Hofkampstraat 52-92 7607 NJ Almelo

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Het complex bestaat uit 23 appartementen en inpandige bergruimten, verdeeld over diverse vleugels op de begane grond en de eerste verdieping. Ook kent het twee inpandige fietsenstallingen op de begane grond, een zolderruimte en een opslagruimte in de kelder. Het object heeft een totale vloeroppervlakte van circa 3.668 m² en is gelegen op een perceel ter grootte van 3.420 m². Momenteel is het complex niet bewoond i.v.m. brandveiligheid en vochtproblematiek.

Bij interesse informeren wij u graag nader en krijgt u toegang tot de dataroom waarin naast de verkoopprocedure ook gedetailleerde informatie over de locatie te vinden is.

Voor de verkoop wordt geen vraagprijs gehanteerd maar worden partijen verzocht een onvoorwaardelijke bieding te doen.

De transactie is op basis van een “as is where is” principe. Aanvullend is er de verplichting dat de woningen na eigendomsoverdracht tenminste 7 jaar voor verhuur bestemd dienen te blijven.

METRAGES

Kelderruimte
Overig circa 258 m²

Begane grond
Appartementen circa 867 m²
Verkeer/overig circa 368 m²

Eerste verdieping
Appartementen circa 863 m²
Verkeer/overig circa 284 m²

Tweede verdieping
Overig circa 1.028 m²
Subtotaal circa 1.028 m²

Totale vloeroppervlakte
circa 3.668 m²

*Bovenstaande inschatting van de metrages komt voort uit eigen metingen van de beschikbare tekeningen, Aan de weergegeven metrages kunnen geen rechten worden ontleend.
Informatie ten aanzien van de technische staat van het object en informatie ten aanzien van eventuele gebouw- en/of bodemverontreiniging, is te vinden in de dataroom.

PERCEEL EN BESTEMMING

KADASTRALE GEGEVENS
Adres: Hofkampstraat 52-94 7607 NJ, Almelo
Gemeente: Ambt-Almelo
Sectie: F
Nummmer: 4332
Grootte: 3.420 m²

BESTEMMINGSPLAN
Naam: Oost Hofkamp – Paradijs (2009-08-20)

Gegevens: Bestemming ‘Tuin’ en ‘Wonen B’:
- uitsluitend gestapelde woningen, binnen de op de plankaart aangegeven bouwvlakken worden gebouwd
- maximum aantal aaneen te bouwen woningen niet weergegeven op plankaart

Object betreft een rijksmonument.
Monumentnummer: 507699 (St. Elisabeth)
Inschrijving monumentenregister: 29-07-1997

Maximale bouwhoogte bedraagt 12 meter
Bouwvlak van toepassing

VERKOOPPROCEDURE

Het betreft een gestructureerde verkoopprocedure. In de dataroom zijn bij ons alle beschikbare gegevens weergegeven. Bij interesse ontvangt u een toegangscode voor de dataroom, waarbij u uitgenodigd wordt een bieding te doen. Het model biedingsformulier is tevens in de dataroom opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding verklaart koper zich uitdrukkelijk akkoord met de in de dataroom weergegeven koopovereenkomst en leveringsakte.

• Informatie dataroom
De in de dataroom gepresenteerde informatie is zorgvuldig samengesteld op basis van de beschikbare gegevens. Verkoper en Cushman & Wakefield aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de eventuele onvolledigheid, onjuistheid en/of onduidelijkheid van de informatie in deze dataroom. Daarnaast aanvaarden verkoper Cushman & Wakefield op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor mededelingen en/of inlichtingen die niet in deze dataroom zijn opgenomen. Op alle verstrekte informatie waaronder ook de dataroom is onze disclaimer van toepassing. Deze is tevens te vinden in de dataroom.

• Biedingen
Het verschaffen van toegang tot de dataroom, strekt tot een uitnodiging aan de betrokken gegadigden om een onvoorwaardelijke bieding uit te brengen Het model biedingsformulier is in de dataroom opgenomen. Bij het uitbrengen van de onvoorwaardelijke bieding verklaart koper zich uitdrukkelijk akkoord met de in de dataroom weergegeven koopovereenkomst en leveringsakte.

Cushman & Wakefield bespreekt de biedingen met verkoper. Op basis hiervan kan de verkoper één of meer gegadigden selecteren voor nadere onderhandelingen dan wel een bieding accepteren en tot formalisering en afwikkeling van de bieding overgaan.

Een onvoorwaardelijke bieding dient uiterlijk voor vrijdag 2 april 2021, 17:00 uur per e mail te worden verstuurd aan VWZ Notarissen Almelo op het emailadres: Daarnaast dient er van deze e mail een kopie gestuurd te worden naar Cushman & Wakefield op het e mailadres:

In verband met het proces goedkeuring bestuur van verkoper, RvC, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Autoriteit woningcorporaties, dient elke onvoorwaardelijke bieding geldig te zijn tot en met donderdag 30 september 2021, 17:00 uur. Elke bieder blijft aldus aan zijn bod gebonden, ook al is dit niet het hoogste, tot en met donderdag 30 september 2021, 17:00 uur, één en ander
tenzij:
• Verkoper eerder schriftelijk bevestigt dat niet wordt gegund, of;
• De verkoop van het registergoed wordt afgelast, in welk geval de bieders niet meer aan hun bod zijn geboden.

De acceptatie dan wel afwijzing van een bieding en/of het aangaan van een overeenkomst door verkoper kan enkel geschieden krachtens een daartoe uitdrukkelijk schriftelijk besluit van het bestuur van verkoper. Dit besluit kan pas plaatsvinden na definitieve goedkeuringen van WSW, Aw en RvC. Indien deze goedkeuringen niet (of niet tijdig) ontvangen worden, komt er geen overeenkomst tot stand. Voorstaande zonder opgave van redenen en zonder dat dit kan leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding, daaronder mede begrepen eventuele (schade)vergoedingen.

• Transport
Transport van het perceel met bijbehorende onroerende zal uiterlijk binnen een maand plaatsvinden, nadat alle goedkeuringen WSW, Aw en RvC zijn ontvangen door VWZ Notarissen Almelo.
Het is mogelijk dat door omstandigheden die nu niet in te schatten zijn, er afwijkingen op de bovengenoemde planning kunnen plaatsvinden.

Voor meer informatie met betrekking tot het verkoopadvies, verwijzen wij u door naar ons Investment Memorandum.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
17 februari 2021
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1928

Oppervlakten

Oppervlakte
3.668 m²
Perceel
3.420 m²

Energie

Energielabel
B 1,30

Beleggingsobject

Huurders
1 huurder

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Hofkampstraat 52-92

Prijs op aanvraag