Valeriusterras 5 +6 1075 BK Amsterdam

€ 7.750.000 k.k.

Omschrijving

VALERIUSTERRAS 5-6, 1075 BK AMSTERDAM

Richtprijs € 7.750.000,- k.k.

OP EEN PRACHTIGE LOCATIE IN AMSTERDAM ZUID TE KOOP: UNIEK OBJECT, TWEE GEHELE PANDEN LEEG EN VRIJ VAN HUUR*.

Oppervlakte is 990 m² verdeeld over zes bouwlagen met een diepe tuin op het zuidwesten van maar liefst 280 m².
Het Valeriusterrascomplex is gelegen tussen de Pieter Lastmankade en het Valeriusplein. Onder het terras bevindt zich tussen beide straten een passage die alleen door bewoners te gebruiken is. Deze doorgang leidt naar de inpandige garages/bergingen van de afzonderlijke woningen. Ook kan men via het terras de woningen bereiken.

Het pand heeft een verkeersvrije ligging en is nabij het Vondelpark & Museumplein gelegen. Diverse winkels en horeca zijn op loopafstand gelegen. De Zuidas en de ring A10 zijn binnen vijf minuten te bereiken en voor het openbaar vervoer zijn er diverse tram-en bushaltes op loopafstand.

* Woning Valeriusterras 6B zal leeg en ontruimd worden opgeleverd uiterlijk 31-05-2022.

VERKOOPPROCEDURE
De verkoop zal geschieden middels een notariële inschrijvingsprocedure verzorgd door notariskantoor Schut van Os.

Onherroepelijke biedingen dienen uiterlijk vrijdag 26 november 2021 om 13.00 uur in bezit te zijn.
Levering uiterlijk 31 maart 2022 doch niet eerder dan 15 december 2021.

Nadere verkoopinformatie is te verkrijgen bij de verkoopmakelaar Keij & Stefels alsmede de online dataroom.

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente: Amsterdam
Sectie: AC
Nummer: 913 & 914

Het voortdurend recht van erfpacht van twee percelen grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachtster op de daarop gestichte opstal.

ONDERHOUD
Verkeert in eenvoudige staat van onderhoud.

BOUWJAAR
1925
Het pand betreft een gemeentelijk monument.

OPPERVLAKTE
Totaal GO 990 m² (gebruiksoppervlakte)
 
Woonoppervlakte
Souterrain: 169,40 m²
Bel etage: 176,90 m²
Eerste verdieping: 164,80 m²
Tweede verdieping: 175,60 m²
Derde verdieping: 155,10 m²
Vierde verdieping: 148,20 m²
 
Gebouw gebonden buitenruimte
Bel etage: 6,40 m²
Eerste verdieping: 15,60 m²
Tweede verdieping: 5,80 m²
Derde verdieping: 24,90 m²
Vierde verdieping: 36,60 m²
Dakterras: 127,70 m²
Tuin circa 280 m² (gelegen op het zuidwesten)
 
Voor de indeling van de verdiepingen verwijzen wij u door naar de bijgevoegde plattegronden.
OPPERVLAKTE CONFORM NEN 2580

ERFPACHT
Huidig tijdvak is afgekocht tot 30 november 2048.

De overstap naar eeuwigdurende erfpacht is tijdig aangevraagd en het is nu wachten op de aanbieding van de gemeente Amsterdam.
Indicatief conform de rekentool (hier kunnen geen rechten aan ontleend worden)

Valeriusterras 5A
Jaarlijkse canon na 2048 zal circa € 6.070,- bedragen. Dit is exclusief inflatie.
Eeuwigdurende afkoop vanaf 2048 voor € 107.000,-.

Valeriusterras 6A+6B
Jaarlijkse canon na 2048 zal circa € 15.500- bedragen. Dit is exclusief inflatie.
Eeuwigdurende afkoop vanaf 2048 voor € 176.000,-.

** English text **

VALERIUSTERRAS 5-6, 1075 BK AMSTERDAM

Target price € 7.750.000,- Cost Buyer

FOR SALE ON A BEAUTIFUL LOCATION IN AMSTERDAM SOUTH; UNIQUE PROPERTY, TWO ENTIRE PROPERTIES EMPTY AND FREE OF RENT*.

The surface is 990 m² spread over six floors with a deep south-west facing garden of no less than 280 m².

The Valeriusterrascomplex is located between Pieter Lastmankade and Valeriusplein. Below the terrace is a passage between the two streets that can only be used by residents. This passage leads to the indoor garages/storage rooms of the individual houses. The houses can also be reached via the terrace.

The building has a traffic-free location and is located near the Vondelpark & Museumplein. Various shops and restaurants are within walking distance. The Zuidas and the A10 ring road can be reached within five minutes and there are several tram and bus stops within walking distance for public transport.

* House Valeriusterras 6B will be delivered empty and cleared no later than 31-05-2022.

SALES PROCEDURE
The sale will take place through a notarial registration procedure provided by notary office Schut van Os

Irrevocable bids must be received no later than Friday 26 November 2021 at 13.00 pm.
Delivery no later than 31 March 2022, but no earlier than 15 December 2021.

Further sales information can be obtained from the sales broker Keij & Stefels as well as the online data room.

CADASTRALLY KNOWN
Municipality of Amsterdam
Section: AC
Number: 913 & 914
The permanent right of leasehold of two plots of land, owned by the municipality of Amsterdam, with the rights of the leaseholder to the superficies founded thereon.

MAINTENANCE:
The building is in a simple state of maintenance.

CONSTRUCTION YEAR
1925
The building is a municipal monument.

SURFACE
TOTAL GO 990 m² (usable area)

Living space:
Basement 169,40 m²
Bel etage 176,90 m²
First floor 164,80 m²
Second floor 175,60 m²
Third floor 155,10 m²
Fourth floor 148,20 m²
 
Building-bound outdoor space:
Bel etage 6,40 m²
First floor 15,60 m²
Second floor 5,80 m²
Third floor 24,90 m²
Fourth floor 36,60 m²
Roof terrace 127,70 m²
Garden circa 280 m² (located on the southwest)
 
For the layout of the floors, please refer to the attached floor plans.
SURFACE IN ACCORDANCE WITH NEN 2580

GROUND LEASE
Current period has been surrendered to 30 November 2048.

The switch to perpetual ground lease has been requested in good time and we are now waiting for the offer from the municipality of Amsterdam.
Indicative in accordance with the calculation tool (no rights can be derived from this)

Valeriusterras 5A
Annual ground rent after 2048 will be approximately € 6.070. This excludes inflation.
Perpetual surrender from 2048 for € 107.000

Valeriusterras 6A+6B
Annual ground rent after 2048 will be approximately €15.500. This excludes inflation.
Perpetual surrender from 2048 for € 176.000

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 7.750.000 kosten koper
Aangeboden sinds
4 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Erfpacht (afgekocht tot 30-11-2048)

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1925

Oppervlakten

Oppervlakte
990 m²
Perceel
487 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Beleggingsobject

Huurders
1 huurder

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Valeriusterras 5 +6

€ 7.750.000 k.k.