• Onder optie

Ridderhof 5 6715 EL Ede

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Algemeen
Het betreft hier een representatief, vrijstaand beleggingspand op een goed bereikbare locatie in de woonwijk Veldhuizen. Op openbaar terrein zijn voldoende (gratis) parkeerplaatsen aanwezig. Het pand heeft een vloeroppervlakte van circa 860 m2 VVO welke is verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. Het bedrijfspand is omstreeks 1996 gebouwd en beschikt over een compleet voorzieningenniveau. Momenteel is het beleggingsobject verhuurd aan 3 partijen, te weten een kinderdagverblijf, audiologisch centrum en een dagbehandelingsgroep t.b.v. jeugd en opvoedhulp.

Oppervlakte
De vloeroppervlakte bedraagt in totaliteit ca. 860 m2 VVO.

Bouwjaar
Omstreeks 1996.

Huurinkomsten
Circa EUR 72.420,00 per jaar, exclusief servicekosten (peildatum augustus 2021). Indien er concrete belangstelling voor dit object bestaat dan verzoeken wij u voor meer informatie omtrent de huurovereenkomsten en huurinkomsten contact met ons op te nemen.

Koopsom
EUR 935.000,-- kosten koper.

Omzetbelasting
Wegens de verkoop is geen omzetbelasting verschuldigd.

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan: Veldhuizen B
Enkelbestemming: Maatschappelijk
Functieaanduiding: Onderwijs

Voor meer informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Kadastraal bekend
Gemeente: Ede
Sectie: F
Nummer: 6724
Groot: 1.367 m2

Rechten en plichten
De eventueel op het object rustende rechten en verplichtingen al dan niet blijkend uit de openbare registers, dient koper expliciet te aanvaarden.

Opleveringsniveau
Het object wordt geleverd in huidige staat “as is, where is”.

As is / where is
Verkoper verkoopt het object in de huidige toestand, waaronder de huidige milieukundige toestand, daaronder begrepen de grond, het grondwater, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende of andere schadelijke stoffen of ondergrondse tanks zonder enig verdere garantie, verklaring of vrijwaring van verkoper. Verkoper is op geen enkele wijze jegens koper aansprakelijk voor enig ten aanzien van het bedrijfspand gedane voorspelling, inschatting, interpretatie, analyse, toekomstverwachting, intentieverklaring of opinieverklaring of enig andere gemaakte verklaring, of het achterwege blijven van enige mededeling. Koper dient bij het aangaan van de koopovereenkomst te bevestigen dat zij niet heeft vertrouwd op enige garantie, verklaring of vrijwaring bij het vaststellen van de koopprijs.

Bouwkundige staat
De bouwkundige staat, aanwezige voorzieningen én technische installaties zijn door koper zelf te beoordelen tijdens een bezichtiging.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht zijn voor rekening koper. Deze kosten bestaan o.a. uit de kosten van de koopovereenkomst, de transportakte, de verschuldigde overdrachtsbelasting en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de onroerende zaak en eventuele roerende zaken.

Betaling
Betaling van de koopsom en van de overige rechten, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering.

Eigendomsoverdracht
De datum van de eigendomsoverdracht zal in nader overleg tussen partijen worden bepaald.

Zekerheidsstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen dient koper een waarborgsom ter grootte van 10% van het transactiebedrag te storten op de derdenrekening van de betrokken notaris uiterlijk 1 maand na onvoorwaardelijke overeenstemming tussen partijen.

Baten en lasten
De baten en lasten worden verrekend per datum van de eigendomsoverdracht.

Feitelijke levering
De feitelijke levering vindt plaats op de datum van de eigendomsoverdracht. Het object zal worden geleverd in de staat waarin het zich bij de totstandkoming van de koop bevindt.

Overig
Voor het overige zullen de, bij koop en verkoop soortgelijke onroerende zaken, gebruikelijke bepalingen van toepassing zijn.

Het bovenstaande behelst geen aanbod doch slechts een vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot het daarbij genoemde onroerende goed. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze gegevens en derhalve kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6 weken
Status
Onder optie
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1991-2000

Oppervlakten

Oppervlakte
860 m²
Perceel
1.367 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
In woonwijk

Beleggingsobject

Bruto huuropbrengst
€ 72.420 per jaar
Huurders
3 huurders

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Ridderhof 5

Prijs op aanvraag