• Onder bod

Argonautenstraat 31 -37 1076 KK Amsterdam

Prijs op aanvraag

Omschrijving

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE EN INSCHRIJFVOORWAARDEN M.B.T EEN VERKOOP D.M.V. EEN INSCHRIJVING

Namens een particulier heeft Keij & Stefels de opdracht om de verkoop te begeleiden van twee woonhuizen bestaande uit zes woningen aan de Argonautenstraat 31-37 te Amsterdam.
Alle woningen zijn zelfstandig en voor onbepaalde tijd verhuurd.

De verkoop zal plaatsvinden door middel van een onderhandse inschrijving bij Schut en van Os notarissen. De inschrijving sluit donderdag 1 oktober 2020 om 12.00 uur.
Verkoop vindt plaats onder nadrukkelijke voorbehoud gunning eigenaren.

Indien u interesse heeft in aanvullende informatie dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar ons kantoor - Kobus Keij.
Wij sturen u dan de geheimhoudingsverklaring toe. Zodra deze ondertekend retour is verlenen wij u toegang tot de online dataroom met alle informatie erin.

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente Amsterdam
Sectie AB
Nummer 2383
Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorende aan de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, Sectie AB, Nummer 2383 met daarop gestichte opstallen van twee woonhuizen, elk bestaande uit een benedenhuis met twee afzonderlijke verhuurde bovenwoningen en tuin.

BOUWJAAR
1934

Erfpacht:
Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000
Canon: € 2.857,92 t/m 15 mei 2021
1-jaarlijkse indexering.
Aanvraag voor overstap eeuwigdurende erfpacht is tijdig aangevraagd

BENADEREN VAN HUURDERS
Verkopers vragen expliciet om de huurders niet te benaderen. Bij constatering kunnen potentiële kopers uitgesloten worden.

PLATTEGRONDEN
De maatvoering en de indeling van de plattegronden zijn indicatief. Aan de plattegrond kan geen rechten worden ontleed daar hetgeen aangepast kan zijn.

BETALING
De koopsom dient bij de levering te worden voldaan. Uiterlijk 1 week na gunning dient koper een waarborgsom van 10% van de koopprijs bij de notaris te storten dan wel een bankgarantie tot zodanig bedrag gesteld te laten hebben.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan een ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van redenen af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. De verkoper houdt zich te dien aanzien het recht van beraad voor. Indien niet wordt gegund of de inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om met wie dan ook in onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij niet gehouden om (een) bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen mitsdien te dier zake geen rechten toe.

BOD
Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn en moet worden uitgedrukt in één bedrag in euro’s. Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander bod zodanig dat het bod gelijk is aan het andere bod vermeerderd met een bedrag is ongeldig. Elke bieder blijft aan zijn bod, ook is dat niet het hoogste, gebonden totdat de verkoper gunt aan een ander, of vaststaat dat niet wordt gegund of de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is verstreken zonder dat is gegund, of de verkoop bij inschrijving wordt afgelast. De koop zal worden aangegaan onder de bepalingen en condities als opgenomen in het model koopcontract van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Ring Amsterdam voorzover daarvan bij de inschrijving niet is afgeweken. Indien meer personen tezamen een bod uitbrengen, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun verplichtingen jegens de verkoper.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
5 maanden
Status
Onder bod
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Erfpacht (á € 2.857,00 per jaar met optie tot afkopen)

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1934

Oppervlakten

Oppervlakte
60 m²
Perceel
212 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Beleggingsobject

Bruto huuropbrengst
€ 49.671 per jaar
Huurders
3 huurders

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Argonautenstraat 31 -37

Prijs op aanvraag