte parkeerplaats

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Daltonstraat 31

€ 775 /mnd